Головна » Архів матеріалів
Категория: Документація | Просмотров: 1165 | Добавил: ychitel | Дата: 25.03.2012 | Комментарии (0)

Методика перевірки, оцінки й аналізу диктантів


Одним з найважливіших завдань проведення системи вправ, у тому числі диктантів, є формування грамотності учнів, неухильне й поступове піднесення її рівня. Грамотність прийнято розуміти як певний ступінь знання законів і правил даної мови та володіння практичними навичками для вираження своїх думок усно й на письмі. Це о ... Читати далі »

Категория: Методика | Просмотров: 73689 | Добавил: ychitel | Дата: 23.03.2012

Контрольні диктанти
 

Окрему, традиційно усталену групу становлять собою контрольні диктанти, сама назва яких вказує мету їх проведення.
Контрольними прийнято називати диктанти, за допомогою яких виявляється рівень правописних навичок, перевіряється засвоєння учнями певних правил чи передбаченого програмою за даний період навчання матеріалу. Основна мета цього типу вправ не виключ ... Читати далі »

Категория: Методика | Просмотров: 15467 | Добавил: ychitel | Дата: 21.03.2012 | Комментарии (0)

Творчі диктанти
Творчим слід вважати такий диктант під час написання якого учні вносять певні, визначені вчителем, зміни в продиктований (а не створений дітьми) текст. Цей вид вправ поєднує в собі вироблення навичок орфографії та пунктуації з розвитком мовлення, виконанням стилістичних завдань. Ця форма роботи вимагає від учнів більшої уваги, ініціативи, творчого мислення, ніж під час написання текст ... Читати далі »
Категория: Методика | Просмотров: 8735 | Добавил: ychitel | Дата: 20.03.2012 | Комментарии (0)

Вільні диктанти

Вільний диктант як вид вправ стоїть на межі між власне диктантами і докладними переказами. Суть його полягає в тому, що діти при завданні якомога точнішого відтворення продиктованого тексту все ж передають його і своїми мовними засобами, бо диктування здійснюється частинами, які практично неможливо дослівно запам'ятати й записати. Цей вид диктанту сприяє підготовці учнів до виконання більш скл ... Читати далі »
Категория: Методика | Просмотров: 3510 | Добавил: ychitel | Дата: 20.03.2012 | Комментарии (0)

Вибіркові диктанти

Вибірковим є такий диктант, при якому учень згідно з завданням учителя записує лише окремі частини продиктованого тексту (слова, словосполучення, групи слів, частини речень або навіть окремі речення).
Існують різні види вибіркового диктанту. Одним з них є вибірковий запис слів без зміни тієї форми, яку ... Читати далі »
Категория: Методика | Просмотров: 5500 | Добавил: ychitel | Дата: 20.03.2012 | Комментарии (0)

Текстуальні диктанти

Точне, дослівне відтворення на письмі сприйнятого на слух тексту називається текстуальним (дослівним) диктантом. У методичній літературі і в практиці поширена ще й інша назва - диктанти без зміни тексту. Термін вказує лише на характер відтворення матеріалу учнями, який може бути як синтаксично зв'язним текстом, т ... Читати далі »
Категория: Методика | Просмотров: 6036 | Добавил: ychitel | Дата: 20.03.2012 | Комментарии (0)

Види диктантів та методика їх проведення

Диктант - це такий прийом організації навчальної діяльності на уроці, в процесі якої учні відтворюють письмово сприйнятий ними на слух (продиктований частинами) текст. Терміном диктант позначаємо і продукт цієї діяльності - різновид письмової роботи, виконаної під диктовку.
Істотним як для характеристик ... Читати далі »
Категория: Методика | Просмотров: 15714 | Добавил: ychitel | Дата: 18.03.2012 | Комментарии (0)

Виразне читання – це мистецтво відтворення в живому слові думок і почуттів (якими насичений художній твір), а також наміру виконавця і його ставлення до виконуваного твору. Для визначення цього мистецтва користуються також термінами художнє читання, декламація (можна вживати ці т ... Читати далі »

Категория: Вивчення теорії літератури | Просмотров: 8773 | Добавил: ychitel | Дата: 29.02.2012 | Комментарии (0)

