Головна » 2012 » Січень » 24 » Методичні рекомендації щодо вивчення української мови і літератури у загальноосвітніх навчальних закладах АРК
20:33
Методичні рекомендації щодо вивчення української мови і літератури у загальноосвітніх навчальних закладах АРК
...Викладання української мови у 5 - 9 класах здійснюватиметься за програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України (лист № 1/11-6611 від 23.12.2004 р.):
з українською мовою навчання:
•    Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова. 5-12 класи / Автори Г.Т.Шелехова, В.І.Тихоша, А. М. Корольчук, В. І. Новосьолова, Я. І. Остаф. За редакцією Л. В. Скуратівського. - К.: Ірпінь, Перун, 2005;
з російською мовою навчання:
•    Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою. Українська мова. 5-12 класи /Автори: Н. В. Бондаренко, О. М. Біляєв, Л. М. Паламар, Б. Л. Кононенко. - Чернівці: Букрек, 2005.

Вивчення української мови у 10-х класах загальноосвітніх навчальних закладів здійснюватиметься за програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України (наказ МОН України від 22.02.2008 р. № 122), відповідно до стратегії поступового переходу старшої школи на профільне навчання. Вивчення мови як профільного предмета і визначення ступеня її представленості як окремого навчального предмета в профілях інших спеціалізацій урегульовано за рахунок наявності програм різних рівнів (стандарту, академічного, профільного) для загальноосвітніх навчальних закладів, а саме:
•    Українська мова. 10-12 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Технологічний, природничо-математичний, спортивний напрями, суспільно-гуманітарний напрям (економічний профіль). Рівень стандарту / Укладачі: М. І. Пентилюк, О. М. Горошкіна, А. В. Нікітіна. - К.: Грамота, 2009.
•    Українська мова. 10-12 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Суспільно-гуманітарний напрям (історичний, правовий, філософський профілі); філологічний напрям (профілі - іноземна філологія, історико-філологічний); художньо-естетичний напрям. Академічний рівень / Укладачі: Л.В.Скуратівський, Г.Т.Шелехова, В. І. Тихоша, А. М. Корольчук, В. І. Новосьолова, Я. І. Остаф. - К.: Грамота, 2009.
Українська мова. 10-12 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Філологічний напрям, профіль - українська філологія. Профільний рівень / Укладачі: Л. І. Мацько, О. М. Семеног. - К.: Грамота, 2009.

Вивчення української мови у 11-х класах здійснюватиметься за програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України:
з українською мовою навчання (за однією з програм):
•    Рідна мова. 5-11 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів /Автори: Л.В.Скуратівський, Г.Т.Шелехова, В. І. Новосьолова. - К.: Шкільний світ, 2001.
•    Рідна мова. 5-11 класи. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів /Автор І. П. Ющук. - К.: Освіта, 2003.
з російською мовою навчання:
•    Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з навчання російською мовою. Українська мова. 5-11 класи /Автори: Н. В. Бондаренко, О. М. Біляєв, А. В. Ярмолюк. - К.: Шкільний світ, 2001.
Учителеві, який працюватиме в 11 класі за програмами 11-річної школи, доцільно ознайомитися зі змістом і структурою нової програми для старшої школи в умовах профільного навчання, оскільки її розроблено з урахуванням змін, які відбулися в освітній галузі. При цьому слід більше використовувати ресурс варіативної частини навчального плану й можливість поділу класів на групи, за умови кадрового і фінансового забезпечення.

У вечірніх (змінних) загальноосвітніх навчальних закладах українська мова вивчатиметься за програмами:
у 5-9-х класах:
Українська мова. 5-12 класи / Автори Г. Т. Шелехова, В. І. Тихоша, А. М. Корольчук, B.І. Новосьолова, Я.І.Остаф. За редакцією Л. В. Скуратівського. - К.: Ірпінь: Перун, 2005;
у 10-12-х класах: Українська мова. 10-12 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Технологічний, природничо-математичний, спортивний напрями, суспільно-гуманітарний напрям (економічний профіль). Рівень стандарту/Укладачі: М. І. Пентилюк, О. М. Горошкіна, А. В. Нікітіна. - К.: Грамота, 2009.

Згідно з наказом МОН України від 18.02.2008 р. № 99 «Про Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням окремих предметів» розроблено навчальну програму з української мови - Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням української мови. 8-9 класи /Програму підготували С. О. Караман, О. В. Караман, М. Я. Плющ, В. І. Тихоша; за редакцією C.О. Карамана - К.: Грамота, 2009.
Для досягнення основної освітньої мети в загальноосвітніх навчальних закладах (класах) з поглибленим вивченням української мови у 8-9-х класах найбільш відповідними підходами до навчання української мови є комунікативно-функціональний, особистісно зорієнтований, соціокультурний і компетентнісний. Кожен із курсів для певного класу складається з чотирьох змістових ліній (мовленнєвої; мовної, соціокультурної і діяльнісної, або стратегічної).

Однією із передумов якісної роботи вчителя і ефективності навчання учнів української мови є наявність підручників і навчально-методичних комплектів. Так, вивчення української мови у 10-х класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2010/2011 навчальному році здійснюватиметься за підручниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки України:
•    Заболотний О. В., Заболотний В, В. Українська мова. Рівень стандарту. Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: Генеза, 2010.
•    Глазова О. П., Кузнецов Ю. Б. Українська мова. Академічний рівень. Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: Зодіак-Еко, 2010.
•    Плющ М. Я., Тихоша В. І., Караман С. О., Караман О. В. Українська мова. Профільний рівень. Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: Освіта, 2010.

Поглиблене вивчення української мови у 8-9-х класах може здійснюватися за підручниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки України:
•    Рідна мова: Підручник для 9 кл. гімназій, ліцеїв та шк. з поглиб, вивч. укр. мови / М. Я. Плющ, В.І.Тихоша, С.О.Караман, О. В. Караман. - 2-ге вид. - К.: Освіта, 2006.
•    Українська мова. Підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням української мови / С. О. Караман, О. В. Караман, М. Я. Плющ, В. І. Тихоша. — К.: Освіта, 2010.
•    Українська мова. Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням української мови / С. О. Караман, О. В. Караман, М. Я. Плющ, В. І. Тихоша. - К: Освіта, 2010.

У старшій школі дуже важливо врахувати нахили, здібності учнів і створювати умови для навчання за обраним профілем. Здійснюється така підготовка у формі репалізації курсів за вибором і факультативів.
Перелік факультативних курсів та курсів за вибором, схвалених Міністерством освіти і науки України, подано в Методичних рекомендаціях щодо вивчення української мови і літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010/2011 навчальному році МОН України.

Для реалізації регіонального варіативного освітнього компоненту рекомендуємо для ознайомлення і використання регіональну програму спецкурсу «Ділове українське мовлення» 11 клас (Автор Захарова Т. М.). Програма затверджена колегією Міністерства освіти і науки Автономної Республіки Крим (протокол № 6/11 від 20.10.2008 р.).

Упровадження системи зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень учнів з української мови спричинює значну увагу вчителів-словесників до відпрацювання у школярів навичок виконання тестових завдань різної форми й різного ступеня складності, використання яких відбувається з метою забезпечити поетапне різнобічне й об'єктивне оцінювання навчальних досягнень учнів у процесі засвоєння ними курсу української мови, насамперед її мовної змістової лінії.
Використання тестів можливе як під час здійснення поточного, так і підсумкового контролю, можуть пропонуватися учням з різними навчальними можливостями, передбачаючи різноманітні завдання за ступенем складності й творчим спрямуванням.
Звертаємо особливу увагу, що відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 01.09.2009 р. № 806 «Про використання навчально-методичної літератури у загальноосвітніх навчальних закладах» загальноосвітні навчальні заклади мають право використовувати в організації навчально-виховного процесу лише навчальні програми, підручники та навчально-методичні посібники, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, схвалення відповідною комісією Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. 2009. - №№ 22-24).

У наказі МОН України від 05.05.2008 р. № 371 «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти» (Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. 2008. -№№ 13-15, С.20-36) подано загальні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з української мови.
Оцінювання результатів мовленнєвої діяльності відбувається за такими показниками: аудіювання (слухання й розуміння прослуханого), говоріння й письмо (діалогічне і монологічне мовлення), читання вголос і мовчки, мовні знання і вміння, правописні (орфографічні і пунктуаційні) уміння учнів.
Матеріали для перевірки зазначених вище видів діяльності добираються відповідно до вимог програми для кожного класу, з урахуванням тематики соціокультурної змістової лінії, рівня підготовки, вікових особливостей і пізнавальних інтересів учнів. Про орієнтовні обсяги робіт і критерії оцінювання докладно було подано в Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України. 2008. - №№ 19-20-21.

Видами оцінювання навчальних досягнень учнів є поточне, тематичне, семестрове, річне оцінювання та державна підсумкова атестація.
Контрольна перевірка з української мови здійснюється фронтально та індивідуально.
Фронтально оцінюються: аудіювання, читання мовчки, диктант, письмовий переказ і письмовий твір, мовні знання і вміння.
Індивідуально оцінюються: говоріння (діалог, усний переказ, усний твір) і читання вголос. Для цих видів діяльності не відводять окремого уроку. У І семестрі пропонуємо провести оцінювання двох видів мовленнєвої діяльності (уснии твір, діалог), результати оцінювання виставити в колонку без дати і врахувати в найближчу тематичну. У II семестрі провести оцінювання таких видів мовленнєвої діяльності, як усний переказ і читання вголос. Повторне оцінювання всіх видів мовленнєвої діяльності не проводять.

Перевірка мовних знань і вмінь здійснюється за допомогою завдань тестового характеру (на їх виконання відводиться 15-20 хвилин уроку) залежно від характеру виучуваного матеріалу. Решта часу контрольного уроку може бути використано на виконання завдань з аудіювання, читання мовчки.

Тематичну оцінку виставляють на підставі поточних оцінок з урахуванням контрольної (тестової) роботи з мовної теми.

Оцінку за семестр
виставляють на основі тематичного оцінювання.

Оцінювання говоріння, читання вголос здійснюється індивідуально шляхом поступового накопичення
оцінок для того, щоб кожний учень (учениця) одержав(ла) мінімум одну оцінку за виконання завдань на побудову діалогу, усного переказу й усного твору. Для цих видів робіт не відводять окремого уроку, а оцінки виводять один раз на рік і виставляють у колонки без дати.

Кількість фронтальних та індивідуальних видів контрольних робіт з української мови в загальноосвітніх
навчальних закладах з українською мовою навчання скориговано у програмі з української мови для 5-12-х класів (лист МОН України від 18.05.2009 р. № 1/9-342).

Фронтальні види контрольних робіт* Основною формою перевірки мовної теми, аудіювання і читання мовчки є тестові завдання.
** Основною формою перевірки орфографічної і пунктуаційної грамотності є контрольний текстовий диктант.

У таблиці зазначено мінімальну кількість фронтальних видів контрольних робіт, учитель на власний розсуд має право збільшувати цю кількість, залежно від рівня підготовленості класу, здібностей конкретних учнів, умов роботи тощо.

Ведення зошитів оцінюється від 1 до 12 балів щомісяця протягом семестру і вважається поточною оцінкою.
Під час перевірки зошитів ураховується наявність різних видів робіт, грамотність, охайність, уміння правильно оформити роботи.Вивчення української літератури в 5-9-х класах загальноосвітніх навчальних закладів здійснюватиметься за програмою.
•    5-12 класи - Українська література: Програми для 5-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів / за заг. ред. Р.В.Мовчан. - К.: Ірпінь, 2005.
•    5-12 класи - Українська література: Програми для 5-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин / О. М. Івасюк, Н. В. Гуйванюк, В. Є. Бузинська. - Чернівці: Вид. дім «Букрек», 2005.

Зміни, що внесені до навчальних програм з української літератури (5-9 класи) подані у Методичних рекомендаціях щодо викладання української літератури в ЗНЗ у 2010/2011 навчальному році МОН України.

Вивчення української літератури у 10 класі загальноосвітніх навчальних закладів здійснюватиметься за програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України, відповідно до стратегії поступового переходу старшої школи на профільне навчання (нова редакція Концепції профільного навчання у старшій школі; наказ МОН від 11.09.2009 р. № 854). Ефективність практичного втілення системи профільного вивчення української літератури забезпечується наявністю двох профільних програм.
•    Українська література. 10-12 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Природничо-математичний, технологічний, спортивний, суспільно-гуманітарний, художньо-естетичний напрями; філологічний напрям (профілі - іноземна філологія, історико-філологічний). Академічний рівень / Укладачі: М. Г. Жулинський, Г. Ф. Семенюк - керівники авторського колективу; Р.В.Мовчан, Н. В. Левчик, М. П. Бондар, О.А.Камінчук, В. І. Цимбалюк. - К.: Грамота, 2009.
•    Українська література. 10-12 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Філологічний напрям (профіль української філології). Профільний рівень / Укладачі: М. Г. Жулинський, Г.Ф.Семенюк - керівники авторського колективу; Р. В. Мовчан, Н. В. Левчик, М.П.Бондар, О. А. Камінчук, В. І. Цимбалюк. - К.: Грамота, 2009.

