Головна » Методика
Українська орфографія. Орфографічні помилки


Орфографічна грамотність — уміння правильно вживати графічні засоби для передачі звукового мовлення на письмі. Засобами для цього служать букви, написання слів разом, окремо і через дефіс, знаки переносу і скорочення. Написання регулюється правилами, що стосуються тої чи іншої орфограми. Але не в усіх випадках: є написання, що визначаються лише традицією. ... Читати далі »

Категория: Методика | Просмотров: 39381 | Добавил: ychitel | Дата: 28.03.2012 | Комментарии (0)

Письмові роботи контрольного характеру

Найчастіше вживаним засобом письмової перевірки знань і умінь з мови є диктант. На це є вагомі причини об'єктивного і суб'єктивного характеру. Текст для диктанту добирати порівняно легко; записують усі одне і те ж, тому екзаменатор може встановити не тільки абсолютну грамотність кожного з екзаменованих, але й відносну, взяту із зіставлення всіх робіт; диктанти перевіряти незр ... Читати далі »
Категория: Методика | Просмотров: 2474 | Добавил: ychitel | Дата: 28.03.2012 | Комментарии (0)

Критерії оцінки мовного розвитку

Мова - явище багатогранне і багатофункціональне. Складається вона з окремих елементів (мовних одиниць), пов'язаних між собою: звуки, частини слова (морфеми), слова, форми слів, словосполучення, прості і складні речення, групи речень, що виражають певний зміст у зв'язному висловлюванні. Усі вони в тій чи іншій мірі забезпечують в ... Читати далі »
Категория: Методика | Просмотров: 2213 | Добавил: ychitel | Дата: 28.03.2012 | Комментарии (0)

Методика перевірки, оцінки й аналізу диктантів


Одним з найважливіших завдань проведення системи вправ, у тому числі диктантів, є формування грамотності учнів, неухильне й поступове піднесення її рівня. Грамотність прийнято розуміти як певний ступінь знання законів і правил даної мови та володіння практичними навичками для вираження своїх думок усно й на письмі. Це о ... Читати далі »

Категория: Методика | Просмотров: 73373 | Добавил: ychitel | Дата: 23.03.2012

Контрольні диктанти
 

Окрему, традиційно усталену групу становлять собою контрольні диктанти, сама назва яких вказує мету їх проведення.
Контрольними прийнято називати диктанти, за допомогою яких виявляється рівень правописних навичок, перевіряється засвоєння учнями певних правил чи передбаченого програмою за даний період навчання матеріалу. Основна мета цього типу вправ не виключ ... Читати далі »

Категория: Методика | Просмотров: 15407 | Добавил: ychitel | Дата: 21.03.2012 | Комментарии (0)

Творчі диктанти
Творчим слід вважати такий диктант під час написання якого учні вносять певні, визначені вчителем, зміни в продиктований (а не створений дітьми) текст. Цей вид вправ поєднує в собі вироблення навичок орфографії та пунктуації з розвитком мовлення, виконанням стилістичних завдань. Ця форма роботи вимагає від учнів більшої уваги, ініціативи, творчого мислення, ніж під час написання текст ... Читати далі »
Категория: Методика | Просмотров: 8617 | Добавил: ychitel | Дата: 20.03.2012 | Комментарии (0)

Вільні диктанти

Вільний диктант як вид вправ стоїть на межі між власне диктантами і докладними переказами. Суть його полягає в тому, що діти при завданні якомога точнішого відтворення продиктованого тексту все ж передають його і своїми мовними засобами, бо диктування здійснюється частинами, які практично неможливо дослівно запам'ятати й записати. Цей вид диктанту сприяє підготовці учнів до виконання більш скл ... Читати далі »
Категория: Методика | Просмотров: 3454 | Добавил: ychitel | Дата: 20.03.2012 | Комментарии (0)

Вибіркові диктанти

Вибірковим є такий диктант, при якому учень згідно з завданням учителя записує лише окремі частини продиктованого тексту (слова, словосполучення, групи слів, частини речень або навіть окремі речення).
Існують різні види вибіркового диктанту. Одним з них є вибірковий запис слів без зміни тієї форми, яку ... Читати далі »
Категория: Методика | Просмотров: 5440 | Добавил: ychitel | Дата: 20.03.2012 | Комментарии (0)

Текстуальні диктанти

Точне, дослівне відтворення на письмі сприйнятого на слух тексту називається текстуальним (дослівним) диктантом. У методичній літературі і в практиці поширена ще й інша назва - диктанти без зміни тексту. Термін вказує лише на характер відтворення матеріалу учнями, який може бути як синтаксично зв'язним текстом, т ... Читати далі »
Категория: Методика | Просмотров: 5941 | Добавил: ychitel | Дата: 20.03.2012 | Комментарии (0)

Види диктантів та методика їх проведення

Диктант - це такий прийом організації навчальної діяльності на уроці, в процесі якої учні відтворюють письмово сприйнятий ними на слух (продиктований частинами) текст. Терміном диктант позначаємо і продукт цієї діяльності - різновид письмової роботи, виконаної під диктовку.
Істотним як для характеристик ... Читати далі »
Категория: Методика | Просмотров: 15626 | Добавил: ychitel | Дата: 18.03.2012 | Комментарии (0)

Орфограми
 

До грубих помилок належать неправильні написання:
1) що стосуються норм, які є предметом посиленої уваги на всіх етапах шкільного навчання (напр., не з дієсловами; ненаголошені голосні, що перевіряються наголосом; м'який знак у суфіксах -ськ, -цьк, -зьк; правопис префіксів);
2) допущені в найбільш уживаних словах (зошет, деректор, південнозахідний, в ... Читати далі »

Категория: Методика | Просмотров: 44934 | Добавил: ychitel | Дата: 01.02.2012 | Комментарии (0)

« 1 2