Головна » 2012 » Серпень » 22 » Програма курсу за вибором. 10 (11) клас. Художня література в контексті світової культури
07:00
Програма курсу за вибором. 10 (11) клас. Художня література в контексті світової культури
ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА В КОНТЕКСТІ СВІТОВОЇ КУЛЬТУРИ

Програма курсу за вибором. 10 (11) клас


Автори: Т.О. Яценко, завідуюча лабораторією літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук;

З.О. Шевченко, старший науковий співробітник лабораторії літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

У шкільній освіті література займає особливе місце, оскільки є словесною основою художньої культури, без якої неможливе формування всебічно розвиненої особистості. Саме цей навчальний предмет як провідний вид мистецтва дає можливість ознайомити підростаюче покоління з українською та зарубіжною культурно-мистецькою спадщиною. Художня література — складова контексту світової культури, тому вивчення літератури на профільному рівні неможливе без зв'язків з іншими видами мистецтв.

Мета курсу за вибором «Художня література в контексті світової культури» в профільній школі — розширення філологічних знань учнів, формування їхніх світоглядних орієнтацій та компетенцій у сфері художньої культури, оволодіння методикою аналізу художнього твору на літературознавчому рівні в широкому культурологічному контексті.

Завдання курсу:
1) формування цілісного уявлення старшокласників про художню літературу як важливу складову світового мистецтва;
2) формування вмінь аналізувати, інтерпретувати та оцінювати мистецькі явища різних епох, стилів і жанрів;
3) розвиток художньо-образного мислення та літературно-творчих здібностей учнів на основі засвоєння знань з предметів гуманітарного циклу;
4) підвищення рівня самостійної творчої діяльності учнів у процесі аналізу літературного твору в контексті світової художньої культури;
5) розвиток загальнокультурних, читацьких, ціннісних, комунікативно-мовленнєвих та інформаційних компетенцій, естетичних смаіків старшокласників;
6) професійна орієнтація в галузі гуманітарних спеціальностей та соціальна адаптація учнів.

Основне завдання викладання курсу «Художня література в контексті світового мистецтва» — створення умов для безпосереднього спілкування учнів із шедеврами світового мистецтва, збагачення їхнього духовного світу, розвиток уміння опановувати естетичну цінність мистецьких явищ, обумовлених загальними закономірностями розвитку світового мистецтва, здатності бути естетично чутливим читачем, глядачем і слухачем.

Структура та зміст програми курсу передбачають осмислення художньо-естетичної цінності творів української та зарубіжної модерністської літератур другої половини XIX — початку XX ст. в контексті світової культурно-мистецької спадщини.

Структура програми:
•    Вступ.
•    Символізм у світовому мистецтві.
•    Імпресіонізм у світовому мистецтві.
•    Неоромантизм у світовому мистецтві.
•    Експресіонізм у світовому мистецтві.
•    Футуризм у світовому мистецтві.
•    Неокласика в українському мистецтві.
•    Повторення, узагальнення та систематизація навчального матеріалу.

Реалізація змісту навчального матеріалу програми передбачає розгляд оглядових тем і проведення практичних занять.

Рубрика «Культурологічний контекст» має рекомендаційний характер. У ній презентовано яскраві зразки світових мистецьких шедеврів, які сприяють цілісному осмисленню естетичної цінності художньої літератури.

Курс «Художня література в контексті світової культури» відкриває широкі можливості для реалізації глибоких і різнобічних зв'язків між предметами гуманітарного й естетичного циклів. Методика викладання курсу за вибором передбачає використання вже набутих та формування нових знань в учнів з різних видів художньої культури про мистецьке явище «модернізм».

Ефективна організація навчального процесу на заняттях курсу сприятиме ознайомленню учнів з фундаментальними цінностями світової художньої культури, розширенню їхньої художньо-естетичної ерудиції, формуванню гуманістичного світогляду, вихованню поваги до національних та світових культурних традицій.

На заняттях пропонуються такі методи, прийоми та форми організації навчальної діяльності учнів:
—  шкільна лекція (проблемна, настановча, з елементами евристичної бесіди та самостійної роботи тощо);
—    семінарські заняття різного виду (дискусія, диспут, конференція тощо);
—    самостійна аналітична робота учнів над художнім твором: аналіз та інтерпретація художнього твору, опрацювання літературно-критичних статей, підготовка повідомлень, рефератів, доповідей, навчальних проектів з мультимедійними презентаціями тощо;
—   учнівські наукові конференції, літературні вечори, випуск літературних альманахів, газет тощо.

На заняттях курсу рекомендується максимально використовувати естетично-пізнавальні можливості театру, кіно, музеїв, картинних галерей.

Програма курсу «Художня література в .контексті світової культури» розрахована на 1 навчальну годину на тиждень. Кількість годин, запланована на вивчення окремих розділів програми, є орієнтовною. Автори програми рекомендують учителям-словесникам передбачити написання учнями 2-3 домашніх письмових творчих робіт на рік.

Рекомендується здійснювати оцінювання навчальних досягнень учнів на основі методичних рекомендацій, розроблених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, практикувати автентичне оцінювання (портфоліо).

10 (11) клас. 35 год на рік. 1 год на тиждень

(натисніть на зображення, потім збільшіть його)Програми курсів за вибором і факультативів з української літератури.
8 - 11 класи / За заг. ред. К.В. Таранік-Ткачук. - К.: Грамота, 2011. - С. 25 - 75.

Категорія: Документація | Переглядів: 7680 | Додав: ychitel | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 1
1 Анна  
0
як можна скачати програму

Ім`я *:
Email *:
Код *: