ФОНЕТИЧНІ ПОВТОРИ


Теоретичні відомості

Серед художніх засобів мови не останнє місце посідають звукові. Звукові повтори - повторення в словах, реченнях або віршованому рядку оного й того ж чи близьких звуків. Такі повтори бувають двох різновидів - асонанс та алітерація. Сукупність звукових засобів худож ... Читати далі »

Категория: Вивчення теорії літератури | Просмотров: 37421 | Добавил: ychitel | Дата: 20.06.2013 | Комментарии (637)

РЕФРЕН

1. Рефрен - уривок тексту, який час від часу повторюється, допомагаючи тіснішому об'єднанню його компонентів і наголошуючи на певному аспекті думки.
2. Рефрен (франц. refren) - приспів, композиційний прийом, що служить концентрації семантичних нюансів, наголошення на основній ідеї поетичного твору, здійснюється повторенням у кінці кожної ... Читати далі »
Категория: Вивчення теорії літератури | Просмотров: 13395 | Добавил: ychitel | Дата: 19.06.2013 | Комментарии (0)

КІЛЬЦЕ

1. Кільце - повторення однакових слів чи синтаксичних конструкцій на початку і в кінці твору або його частин.
2. Кільце - повторення у кінці твору яких-небудь елементів його початку (звукових, лексичних, синтаксичних, смислових).

Наприклад:

Вставай, Україно, вставай.
Виходь на дорогу свобод ... Читати далі »
Категория: Вивчення теорії літератури | Просмотров: 3063 | Добавил: ychitel | Дата: 19.06.2013 | Комментарии (0)

ЕПІФОРА

1. Епіфора - стилістичний засіб, що полягає в повторенні однакових висловів, слів або звукових сполучень у кінці вішових рядків чи строф із метою посилення виразності поетичної мови.
2. Епіфора (гр. epiphora - повторення) - фігура художньої мови, коли однакові слова, фрази, сполучення звуків повторюється в кінці рядків, строф - якщо це ... Читати далі »
Категория: Вивчення теорії літератури | Просмотров: 9508 | Добавил: ychitel | Дата: 19.06.2013 | Комментарии (0)

АНАФОРА

1. Анафора (від гр. anaphora - винесення нагору) - повторення слова або віршованого рядка.
2. Анафора створюється шляхом повтору початку речення, поетичного рядка, строфи, прозової фрази, абзацу, слова чи групи слів.
3. Анафора (повторення) - стилістична фігура, яка утворюється повтором слів або словосполучень на початку суміж ... Читати далі »
Категория: Вивчення теорії літератури | Просмотров: 5503 | Добавил: ychitel | Дата: 19.06.2013 | Комментарии (0)

СИНТАКСИЧНІ ПОВТОРИ

Теоретичні відомості

Художні функції повторів - виділити в реченні якесь слово чи словосполучення, важливі для ... Читати далі »
Категория: Вивчення теорії літератури | Просмотров: 3683 | Добавил: ychitel | Дата: 19.06.2013 | Комментарии (0)

РИТОРИЧНІ ФІГУРИ

Теоретичні відомості

Риторичні фігури (гр. retorikos — ораторський, красномовний) — особливі синтаксичні конструкції з виразною авторською інтонацією, з яскравим емоційним забарвленням, посилюють увагу читача, не вимагаючи від нього відповіді.
Риторичні фігури, пов'яза ... Читати далі »
Категория: Вивчення теорії літератури | Просмотров: 16850 | Добавил: ychitel | Дата: 26.01.2013 | Комментарии (0)

АНТИТЕЗА

Теоретичні відомості
1. Антитеза (протиставлення)
стилістична фігура, яка утворюється зіставленням слів або словосполучень, протилежних за змістом.
2. Антит ... Читати далі »
Категория: Вивчення теорії літератури | Просмотров: 5153 | Добавил: ychitel | Дата: 26.01.2013 | Комментарии (0)

ОКСИМОРОН

Теоретичні відомості
1. Оксиморон — стилістичний засіб, що полягає в сполученні протилежностей; пародоксальний вислів.
2. Оксиморон полягає у сполученні різко контрастних, протилежних за значенням слів, унаслідок чого утворюється нова смислова якість, несподіваний експресивний ефект.
3. Оксиморон (окс ... Читати далі »
Категория: Вивчення теорії літератури | Просмотров: 15668 | Добавил: ychitel | Дата: 12.12.2012 | Комментарии (0)

СИМВОЛ

Теоретичні відомості

1. Символ — предмет чи слово, що умовно виражає сутність якого-небудь явища.
2. Символ (symbolon — умовний знак) — заміна абстрактного або узагальнювального поняття конкретним образом.
< ... Читати далі »
Категория: Вивчення теорії літератури | Просмотров: 4275 | Добавил: ychitel | Дата: 12.12.2012 | Комментарии (0)

ІНВЕРСІЯ

Теоретичні відомості

1. Інверсія (перевертання) — стилістична фігура, побудована на порушенні того порядку слів у реченні, який здається нормованим і звичайним, з метою виділити певне слово чи фразу.
2. Інверсія — змінений порядок слів у реченні.
3. Інверсія — підкреслення важливої ознаки зображувано ... Читати далі »
Категория: Вивчення теорії літератури | Просмотров: 5895 | Добавил: ychitel | Дата: 12.12.2012 | Комментарии (0)

ІРОНІЯ

Теоретичні відомості

1. Іронія (від гр. eironeia — удавання, насмішка) — іносказання, яке виражає насмішку або лукавство; подвійний смисл, коли; сказане в контексті мови набуває протилежного значення; в ... Читати далі »
Категория: Вивчення теорії літератури | Просмотров: 3602 | Добавил: ychitel | Дата: 08.12.2012 | Комментарии (0)

АЛЕГОРІЯ

Теоретичні відомості

1. Алегорія (від гр. - інше говорю) — іносказання; троп, у якому абстракне поняття яскраво передається за допомогою конкретного образу.
2. Алегорія — це поширена метафора; троп, за допомогою якого певні абстрактні (віддалені, неясні) поняття замінюють життєвим конкретним образ ... Читати далі »
Категория: Вивчення теорії літератури | Просмотров: 8619 | Добавил: ychitel | Дата: 08.12.2012 | Комментарии (5)

ЛІТОТА

Теоретичні відомості

1. Літота — художнє применшення величини, сили, значення явища.
2. Літота (простота) — словесний зворот, у якому знаки описуваного предмета подаються з надмірним їх применшенням. Наприклад: хлопчик-мізинчик, чоловік-нігтик, дівчина-краплинка.
У Марка Вовчка: Внучен ... Читати далі »
Категория: Вивчення теорії літератури | Просмотров: 10323 | Добавил: ychitel | Дата: 08.12.2012 | Комментарии (0)

ГІПЕРБОЛА

Теоретичні відомості

1. Гіпербола — різке перебільшення якихось рис людини, предметів або явищ, їх кількості, розмірів, сили тощо, щоб надати зображуваному виняткової виразності, загостреності з метою виявлення емоційності, захоплення або презирства.
2. Гіпербола (від грецького huperbole ... Читати далі »
Категория: Вивчення теорії літератури | Просмотров: 13191 | Добавил: ychitel | Дата: 09.11.2012 | Комментарии (0)

СИНЕКДОХА
Теоретичні відомості

1. Синекдоха — заміна частини цілим і цілого — частиною, однини — множиною, множини — одниною.
2. Синекдоха (від грецького synekdoche, буквально — співвіднесення, співрозуміння) — різновид метонімії, що грунтується на суміжності (зіставленні) кількісного характеру предмет ... Читати далі »
Категория: Вивчення теорії літератури | Просмотров: 13114 | Добавил: ychitel | Дата: 06.11.2012 | Комментарии (0)

МЕТОНІМІЯ

Теоретичні відомості

1. Метонімія (від грецького metomymia, буквально — перейменування) — вид тропів — зворот мови, для якого характерне заступання одного слова іншим, суміжним за суттю.
2. Метонімія — перенесення назви певного предмета, явища або класу предметів на інший предмет, явище або клас на основі суміжності. Названі предмети, явища чи класи перебу ... Читати далі »
Категория: Вивчення теорії літератури | Просмотров: 18722 | Добавил: ychitel | Дата: 06.11.2012 | Комментарии (0)

КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ

Програма факультативного курсу

8 клас

Автор: В.В.Качуровська, учитель-методист Новоселецького НВК Полонського р-ну Хмельницької області.< ... Читати далі »
Категория: Документація | Просмотров: 11891 | Добавил: ychitel | Дата: 01.11.2012 | Комментарии (0)

СИНТАКСИС СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ

Програма факультативного курсу
8 клас

Автор: Л.В. Осаулець, учитель української мови і літератури комунального закладу "Навчально- ... Читати далі »
Категория: Документація | Просмотров: 9528 | Добавил: ychitel | Дата: 28.10.2012 | Комментарии (0)

ЮНІ МОВОЗНАВЦІ

Програма курсу за вибором
8 клас

Автори: Л.В. Бутрин, учитель-методист Тернопільської спеціалізованої школи І - ІІІ ступенів № 17 з поглибленим ... Читати далі »
Категория: Документація | Просмотров: 10764 | Добавил: ychitel | Дата: 26.10.2012 | Комментарии (0)

1 2 3 4 5 »