Головна » 2012 » Вересень » 1 » Програма факультативного курсу. 10 - 11 класи.Доба козаччини в українські літературі
20:28
Програма факультативного курсу. 10 - 11 класи.Доба козаччини в українські літературі
ДОБА КОЗАЧЧИНИ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ

Програма факультативного курсу. 10-11 класи

Автори: Т. В. Руса, учитель-методист Пасічнянського НВК Старосинявського р-ну Хмельницької області;
Л. П. Хміль, учитель НВК смт Старосинява Хмельницької області;
Р. О. Леськова, учитель Рисанівської ЗОШ І—III ст. Хмельницької області;
Л. С. Семенюк, учитель-методист Пасічнянського НВК Старосинявського р-ну Хмельницької області.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Козацтво й Україна, козацтво і український народ... Ці поняття здавна перебували в одному асоціативному ряду. І це аж ніяк не випадково. Адже через історію козацтва, по суті, переломлювалася ціла епоха в минулому України та її народу. Про козаків і козацтво написано багато праць — художніх і наукових, великого і малого формату, про них згадували середньовічні хроніки й літописи, вони оспівані в народних піснях і думах. Згадки про героїчну козацьку добу зберегли для нащадків численні пам'ятки своєрідного національного суспільно-культурного феномену — козацького бароко. Однак пізнання цього явища є невичерпним, як невичерпною є наша історія — складна й неоднозначна.

Останні декілька років засвідчили справжній прорив у розробці ко-закознавчої проблематики. Зібрано багато фактичного матеріалу, видаються документальні збірки корпусного характеру, порушуються нові дослідницькі проблеми. Проте нині актуальним залишається завдання — виховати національну свідому особистість, громадянина Української держави зі знанням козацьких звичаїв, традицій, козацької педагогіки, процесів державотворення, для якого поняття людської гідності містить глибинне відчуття належності до української нації, свого роду, родини, тобто те, що називається патріотизмом. Це проблеми світоглядного характеру, які необхідно розв'язати.

Факультативний курс «Доба козаччини в українській літературі» для 10-11 класів спрямований на детальніше ознайомлення старшокласників з феноменом українського козацтва.

Програмою цього курсу передбачається вивчення козацтва як явища, його історичного минулого та великого значення в розвитку подій на рідній землі. Кожен народ знає, свято береже й шанує пам'ять про героїв, які віддали своє життя за його честь і свободу. В історії України таких героїв тисячі і мільйони. Відомих і невідомих.

Ми знаємо про мужністй, честь, хоробрість, відвагу, завзяття, героїчний войовничий дух наших славних козацьких лицарів. Сповнене жертовною любов'ю до України та її народу, їх життя було, є і буде джерелом натхнення й добрим прикладом для наступних поколінь козацьких нащадків.

Програма орієнтує вчителя на виховання національно свідомої, духовно багатої, зорієнтованої на творчу діяльність особистості. На прикладах козацької педагогіки, літературних взірців для наслідування маємо виховати, розвинути людину зі стійким характером, сильною волею, добрим серцем, чистою совістю.

Літературні твори допоможуть учням поглибити знання, викликати інтерес молоді до свого минулого, соціально-історичних коренів.

Мета курсу:

•    підвищення загальної освіченості учнів, вироблення навичок аналізу художнього твору в контексті відповідної історичної епохи та з позиції сучасного читача;

•    сприяння всебічному розвиткові школярів, їхньому духовному збагаченню, виховання любові до художньої літератури, історичного минулого рідного краю; .

•    засвоєння необхідних знань з історії України та літератури, культу-рознавства, релігієзнавства та правознавства, краєзнавства;

•    через художнє слово навчити дитину бачити та цінувати красу світу, життя, пізнавати історичне минуле свого народу. Любити та берегти рідну землю, Батьківщину, шанувати своїх ближніх, прищеплювати їй найважливіші цінності християнської моралі, етики, допомогти зрозуміти себе, розкрити власні здібності, сформувати себе як особистість, підтримувати внутрішнє прагнення гармонійного й повнокровного життя.

Завдання курсу:

1)    формувати національно свідомих громадян України, патріотів рідної землі та держави;

2)    допомогти учням збагнути історичну велич свого народу-творця у світовому співтоваристві, глибше пізнати традиційну українську народну культуру;

3)    забезпечити відповідний рівень загальногуманітарної та історичної підготовки учнів;

4)    виховувати любов до героїчного минулого свого народу, до рідного слова, до рідної мови на основі вивчення художніх творів, у яких описується доба козаччини;

5)    сприяти всебічному розвиткові уяви, мислення, філософської думки, уміння аргументовано доводити власні погляди, бачення;

6)    поглиблювати знання учнів про історію рідного краю;

7)    розвивати творчі здібності учнів, мову, мислення.

Програма враховує:

•    вікові психологічні особливості учнів;

•    психологію сприймання дитиною творів художньої літератури;

•    особливості сучасного навчального процесу в школі;

•    різні рівні загальноосвітньої і, зокрема, гуманітарної підготовленості учнів.

Учитель, який викладатиме пропонований курс, повинен стати організатором навчального процесу, консультантом і помічником для учнів. Йому належить провести своїх вихованців від глибокого наукового аналізу творів письменників до налагодження власного творчого процесу. Саме розвиток творчих здібностей учнів, долучення до козацької педагогіки, розуміння процесу і шляхів державотворення має на меті пропонований курс у перспективі.

Факультативний курс «Доба Козаччини в українській літературі» не підміняє і не повторює шкільного курсу з літератури та історії, а доповнює й поглиблює його, розширює зміст профільних предметів і обирається учнем відповідно до його навчальних інтересів. Значна увага приділяється міжпредметним зв'язкам і зіставленню літературних та історичних явищ.

У процесі реалізації програми значну увагу треба приділити новітнім підходам до організації навчання — інтерактивним технологіям, які допоможуть учителеві зробити процес навчання цікавим, різноманітним та ефективним і сприятимуть розвиткові творчих здібностей особистості.

Програма зорієнтована на проведення різних типів уроків:

—    урок-диспут,

—    урок-дослідження,

—    урок-конференція,

—    проблемно-пошуковий урок,

—    урок-екскурсія,

—    урок-подорож,

—    урок-роздум,

—    інтегрований урок.

Оцінювання здобутих знань і вмінь здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання. Разом із застосуванням традиційних критеріїв оцінювання рівня навчальних досягнень учнів можуть використовуватися й альтернативні підходи, які забезпечували б якісні результати навчання.

На вивчення факультативного курсу «Доба Козаччини в українській літературі» для 10-11 класів передбачено 17 год на рік.

Список рекомендованої літератури подано наприкінці програми. У список літератури введено найцінніші дослідження та джерела. Учитель у навчальному процесі може використовувати й краєзнавчий матеріал.

(натисніть на зображення, збільшіть його або відкрийте у новій вкладці, збільшіть)

10 клас. 17 год на рік11 клас. 17 год на рік
Програми курсів за вибором і факультативів з української літератури.
8 - 11 класи / За заг. ред. К.В. Таранік-Ткачук. - К.: Грамота, 2011. - С. 288 - 297.


Категорія: Документація | Переглядів: 5001 | Додав: ychitel | Рейтинг: 1.0/1
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: