Головна » 2012 » Червень » 2 » Проектування й розроблення бази даних "Класний керівник" засобами MS Access
09:12
Проектування й розроблення бази даних "Класний керівник" засобами MS Access
Проектування й розроблення бази даних "Класний керівник" засобами MS Access

Для прийняття обґрунтованих та ефективних рішень у виробничій діяльності, в управлінні економікою і в політиці сучасний фахівець повинен уміти за допомогою комп'ютерів і засобів зв'язку одержувати, накопичувати, зберігати й обробляти дані, подаючи результат у вигляді наочних документів. У наш час будь-яка установа потребує комп'ютеризації своєї діяльності, і тому перехід від роботи з паперовими носіями до роботи з електронними носіями неминучий.
Отже, постає питання про необхідність розроблення бази даних для школи, для полегшення роботи класного керівника, за допомогою якої можна частково, а в майбутньому повністю відмовитися від записів на папері, автоматизувати деякі процеси з ведення обліку в класі та школі загалом (наприклад, зберігати в базі даних у вигляді таблиць якісь повторювані значення, які за ручного ведення обліку доводилося б багато разів переписувати заново). Тому наявність бази даних є актуальною.

База даних (БД) призначена для полегшення роботи класного керівника, що буде виражатися, наприклад, у частковій, а потім і повній відмові від заповнення численних папірців і формулярів. У БД буде зберігатися інформація про учнів класу, їх батьків, успішність, психолого-педагогічний аналіз класу, лист здоров'я, доручення, гурткова робота, пільгові категорії та інші необхідні в роботі класного керівника дані. Додавання, видалення та редагування даних відбувається за допомогою СКБД Access.

Досить часто класному керівникові доводиться надавати різні звіти про виконану роботу, успішність, відвідування, стан здоров'я дітей та багато іншого. Використання бази даних спростить цю рутинну роботу, отже, у педагога залишиться більше часу для безпосередньої виховної роботи з учнями. У СКБД можна не лише переглядати введені дані та їх редагувати, а й створювати'звіти на основі різних реляційних таблиць.

У БД є засоби для створення гіперпосилань на папки з нормативними та організаційними документами, створені в інших додатках Microsoft Office (Word, Excel, Publisher).

Подеколи виникає необхідність виконувати обчислення (звіт про успішність, відвідування учнів, суспільне корисні справи та інше). У цьому допоможуть засоби Access чи Excel.

Класний керівник чи класовод вносять дані до БД на початку 1-го або 5-го класу, а надалі лише корегують чи поновлюють певну інформацію. У СКБД Access можна імпортувати дані з інших додатків, тому не завжди потрібно наново набирати інформацію, достатньо перенести її у БД.

Дані до БД можуть вносити не лише класні керівники, нею може користуватися шкільний психолог, лікар, тому що Access надає можливість створювати досить доступні та прості форми навіть для тих людей, які вміють користуватися комп'ютером на початковому рівні.

БД «Класний керівник» мобільна, записавши на носії (флешці та ін.), її зручно переносити чи мати завжди при собі. Отже, класний керівник завжди матиме необхідну інформацію, де б він не знаходився, достатньо мати поруч комп'ютер та пакет програм Microsoft Office, що в наш час не є проблемою.

БД можна постійно вдосконалювати, використовуючи можливості СКБД Access (макроси, гіпер-посилання, підпорядковані форми та ін.).

РОЗРОБЛЕННЯ БАЗИ ДАНИХ «КЛАСНИЙ КЕРІВНИК»

Етапи створення бази даних «Класний керівник» засобами програми Microsoft Access

Насамперед відповідно до завдання необхідно створити реляційну базу даних у середовищі Microsoft Access. Після аналізу інформації та документів, якими регулярно користується класний
керівник, у проект БД внесено 11 таблиць, які будуть джерелом для створення форм, запитів та звітів. Створимо одинадцять таблиць:

1.Загальні відомості про учнів.
2.Адреси.
3.Телефони.
4.Листи здоров'я.
5.Батько.
6.Мати.
7.Психолого-педагогічний   аналіз   учнівського контингенту.
8.Гуртки та захоплення.
9.Пільгова категорія.
10.Успішність.
11.Доручення.

Створення таблиць

Для бази даних «Класний керівник» створюємо реляційні таблиці в режимі Конструктор рис. 1).Рис. 1. Вікно роботи з об'єктами Access

У відчиненому вікні Конструктор у стовпці Ім'я поля вносимо найменування полів створюваної таблиці. У стовпці Тип даних перелічимо типи полів створюваної таблиці і визначимо ключове поле для зв'язку таблиць за певним полем.

Без ключових полів неможливо здійснити зв'язування таблиць.

Таким чином, створюємо одинадцять таблиць:

• Таблиця «Загальні відомості про учнів» з полями Номер, № особової справи, Прізвище, Ім'я, По батькові, Стать, Дата народження, Фото (рис. 2).Рис. 2. Структура таблиці "Загальні відомості про учня"

• Таблиця «Батько та мати» містять поля Номер, Прізвище, Ім'я, По батькові, Дата народження, Місце роботи, Посада, Домашній телефон, Робочий телефон, Мобільний телефон, E-mail (рис. 3).Рис. 3. Структура таблиці "Батько та мати"

Таблиця «Адреса» з полями Номер, Прізвище, Ім'я, Індекс, Місце проживання, Вулиця, Будинок, Квартира (рис. 4).Рис. 4. Структура таблиці "Адреса"

Таблиця «Телефони» з полями Номер, Прізвище, Ім'я, Домашній, Мобільний (рис. 5).Рис. 5. Структура таблиці "Телефони"

Таблиця «Психолого-педагогічний аналіз учнівського контингенту» з полями Номер, Прізвище, Ім'я, Тип темпераменту, соціометрія, Психічні якості, Емоційно-вольові риси, Характерологічні риси, Інтелектуальні риси, Емоційні риси, Ставлення до інших людей, Ставлення до самого себе (рис. 6).Рис. 6. Структура таблиці "Психолого-педагогічний аналіз учнів"

Таблиця «Гуртки та захоплення» з полями Номер, Прізвище, Ім'я, Захоплення, Гурток, Місце роботи гуртків (рис. 7).Рис. 7. Структура таблиці "Гуртки та захоплення"


Таблиця «Доручення» з полями Номер, Прізвище, Ім'я, Доручення-сектор (рис. 8).Рис. 8. Структура таблиці "Доручення"


Таблиця «Лист здоров'я» з полями Номер, Прізвище, Ім'я, Діагноз, Призначення, Група здоров'я, Група з фізкультури, Ряд, № парти (рис. 9).Рис. 9. Структура таблиці "Лист здоров'я"

Таблиця «Пільгова категорія» з полями Номер, Прізвище, Ім'я, Категорія, З ким проживає дитина, Примітка (рис. 10).Рис. 10. Структура таблиці "Пільгова категорія"


Таблиця «Пільгова категорія» з полями Номер, Прізвище, Ім'я, Українська мова, Українська література, Іноземна, Світова, Історія, Етика, Математика, Природознавство, Музика, Образотворче мистецтво, Трудове навчання, Основи здоровя, Фізична культура, Інформатика (рис. 11).Рис. 11. Структура таблиці "Успішність"

Далі визначають реляційні зв'язки між таблицями. Кінцевим результатом цього етапу є схема реляційних зв'язків, наведена на рис. 12. Ми маємо 11 таблиць, пов'язаних між собою. Ключовим полем у всіх таблицях є НОМЕР. Схема даних показує, як таблиці взаємодіють одна з одною.Рис. 12. Схема даних


Створення форм

Одним із засобів, що полегшують роботу з базою даних, є форми введення-виведення. Можна ввести дані у створені таблиці, також їх зручно вводити в готові форми. Ці форми дозволяють здійснювати першочергове завантаження записів у таблиці, виконувати їх перегляд, а також редагувати. При цьому вміст таблиць відображається в зручному вигляді.

Форми створюємо за допомогою Майстра форм, вибираючи необхідні поля з таблиць.