Програма академічного рівня збігається за змістом і формою з програмою рівня стандарту (як за кількістю годин, так і за вимогами до рівня оцінювання навчальних досягнень учнів). Для вивчення української літератури за цими рівнями передбачено один підручник.

Вивчення української літератури в 10-х класах здійснюватиметься за підручниками: 
•    Авраменко О. М., Пахаренко В.І. Українська література. Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту, академічний рівень. - К.: Грамота, 2010.
•    Семенюк Г. Ф., Ткачук М. П., Слоньовська О. В., Гром'як Р. Т., Вашків Л. П., Плетенчук Н. С. Українська література. Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту, академічний рівень. - К.: Освіта, 2010.
•    Семенюк Г. Ф., Ткачук М. П., Слоньовська О. В., Гром'як Р. Т., Вашків Л. П., Плетенчук Н. С. Українська література. Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Профільний рівень. - К.: Освіта, 2010.

Вивчення української літератури в 11-х класах загальноосвітніх навчальних закладів здійснюватиметься за однією з двох чинних програм:
•    Українська література: 5-11 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською і російською мовами навчання / Укладачі Р. В. Мовчан, Н. В. Левчик, О. А. Камінчук, М. П. Бондар, М.М.Сулима, В. І. Сулима; керівник авторського колективу М. Г. Жулинський. - К.: Генеза, 2002.
•    Українська література: 5-11 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською і російською мовами навчання / Укладачі О. М. Бандура, Н. Й. Волошина. - К.: Шкільний світ, 2002.

У вечірніх (змінних) загальноосвітніх навчальних закладах українська література вивчатиметься за програмами:
у 5-9-х класах
•    Українська література. 5-12 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів / Автори Р. В. Мовчан, Н.В.Левчик, О. А. Камінчук, М. П. Бондар, О. Б. Поліщук, М. М. Сулима, Л. П. Шабельникова, В. М. Садівська. Керівник проекту М. Г. Жулинський. За загальною редакцією Р.В. Мовчан. - К., Ірпінь: Перун (з урахуванням внесених змін до навчальної програми).
у 10-11-х класах:
•    Українська література. 10-12 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Природничо-математичний, технологічний, спортивний, суспільно-гуманітарний, художньо-естетичний напрями; філологічний напрям (профілі - іноземна філологія, історико-філологічний). Академічний рівень / Укладачі: М.Г.Жулинський, Г. Ф. Семенюк - керівники авторського колективу; Р. В. Мовчан, Н. В. Левчик, М. П. Бондар, О.А.Камінчук, В. І. Цимбалюк. - К.: Грамота, 2009.

Згідно з наказом МОН України від 18.02.2008 р. № 99 «Про Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням окремих предметів» розроблено навчальну програму з української літератури:
•    Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням української літератури. 8-9 класи. / Керівники авторського колективу: М. Г. Жулинський, Г. Ф, Семенюк; за загальною редакцією Р. В. Мовчан; авторський колектив: Р. В. Мовчан, М. М. Сулима, В. І. Цимбалюк, Н. В. Левчик, М.П. Бондар. - К.: Грамота, 2009.

З метою задоволення індивідуальних естетичних смаків й уподобань учнів та вчителів на вивчення творчості окремих письменників відводиться резерв часу для вільного використання його вчителем. У кожному класі виділені години для текстуального вивчення літературних творів, позакласного читання, розвитку мовлення, написання творчих робіт, проведення уроків з літератури рідного краю.
З метою рівномірного розподілу навантаження учнів протягом навчального року, подаємо рекомендовану кількість видів контролю у процесі вивчення української літератури у кожному класі (чи не краще так: з української літератури (за класами). Поданий у таблиці розподіл годин є мінімальним і обов'язковим для проведення в кожному семестрі. Учитель на власний розсуд може збільшити кількість видів контрою відповідно до рівня підготовки учнів, особливостей класу тощо.

