Головна » Статті » Розвиток мовлення » Мова

9 клас. Тези статей на суспільну тему
ТЕЗИ СТАТЕЙ НА СУСПІЛЬНУ ТЕМУ

Теза — основна думка, яка доводиться в роздумах. Тези складають основу тексту (статті, повідомлення, доповіді тощо).

Суттєво відрізняються від плану, оскільки виділяють кожну думку, підтверджуються фактами і прикладами.

Розрізняють два види тезування:
а) відбір авторських тез із тексту;
б) формулювання основних положень статті чи розділу книжки власними словами.

Стаття — це невеликий за обсягом науковий або публіцистичний твір у збірнику, журналі, газеті тощо.

Різновиди статей: передова, вступна, суспільно-політична, літературно-критична, лінгвістично-полемічна, наукова.

Зауваги.

Складання тез статей — дуже важливе для нашого часу уміння, яким повинен володіти кожен випускник школи. Це — один зі способів вивчення тексту, осмислення, засвоєння і запам'ятовування інформації, яка міститься у тексті.
  Спочатку уважно прочитайте весь текст, а потім — окремо по абзацах.
Виділіть у кожному абзаці суттєве, основні речення, які несуть у собі найважливіші думки.
Тезою може бути одне або кілька речень.
Укладаючи тези, зберігайте логіку міркувань автора.

Завдання.
Складіть тези статті Л. Лук'яненка "Глобалізація".

Текст статті.
Левко Лук 'яненко
Глобалізація
(Скорочено)
Один славетний фізик XX ст. казав, що вірить — Землею і космосом керує єдиний величезний космічний супер-мозок.
У Святому Письмі написано, що без волі Божої й волосинка не впаде з людської голови.
Для Святого Письма — Бог, для фізика — супермозок, проте обидва джерела визнають існування вищої "надприродної" сили, яка створила рід людський і дала йому напрям розвитку.
Розвиток людства запрограмовано з наданням свободи волі, тобто свободи вибору. Спостереження за моральною складовою цього процесу наводить на думку про закладеність не просто вічної боротьби добра і зла за людські душі, але що цей шлях позначений вічним перемаганням добра.
Що таке глобалізація і в якому відношенні вона перебуває до українського прагнення будувати свій національний дім?
В Оттаві на одній зустрічі із досвідченим політиком, членом Канадського федерального парламенту Степаном Попроцьким почув таке: "Україна з її сприятливим мікрокліматом і великими природними багатствами стане Божим раєм, якщо ви цей рай будете будувати тільки для себе, а не для всього світу, якщо надійно охоронятимете кордони, а не перетворите вашу країну на прохідний двір. Ізолюйте свій рай. І хай весь світ дорікає, що створили рай тільки для себе. Ігноруйте ці недолугі дорікання. Киньте світові: що світ зробив для України, коли вона стогнала три сторіччя в неволі?!"
Отже, альфа та омега політики — захист національних інтересів, і саме з позицій захисту цих інтересів оцінюємо глобалізацію та її складові: якщо щось зі складного процесу глобалізації служить на добро Україні, це щось підтримуємо. Ті ж явища в глобалізації, які йдуть супроти інтересів України, поборюємо і намагаємось зменшити їх негативний щодо України вплив.
Погляньмо на глобалізацію уважніше. Створення міжнародних корпорацій і проникнення капіталу одних держав в економіку інших — це ще не глобалізація. Глобалізація починається з припасування національного економічного законодавства до міжнародних норм, з випуску однакових товарів широкого вжитку, створення міжнаціональної моди на взуття, одяг, кулінарію і витіснення національних уподобань.
Правові аспекти глобалізації полягають у тому, що людина перестає бути "власністю" держави, тобто державна влада над громадянином поступово зменшується.
Ми, українці, прагнемо свого власного обличчя в середовищі народів через плекання національних традицій. Ми хочемо бути самі по собі і щоб ніхто не втручався у наші внутрішні справи.
Глобалізація культури відбувається шляхом наступу примітивних зразків на глибоку, багату й витончену національну культуру. Йдеться про мільйони відеокасет із зображенням чужого способу життя, чужих звичаїв. Поширення примітивних зразків означає примітивізацію людини.
Наступна ознака глобалізації — інформатизація. Комп'ютер, інтернет, мобільний телефон підняли людину над державними кордонами і дали змогу без будь-якої державної цензури обмінюватись інформацією і думками з людиною будь-якого континенту. Наукова, технічна, інша інформація, потрапивши в Інтернет, готова до послуг будь-кого. І темпи технічного прогресу все більше залежать не від зберігання технічних таємниць, а від уміння скористатися винаходами. Людство включилось у шалені перегони.
З вигодами, що ними Господь наділив українців, — родючі землі, багаті корисні копалини, добрий клімат та вельми вигідне географічне положення, — вони швидко можуть піднятися на найвищий рівень, бо народ винахідливий та кмітливий.
Інтелектуальний потенціал у поєднанні з величезними потенційними можливостями дають основу для відповіді на запитання: на кого Україна має орієнтуватись — на Схід чи на Захід, на Росію чи на Західну Європу?
Відповідаю: Україна має орієнтуватись на саму себе. Україні нічого йти в Європу, бо вона сама — Європа, і завжди була в ній. Україна не дурніша від Європи — то лише лиха доля привчила нас не вірити в силу свого національного розуму та вбила в нас віру одне в одного. Умови життя в незалежній країні поступово повернуть українцям віру. До нас повернеться почуття взаємної національної солідарності, і тоді природні переваги України виявляться потужним джерелом для саморозвитку. І тоді відпаде питання про орієнтацію на Західну Європу чи Московщину, бо нація підтримуватиме взаємини з усім світом, якщо це буде вигідно Україні.

(Журнал "Освіта і управління"—Т. 7, Ш.—2004.--С. 7-16.)Зразок тез.
Левко Лук 'яненко
Глобалізація
• Землею і космосом, за Святим Письмом, керує Бог. Фізики стверджують, що супермозок.
• Розвиток людства запрограмовано з наданням свободи вибору. Спостереження за його моральним розвитком наводить на думку про те, що вічна боротьба добра і зла за людські душі все ж закінчується перемогою добра.
•  Яке ж відношення має глобалізація до прагнення українців будувати свій національний дім?
• Степан Попроцький, член Канадського федерального парламенту, сказав: "Україна з її сприятливим мікрокліматом і великими природними багатствами стане Божим раєм, якщо ви цей рай будете будувати тільки для себе, а не для всього світу, якщо надійно охоронятимете кордони, а не перетворите вашу країну на прохідний двір. Ізолюйте свій рай. І хай увесь світ дорікає, що створили рай тільки для себе. Ігноруйте ці дорікання. Киньте світові: що світ зробив для України, коли вона стогнала три сторіччя в неволі."
• Альфа та омега політики — захист національних інтересів. І саме з цих позицій оцінюємо глобалізацію. Те, що служитиме Україні, — підтримуємо і зменшуємо вплив того, що їй шкодить.
• Економічні ознаки глобалізації: припасування національного законодавства до міжнародного, випуск однакових товарів широкого вжитку, міжнаціональна мода на взуття, одяг, кулінарію, витіснення національних уподобань.
• Правові ознаки: людина перестає бути власністю тільки однієї держави.
• Культурні ознаки: наступ примітивних зразків на національну культуру.
• Інформаційні ознаки: людина може обмінюватись інформацією без будь-якої цензури і незважаючи на кордони. Людство включилося в шалені інформаційні перегони.
• Завдяки інтелектуальному потенціалу та природним вигодам українці зможуть швидко піднятися.
• На кого орієнтуватись: на Схід чи на Захід? — одвічне питання політиків. Відповідь автора однозначна: на саму себе; Україна — це Європа, і вона завжди була в ній. Україна не дурніша від Європи. Лиха доля навчила нас не вірити в себе. Умови життя в незалежній країні повернуть українцям віру, і до нас повернеться почуття національної солідарності, а природні переваги України виявляться потужним джерелом для саморозвитку.

Бондар О.С. Рідна мова. Письмові творчі роботи: коментарі та зразки.

8 - 9 кл. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2006. - 88 с.Категорія: Мова | Додав: ychitel (31.10.2012)
Переглядів: 35209 | Рейтинг: 4.0/28