Для створення написів, кнопок, рисунків тощо у формі в режимі Конструктора використовуємо пануль елементів.

Для визначення властивостей форми, полів, заголовків використовуємо вікно Властивості, де встановлюємо потрібні параметри для кожного об'єкта.

У БД "Класний керівник" створено 13 форм:
1. Головна.
2. Загальні відомості про учня.
3. Батьки учня.
4. Адреси.
5. Телефони.
6. Лист здоровя.
7. Пільгова категорія дітей.
8. Гуртки та захоплення.
9. Доручення.
10. Психолого-педагогічний аналіз учня.
11. Успішність.
12. Успішність учня.

Форму Головна використовуємо для запуску робочих форм БД, а також для доступу до документів Word. Вона має вигляд (рис. 13):Рис. 13. Головна форма БД "Класний керівник"

Головна форма мас чотири кнопки: кнопка Учні призначена для роботи з формою Загальні відомості про учнів; кнопка Батьки призначена для роботи з формою Батьки учня; кнопка Організаційні та нормативні документи призначена для роботи з Word-документами, вміщеними в окрему папку (кнопка містить гіперпосилання на цю папку); кнопка Завершення роботи призначена для виходу з БД.

За допомогою функції Параметри запуску Головна форма автоматично зявляється під час завантаження БД "Класний керівник".

У формі Загальні відомості про учнів (рис. 14) для зручності створено 5 кнопок: Адреса - перехід до форми Адреса, Гуртки - перехід до форми Гуртки та захоплення, Здоров'я - перехід до форми Лист здоров'я, Психолог - перехід до форми Психолого-педагогічний аналіз учня та Успішність - перехід до таблиці "Успішність учня". Кнопки було створено за допомогою Майстра (на Панелі елементів) таким чином, щоб зберігалася відповідність НОМЕРА учня під час відкривання створених форм.Рис. 14. Форма Загальні відомості про учнів

Форму Батьки учня було створено на основі таблиці "Батько та мати" (рис. 15).Рис. 15. Форма Батьки учня

Форми Адреси, Телефони, Гуртки та захоплення, Доручення, Лист здоров'я, Психолого-педагогічний аналіз учня, Успішність учня, Пільгова категорія дітей  було створено за допомогою Майстра форм на основі відповідних таблиць, але в режимі виведення даних про одного учня (виведення даних в один стовпець). Наведемо приклад деяких із цих форм (рис. 16 - 23).Рис. 16. Форма АдресаРис. 17. Форма Гуртки та захопленняРис. 18. Форма ДорученняРис. 19. Форма Лист здоров'яРис. 20. Форма Пільгова категоріяРис. 21. Форма Психолого-педагогічний аналізРис. 22. Форма ТелефониРис. 23. Форма Успішність учня

Сценарій роботи з БД "Класний керівник"

Щоб почати роботу з БД, необхідно відкрити файл Класний керівник.mdb. Після запуску програми перед користувачем з'явиться головна форма. Потрібно вибрати розділ, із яким будемо працювати. Класний керівник має швидкий доступ до інформації про клас та кожного учня окремо. У цій базі не виведено спеціальних засобів для створення запитів та звітів, це можна зробити, безпосередньо використовуючи таблиці та можливості Access. Сьогодні кожен учитель має набути елементарних навичок роботи з прикладними програмами загального призначення MS Office. БД можна вдосконалювати, згодом засоби виведення запитів та звітів можуть мати місце в цій базі.

Закінчивши роботу з формою, користуються кнопками виходу з форми - . Для завершення роботи з БД "Класний керівник" та СКБД Access загалом потрібно натиснути кнопку Завершення роботи на Головній формі...

За матеріалами статті І.В. Олефіренка
 
"Проектування і розроблення бази даних
"Класний керівник" засобами MS ACCESS"
// Класному керівнику. Усе для роботи. -
2012. - № 1. - С. 4 - 10.
Категорія: Документація | Переглядів: 6673 | Додав: ychitel | Теги: розроблення, керівник, бази, даних, MS Access, проектування, класний | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: