Головна » Статті » Розробки уроків » Мова

9 клас. Складне речення, його ознаки

Урок 3

Тема: СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ І ЙОГО ОЗНАКИ

Мета: поглибити вивчене про складне речення, його види; розвивати вміння визначати граматичні основи речення; виховувати любов до навчання.

Обладнання: підручник, зошит.

Хід уроку

І. Організація і мотивація навчання школярів

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів

1.  Перевірка домашнього завдання.

Вправа 7.

Прочитайте речення. Доведіть, що з них лише одне двоскладне, а решта – односкладні. Визначте види односкладних речень та форму вираження їхніх головних членів.

1.   Спішу до вас на розмову. На розраду в час вечірній. 2. Пустіть мене у молодість мою. 3. В обіймах вітру, в морі сонця і тепла в саду любові я ромашкою цвіла. 4. Не нагріте залізо не зігнеш. 5. Не бий на сполох в невідлитий дзвін. 6. Для доброго бджоляра немає поганого року. 7. А над Дніпром уже помітно світало.

2.  Вправа 8.

Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки та розкриваючи дужки. Підкресліть граматичні основи. Визначте, чим ускладнене кожне речення.

1.  Звичайна хмара, сіра і осіння, пропише раптом барви золоті. 2. Дивлячись на людей, усміхався і мій батько великий, добрий чоловік. 3. Ой, Дніпре, мій Дніпре широкий та дужий! Багато ти, батьку, у море носив козацької крові… 4. Старенька груша дихає на пальці, їй, певно, сняться повні жмені груш. 5. Дві стіни були суспіль завішані образами, неначе іконостас. 6. Щасливиця, я маю трохи неба і дві сосни в туманному вікні. 7. Тебе зустрінуть білі хати, річка замріяна і криниця прадідівська.

ІІІ. Сприйняття і вивчення нового матеріалу

1.  Слово вчителя про складне речення, його види.

2.  Робота з підручником.

1.  Читання правил ст. 18 – 19.

Складним називається речення, у якому є дві або більше граматичних основ.

Кожна граматична основа разом з другорядними членами або без них утворює частину складного речення, яка має будову простого речення. Частини складного речення об’єднуються в одне ціле за змістом та інтонацією.

Зміст складного речення є цілісним синтаксичним вираженням єдиної складної думки й зумовлений змістом його складових частин.

Складне речення характеризується інтонаційною єдністю. У кінці кожної частини голос підвищується, що свідчить про незакінченість речення, і лише в кінці всього складного речення голос понижується.

На письмі частини складного речення, як правило, відділяються одна від одної розділовими знаками (найчастіше комою, а також – тире, двокрапкою або крапкою з комою).

Засобами зв’язку частин складного речення є сполучники або сполучні слова (займенники, прислівники) та інтонація.

Складні речення широко використовують у науковому й офіційно-діловому стилях мовлення, оскільки вони мають (порівняно з простими реченнями) більші можливості для вираження різних синтаксичних відношень. Складні речення повніше передають думку, точніше виражають зв’язки між явищами.

2.  Вправа 17.

Доведіть, що в кожній групі одне з трьох речень є складним. Випишіть складні речення, підкресліть у них граматичні основи.

1. Як у травні дощ надворі, то восени хліб у коморі. 2. Я на гору круту кремяную буду камінь важкий підіймать і, несучи вагу ту страшную, буду пісню веселу співать. 3. Жовтогаряча осінь стоїть над Осокорами, розкинувши високо над землею блакитні небеса.

1. Небо звисало одною сірою, мрячною масою над землею. 2. На боці, зверненому до півночі, кора дерев товща, грубіша і темніша. 3. У тебе розум добрий, та язик дуже довгий.

3. Читання правил ст. 20.

Залежно від особливостей поєднання частин складні речення поділяються на три види: складносурядні, складнопідрядні, безсполучникові.

Сурядний зв'язок передбачає синтаксичну рівноправність частин (від однієї частини до іншої не можна поставити запитання).

Підрядний зв'язок передбачає синтаксичну нерівноправність частин (від однієї частини до іншої можна поставити запитання).

4.  Вправа 22.

Визначте, яке з поданих речень є простим, яке – складносурядним, яке – складнопідрядним, а яке – безсполучниковим.

1.  Заплакане вікно повіки розтулило, намокли у дерев пошарпані вітрила (БСР). 2. Мене ліси здоров’ям напували, коли бродив у їхній гущині (СПР). 3. Синій вечір тихо бродить, квіти колихає і навшпиньки в хату входить, вікна затуляє (ПРОСТЕ). 4. Усе іде, але не все минає над берегами вічної ріки (ССР).

Спишіть речення, підкресліть граматичні основи.

      5.  Вправа 24.

Перекладіть і запишіть речення українською мовою, продовжуючи кожне з них так, щоб утворилися складні речення.

1.Містечко впритул оточували соснові ліси. 2. Вологий ранок тяжко пробивався крізь осінній туман. 3. Вгорі шумів вітер і зривав листя з дерев. 4. Ми з Павлом розпалили вогнище. 5. В Одесі люблять і цінують жарт.

IV. Підсумок уроку

1. Бесіда з учнями:

- Що називається складним реченням?

- Які є види складних речень?

2. Робота з підручником.

На ст. 23 прочитайте висновки. Їх треба запам’ятати.

1. Складне речення має дві і більше граматичних основи. Між частинами складного речення здебільшого ставимо коми.

2. Розрізняють три види складних речень: сср, спр, бср.

3. Оцінювання.

V. Домашнє завдання: правила ст. 18 – 21, вправа 25.
Категорія: Мова | Додав: ychitel (09.09.2012)
Переглядів: 10192 | Рейтинг: 5.0/1