Головна » Архів матеріалів
Зміст та дидактична структура уроку читання (на вивчення прозового твору), методичний коментар
 
Категория: Методика | Просмотров: 18912 | Добавил: ychitel | Дата: 30.04.2012 | Комментарии (0)

Техніка мовлення. Формування навичок виразного читання в учнів

Виразність - найслабше місце в розвитку навички читання. Вимога "читай виразно" виконується учнями по-різному: з помилковою інтонацією, з викрикуванням, підвищенням тону і т.п. Потребують подальшого дослідження питання обсягу та змісту роботи з виразного читання в умовах навчаль ... Читати далі »
Категория: Методика | Просмотров: 31031 | Добавил: ychitel | Дата: 27.04.2012 | Комментарии (0)

Розвиток зв'язного мовлення учнів на уроках читання

Головним завданням уроків читання є «формувати й розвивати мовленнєві уміння та навички, провідною з яких є повноцінна навичка читання». Наступні завдання уроку читання — «формувати повноцінне ... розуміння, відтворення... художньо-пізнавального тексту; розвивати емоційну й почуттєву сфери ... Читати далі »
Категория: Методика | Просмотров: 8598 | Добавил: ychitel | Дата: 26.04.2012 | Комментарии (0)

Словникова робота на уроках читання

Словникова робота в зв'язку з читанням сприяс глибокому усвідомленню змісту навчального тексту, його ідейної спрямованості, є важливим видом роботи з розвитку мовлення учнів. У процесі читання діти відчувають багатство української мови, ї ... Читати далі »
Категория: Методика | Просмотров: 8039 | Добавил: ychitel | Дата: 26.04.2012 | Комментарии (0)

Вивчення стану навичок читання

Щоб з'ясувати, де причини відставання і як допомогти учням в оволодінні навичкою читання, необхідно постійно й об'єктивно перевіряти протягом навчального року стан навичок читання в учнів класу. Звичною стала увага до таких якостей читання, як ... Читати далі »
Категория: Методика | Просмотров: 5938 | Добавил: ychitel | Дата: 26.04.2012 | Комментарии (0)

Розвиток техніки читання
 
Питання про техніку читання є одним з головних у початкових класах. Від уміння читати залежать успіхи в навчанні і вихованні учнів, розвиток їх грамотності. У початкових класах учень має навчитись (в тому числі той, у кого уповільнене мислення, обмежені здібності) читати свідомо, швидко у відповідності з програмними вимогами, правильно.
... Читати далі »
Категория: Методика | Просмотров: 16242 | Добавил: ychitel | Дата: 24.04.2012 | Комментарии (0)

Особливості проведення уроків читання. Організація первинного читання

1. Вирішальну роль у читанні відіграють зорові відчуття: оптичний образ слова викликає відповідну звукову реалізацію. На швидкість здійснення зв'язку буква — звук впливає перш за все ступінь знайомст ... Читати далі »
Категория: Методика | Просмотров: 7374 | Добавил: ychitel | Дата: 24.04.2012 | Комментарии (0)

Організація мовленнєвої діяльності

Завдання уроків читання. Програмні вимоги

Читання ... Читати далі »
Категория: Методика | Просмотров: 6817 | Добавил: ychitel | Дата: 24.04.2012 | Комментарии (0)

Найпоширеніші способи пояснення незрозумілих слів

Існують різні способи пояснення незрозумілих слів.
Найпоширеніші з них такі:

Описове пояснення лексичного значення слова, наприклад: фойє - це приміщення, зал у театрі, кінотеатрі, в цирку, де можуть перебувати глядачі перед початком вистави, а також під час антракту. Користуючись описовим поясненням з допомогою ... Читати далі »
Категория: Методика | Просмотров: 2572 | Добавил: ychitel | Дата: 24.04.2012 | Комментарии (0)

Формування в учнів теоретико-літературних понять

Щоб глибоко усвідомлювати створені письменником художні образи, тонко відчувати поетичну ідею, необхідно знати мову мистецтва, його специфіку. Учні знайомляться з окремими теоретичними поняттями принагідно у зв'язку з вивченням художніх творів. Відбір цих понять проводиться з урахуванням того, якою мірою знайомство з ними потрібне школярам на певному етапі їх літературної освіти. ... Читати далі »
Категория: Вивчення теорії літератури | Просмотров: 11843 | Добавил: ychitel | Дата: 06.04.2012 | Комментарии (0)

Українська пунктуація. Пунктуаційні помилки
 
Важливим показником мовних знань і ... Читати далі »
Категория: Методика | Просмотров: 43460 | Добавил: ychitel | Дата: 31.03.2012 | Комментарии (0)

Українська орфографія. Орфографічні помилки


Орфографічна грамотність — уміння правильно вживати графічні засоби для передачі звукового мовлення на письмі. Засобами для цього служать букви, написання слів разом, окремо і через дефіс, знаки переносу і скорочення. Написання регулюється правилами, що стосуються тої чи іншої орфограми. Але не в усіх випадках: є написання, що визначаються лише традицією. ... Читати далі »

Категория: Методика | Просмотров: 39462 | Добавил: ychitel | Дата: 28.03.2012 | Комментарии (0)

Письмові роботи контрольного характеру

Найчастіше вживаним засобом письмової перевірки знань і умінь з мови є диктант. На це є вагомі причини об'єктивного і суб'єктивного характеру. Текст для диктанту добирати порівняно легко; записують усі одне і те ж, тому екзаменатор може встановити не тільки абсолютну грамотність кожного з екзаменованих, але й відносну, взяту із зіставлення всіх робіт; диктанти перевіряти незр ... Читати далі »
Категория: Методика | Просмотров: 2545 | Добавил: ychitel | Дата: 28.03.2012 | Комментарии (0)

Критерії оцінки мовного розвитку

Мова - явище багатогранне і багатофункціональне. Складається вона з окремих елементів (мовних одиниць), пов'язаних між собою: звуки, частини слова (морфеми), слова, форми слів, словосполучення, прості і складні речення, групи речень, що виражають певний зміст у зв'язному висловлюванні. Усі вони в тій чи іншій мірі забезпечують в ... Читати далі »
Категория: Методика | Просмотров: 2265 | Добавил: ychitel | Дата: 28.03.2012 | Комментарии (0)

« 1 2 3 4 5 »