Головна » Статті » Тести » Мова. 5 клас

Текст, його ознаки

Тести «Текст, його ознаки»

1. Текст — це ...

А висловлювання, що складається з кількох речень;
Б група речень, об'єднаних темою та головною думкою;
В група речень, об'єднаних мікротемою;
Г висловлювання, що складається з кількох абзаців.

 

2. Тема тексту — це ...

А його зміст, те, про що в ньому йдеться;
Б висновок, що його зробить читач або слухач;
В будова тексту;
Г засоби зв'язку речень.

 

3. Головна думка тексту — це ...

А мікротеми тексту;
Б будова тексту;
В те, чого текст навчає, що схвалює або засуджує;
Г те, про що (або про кого) у тексті йдеться, його зміст.

 

4. Мікротема тексту — це ...

А частина загальної теми тексту;
Б певна послідовність речень у тексті;
В головна думка тексту;
Г тип мовлення, покладений в основу тексту.

 

5. Тематичне речення мікротеми — це ...

А запитання, яке можна поставити до тексту в цілому;
Б речення, яке має головні й другорядні члени речення;
В речення, що виражає основний зміст мікротеми;
Г кожне речення, яке включає «відоме» і «нове».

 

6. Типи мовлення є такі:

А розповідь, опис, художній, науковий;
Б розповідь, опис, роздум, оцінка предмета (явища);
В художній, публіцистичний, опис, роздум;
Г публіцистичний, художній, розповідний, науковий.

 

7. Прочитайте вірш:

Вітер, вітер, вітровій
Біг по стежці лісовій,
З дуба жолудя зірвав,
Заховав його між трав,
Але дощ те запримітив
І давай щосили лити.
Враз побіг через лісок
Пустотливий ручайок,
Далі, далі через ліс
Швидко жолудя поніс
Через доли й гори сині
До широкої долини.
Жолудь вибіг із потічка,
Ліг у ямку невеличку
І заснув аж до тепла...
А коли весна прийшла,
Він напружився: трісь, трісь,
Пагоном проріс увись.
                                      Г. Чічінадзе.

 В основу поданого уривка покладено:

А опис;
Б роздум;
В розповідь;
Г оцінку предмета або явища.
 

8. Стилі мовлення є такі:

А науковий, художній, описовий, офіційно-діловий;
Б науковий, роздум, офіційно-діловий, офісний, художній;
В науковий, художній, розмовний, офіційно-діловий, публіцистичний;
Г художній, оцінний, описовий, розповідний, науковий.

 

9. Прочитайте текст.

Вовчі ягоди пахучі — кущ до 40 см заввишки, вкритий сіро-коричневою корою, має лопатоподібне шкірясте листя. Темно-рожеві або білі квіти зібрані в головку на кінцях стебел. Плід цієї рослини — жовто-бурі ягоди.

Він має ознаки:

А наукового стилю;
Б художнього стилю;
В ділового стилю;
Г розмовного стилю.

 

10. «Нове» у реченні тексту — це...

А те, що речення увібрало з попереднього речення;
Б те, що повідомляється цим реченням;
В слова, які вказують на послідовність виконання дій;
Г головні члени речення.

 

11. Будова тексту передбачає такі його частини:

А зачин і кінцівку;
Б основну частину та кінцівку;
В зачин і основну частину;
Г зачин, основну частину, кінцівку.

 

12. Заголовок тексту має відображати:

А його стиль;
Б тип мовлення, покладений в основу тексту;
В тему тексту або його головну думку;
Г обсяг тексту.

Відповіді:
1 Б
2 А
3 В
4 А
5 В
6 Б
7 В
8 В
9 А
10 Б
11 Г
12 В


Категорія: Мова. 5 клас | Додав: ychitel (23.07.2012)
Переглядів: 6240 | Рейтинг: 0.0/0