Головна » Статті » Розробки уроків » Мова

8 клас. Речення, його граматична основа. Просте й складне речення
Урок  7
Тема
:  РЕЧЕННЯ, ЙОГО ГРАМАТИЧНА ОСНОВА. ПРОСТЕ І СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ

Мета
:  поглибити знання учнів про речення як синтаксичну одиницю, повторити відомості про просте і складне речення, граматичну основу речення; вдосконалювати вміння й навики учнів розрізняти речення названих видів; виховувати в учнів мовленнєву культуру.

Обладнання
: підручник, робочий зошит для 8 класу, посібник «Українська мова. Синтаксис простого речення».


Хід уроку


І. Організаційний момент
(повідомлення теми і мети уроку)


ІІ. Мотивація навчання школярів
(повідомлення завдань уроку)

ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів

1. Перевірка домашнього завдання (
вправа 58, ст. 32; правило ст. 32).
Запишіть у три стовпчики подані словосполучення: а)з узгодженням; б) із керуванням; в) із приляганням.

Складна проблема, пливти проти течії, усміхаючись запитав, звичка запізнюватися, вибачити товаришеві, ускладнити завдання, сорокова річниця, зжата нива, дивись на мене, оцінити роботу, підійшов ближче, знайдений скарб, ойкав щоразу, наш знайомий, в’язання гачком.
Якщо ви правильно виконали завдання, з других букв перших слів записаних словосполучень складеться початок прислів’я : «Кожна лисиця свій хвостик хвалить».

2. Вправа 60, ст. 33.

Прочитайте словосполучення. Порівняйте, на які запитання відповідають залежні слова в російській і українській мовах.ІІ. Спишіть словосполучення, добираючи з дужок потрібну форму залежного слова.


1. Посваритися (із-за дрібниць, через дрібниці). 2. Визирає (з-за тину, через тин). 3. Опанувати (премудрість, премудрістю). 4. Оволодівати (знання, знаннями). 5. Зрадити (товариша, товаришеві). 6.Подякувати (однокласника, однокласникові). 7.Спілкуватися (українською мовою, на українській мові). 8. Спостерігати (за птахами, над птахами). 9. Радіти (з успіхів, успіхам). 10. Сміється (наді мною, з мене). 11. Розповів (за перемогу, про перемогу). 12. Не залишуся (за будь-яких обставин, при будь-яких обставинах). 13. Підготувати інсценізацію (оповідання, по оповіданню, за оповіданням).

IV. Сприйняття і засвоєння матеріалу


1. Вступне слово вчителя (про речення, його граматичну основу, просте і складне речення).

2. Робота з підручником (читання правил ст. 38 – 41).


Реченням називається синтаксична одиниця, що оформлена за змістом. Граматично та інтонаційно і є засобом формування, вираження й повідомлення думки.
Речення може складатися з одного слова або кількох слів. Наприклад: Ставок. Верби позвисали над ним. Сонечко грає у воді. Гребля.
Характерними ознаками речення, які відрізняють його від слова і словосполучення, є зв'язок висловлюваного з дійсністю, смислова та інтонаційна завершеність, наявність граматичної основи.

В усному мовленні одне речення відділяється від іншого паузами, а на письмі – за допомогою розділових знаків (крапки, знака питання, знака оклику тощо).


У реченні зв’язки слів багатші й різноманітніші, ніж у словосполученні. Синтаксичним центром будь-якого речення є граматична основа, до складу якої входять підмет і присудок. 
Різноманітні за змістом речення за будовою об’єднуються в кілька видів.

За кількістю граматичних основ речення поділяються на прості та складні. Простими називаються речення з одною граматичною основою. Наприклад: А над житом молодим стала хмара білоброва. Речення з двома і більше граматичними основами називаються складними. Наприклад: затремтіли колоски – впали краплі спілим зерном.


За складом граматичної основи розрізняють два види простих речень – двоскладні й односкладні. Якщо в реченні є два головних члени (підмет і присудок), то це речення двоскладне. Наприклад: Я вранці голос горлиці люблю. В односкладному реченні граматична основа складається тільки з одного головного члена речення – підмета або присудка. Наприклад: Вечірнє сонце! Дякую за день!. 

За наявністю другорядних членів речення поділяються на поширені та непоширені. Непоширеними називаються речення, до складу яких входять тільки головні члени. Наприклад: Повівав вітерець. Речення, в яких є другорядні члени, називаються поширеними. Наприклад: Гарячою зеленою барвою горить на сході ячмінь.

3. Вправа 73, ст. 41 (усно).


Прочитайте речення, визначте граматичні основи. Назвіть прості й складні речення.


4. Вправа 46 з робочого зошита для 8 класу, ст. 19.


Визначте вид речень за будовою і заповніть табличку. Вставте пропущені букви, записуючи речення.

1. Віє свіжістю лісу й ріки у вікно. 2. Зелень ще тільки пробивається, а вишні й терни зачинають цвісти. 3. Дні йшли за днями по довгих паузах осінніх, беззоряних. 4. Безсонна ніч далася взнаки. 5. Повітря від близького пожарища нагрівалось, і бійцям ставало тепліше. 6. Отак і сиділи, і темніли в сутінках ріднею, перекидали думки в літо. 7. Довго спали вітри у ярах на припоні. 8. Гарні люди вмирають завжди передчасно. 9. Привезли на ділянку дубців-сіянців. 10. Вода розливалася чимраз ширше по рівнині. 11. Чекаємо літа, чекаємо, а бронзою клени взялись. 12. Зітхання лісів лунає легке, і чується квітів зітхання.

11 – е     23 – в    33 - ь    21 – л     32 – д

Варіанти відповідей:

1 – просте двоскладне речення,
2 – просте односкладне речення,
3 – складне речення.

Скористайтесь шифром і прочитаєте прізвище відомого українського композитора XVIII.


5. Вправа 48 з робочого зошита для 8 класу, ст. 20 (усно).

Визначте і виділіть непоширені речення.


1. Світла ніч стояла над горами. 2. Забилось серце. 3. На майдані пил спадає. 4. Хай буде легко. 5. Річка колихалась в місячних мережках. 6. Надворі розвиднялося. 7. Дрімає соняшник.


V. Повторення вивченого

Словниковий диктант.
М’який, б’є, п’янкий, мавпячий, любов’ю, верб’я, рядно, тьмяний, міжгір’я, буряк, священний, пір’я, Рєпін, ряст, без’ядерний, від’ємний, роз’єднати, об’єм, дит’ясла, бюст, пів’юрти, кур’єр, інтерв’ю, бюджет.


VI. Підсумок
Бесіда:
- Що називається реченням?
- Що входить до граматичної основи?
- Які речення називаються простими? Складними?
- Які речення є поширеними? Непоширеними?
- Наведіть приклад односкладного речення.

VII. Домашнє завдання: вправа 69, ст. 39, правила ст. 38 – 41.

Поділіть текст на речення і запишіть, ставлячи потрібні розділові знаки.
Довкола лежала упокорена осінню земля мовчали прибиті легкою позолотою ліси і гаї  німували озера й ставки навіть річка Трубіж немовби спинила свій плин підставивши своє очеретяне плесо журавлиним ключам крила диких качок колошкали ранкові тумани над дзеркалом річки десь в очеретах бив хвостищем по воді старезний вирлоокий сом зелені жаби зледачіли під осінь мовчки перестрибували по багнистому купинню.Категорія: Мова | Додав: ychitel (17.09.2012)
Переглядів: 17851 | Рейтинг: 0.0/0