Орфограми
 

До грубих помилок належать неправильні написання:
1) що стосуються норм, які є предметом посиленої уваги на всіх етапах шкільного навчання (напр., не з дієсловами; ненаголошені голосні, що перевіряються наголосом; м'який знак у суфіксах -ськ, -цьк, -зьк; правопис префіксів);
2) допущені в найбільш уживаних словах (зошет, деректор, південнозахідний, в ... Читати далі »

Категория: Методика | Просмотров: 45036 | Добавил: ychitel | Дата: 01.02.2012 | Комментарии (0)

Орфографічний режим
1.Записи в зошиті виконують кульковою ручкою з синім чорнилом чи його відтінками (для оформлення таблиць, схем тощо використовують простий олівець).
2. Між класною й домашньою роботою пропускають два рядки (між видами робіт, що входять до складу класної чи домашньої роботи, рядків не пропускають).
3. Дату класної, домашньої чи контрольної роботи з мови чи літератури у 5-9 записують так: у першому рядку дат ... Читати далі »
Категория: Документація | Просмотров: 17984 | Добавил: ychitel | Дата: 31.01.2012 | Комментарии (0)

У письмових висловленнях ураховують наявність:
1) орфографічних і пунктуаційних помилок, які підраховуються сумарно, без диференціації (перша позиція);
2) лексичних, граматичних і стилістичних помилок (друга позиція).
Категория: Документація | Просмотров: 8743 | Добавил: ychitel | Дата: 31.01.2012 | Комментарии (0)

 

 

Для диктантів використовують тексти, у яких кожне з опрацьованих правил орфографії або пунктуації української мови представлене 3 - 5 прикладами.
Диктант оцінюється однією оцінкою на підставі таких критеріїв:
- орфографічні та пунктуаційні помилки оцінюються однаково;

- виправляються, але ... Читати далі »

Категория: Документація | Просмотров: 16165 | Добавил: ychitel | Дата: 31.01.2012

...Викладання української мови у 5 - 9 класах здійснюватиметься за програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України (лист № 1/11-6611 від 23.12.2004 р.):
з українською мовою навчання:
•    Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова. 5-12 класи / Автори Г.Т.Шелехова, В.І.Тихоша, А. М. Корольчук, В. І. Новосьолова, Я. І. Остаф. За редакцією Л. В. Скуратівського. - К.: Ірпінь, Перун, 2005;
з російською мовою навчання:
•    Програми для загально ... Читати далі »
Категория: Документація | Просмотров: 6451 | Добавил: ychitel | Дата: 24.01.2012 | Комментарии (0)

  

Категория: Документація | Просмотров: 3856 | Добавил: ychitel | Дата: 21.01.2012 | Комментарии (0)

У 2011/2012 навчальному році вивчення української літератури в 5 - 9 класах загальноосвітніх навчальних закладів здійснюватиметься за програмою, затвердженою Міністерством освіти і науки України: Українська література. 5-12 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів/ Автори Р.В.Мовчан, Н.В. Левчик, О.А. Камінчук, М.П. Бондар, О.Б. Поліщук, М.М. Сулима, Л.П. Шабельникова, В.М. Садівська. Керівник проекту М.Г. Жулинський. За загальною редакцією Р.В. Мовчан. - К. ... Читати далі »
Категория: Документація | Просмотров: 3289 | Добавил: ychitel | Дата: 20.01.2012 | Комментарии (0)

У 2011—2012 навчальному році вивчення української мови в 5—9 класах загальноосвітніх навчальних закладів здійснюватиметься за програмою, затвердженою Міністерством освіти і науки України (лист №1/11-6611 від 23.12.2004 року): Українська мова. 5—12 класи / Авт. Г. Т. Шелехова, В. І. Тихоша, А.М.Корольчук, В. І. Новосьолова, Я. І. Остаф. За ред. Л. В. Скуратівського. — К.: Ірпінь: Перун, 2005. — 176 с.
Вивчення української мови в 10—11-х класах  загальноосвітніх навчальних закладів здійснюватиметься за програмами, затве ... Читати далі »
Категория: Документація | Просмотров: 2293 | Добавил: ychitel | Дата: 18.01.2012 | Комментарии (0)

« 1 2 3 4 5