Обов'язкова кількість видів контролю 5-9 класиУ 8-9-х класах з поглибленим вивченням української літератури пропорційно збільшується кількість контрольних робіт та уроків розвитку мовлення (на розсуд вчителя визначається кількість і види контрольних робіт).

10-12 класи* У кожному семестрі обов'язковим є проведення двох уроків розвитку мовлення: одного уроку усного розвитку мовлення, а другого - писемного. Умовне позначення у таблиці - (у + п).

Відповідно до «Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11 (12) класів загальноосвітніх навчальних закладів» (Інформаційний збірник МОН України. -№ 16-17. -2008.-С. 40-46) поточна оцінка виставляється до класного журналу в колонку з надписом, що засвідчує дату проведення заняття, коли здійснювалося оцінювання учнів.

Оцінка за контрольний твір є середнім арифметичним за зміст і грамотність, яку виставляють в колонці з датою написання роботи, надпис в журнальній колонці «Твір» не робиться.

У 9-11-х класах оцінка за контрольний/домашній твір виставляється у колонці після проведення уроку, на якому було задано домашній твір і проведено інструктаж щодо його виконання. На сторінці журналу вгорі робиться запис «Домашній твір».

Без дати виставляють оцінку за читання напам'ять поетичних або прозових творів (надпис в журнальній колонці - «Напам'ять»), з метою накопичення оцінки за читання учнями напам'ять до виставлення найближчої тематичної.

Надпис «Зошит», як і записи інших форм контролю, роблять у формі називного відмінка (а не «за зошит»; І семестр (а не «за І семестр») і т.д.

Відповідно до наказу МОН України від 05.05.2008 р. № 371 «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти» (Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України № 13-15. - 2008) тематичну оцінку виставляють на підставі поточних оцінок з урахуванням  контрольних робіт, не відводячи на це окремого уроку.

Тематичне оцінювання визначає рівень навчальних досягнень з певної літературної теми (частини теми, сукупності тем). Тематичний бал виставляють за результатами поточного оцінювання, враховуючи всі види навчальної діяльності, що підлягали оцінюванню протягом вивчення теми. Тематичний бал не підлягає коригуванню (повторне тематичне оцінювання не проводиться і оцінка за повторне тематичне оцінювання не виставляється).

Якщо учень (учениця) був(ла) відсутній(я) на уроках протягом вивчення теми, не виконував(ла) вимоги навчальної програми, у колонку з надписом «Тематична» виставляється н/а (не атестований(а)).

Семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичних оцінок і має бути наближеним до середнього арифметичного від суми балів тематичного оцінювання літературних знань.
Отже, за І семестр, наприклад, у 9 класі з кількістю 2 годин на тиждень, семестровий бал виводять на основі трьох тематичних. При цьому слід враховувати динаміку особистих навчальних досягнень учнів з предмета, важливість теми (тривалість її вивчення, складність змісту, ступінь узагальнення матеріалу тощо), але завжди на користь учня.

Наприклад, за відсутності однієї тематичної оцінки (учень був не атестований (н/а) з поважної причини) семестровий бал має виставлятися на підставі наявних тематичних оцінок на користь дитини, з урахуванням самостійного засвоєння нею матеріалу попередньої теми, за яку виставлено «н/а».

Якщо учень з поважної причини був відсутній на шкільних заняттях більше половини навчального часу в семестрі і має лише 1 тематичну оцінку або не має тематичних оцінок взагалі, такий учень не може бути атестований за семестр. Напроти прізвища такого учня в колонці І семестр має стояти запис - не атестований(а) - (н/а). Семестрова оцінка може підлягати коригуванню.

Зауважимо, що вчитель, який має кваліфікаційну категорію «спеціаліст», повинен самостійно складати конспект (план-конспект) уроку із використанням матеріалів методичних посібників з метою вироблення й відпрацювання навичок моделювання уроків різного типу.

Одним із важливіших шляхів оновлення методичної системи вивчення української мови і літератури та урізноманітнення форм навчання є використання сучасних інформаційних технологій. У процесі вивчення української мови і літератури варто використовувати і сучасні можливості Інтернету...

Н. І. Рашпиль,
методист навчально-методичної лабораторії
розвитку освіти українською мовоюКатегорія: Документація | Переглядів: 6361 | Додав: ychitel | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: