Головна » Статті » Додатковий матеріал до уроків » Додатковий матеріал для уроків літератури

Теорія віршування
ТЕОРІЯ ВІРШУВАННЯ

Системи віршування: метрична, силабічна, тонічна та силабо-тонічна.
Метричне віршування — віршування, в якому ритм створюється закономірним чергуванням довгих і коротких складів у рядках. Вірші читаються під музичний акомпанемент чи співаються. Рими в них відсутні.
Метричне віршування бере початок з античної літератури, тому його називають античним.
Віршовий розмір називався метр. Метричне віршування, крім античної, застосовувалося в тюркомовному, а також арабському, перському, частково індійському віршуванні.

Силабічне віршування — система віршування, в якій віршований ритм створюється повторенням однакової кількості складів у рядках, рівноскладовістю.
У віршованих рядках переважно по тринадцять, іноді одинадцять складів. Римування парне. Рими здебільшого жіночі.
Силабічне віршування було поширене в українській поезії з кінця XVI — серед. XVIII ст.

Силабо-тонічне віршування — система віршування, у якій віршовий ритм створюється і повторенням однакової кількості складів у рядку, і чергуванням наголошених і ненаголошених складів.
У віршовому рядку виділяємо стопи.
Силабо-тонічне віршування в українській літературі бере початок з другої половини XVIII ст. і понині, це система віршування є панівною у нашій поетичній творчості.

Тонічне віршування — система віршування, ритміка якого заснована на повторенні приблизно однакової кількості наголосів у віршованих рядках. Поділ віршованого рядка на стопи відсутній. Ритмічність досягається за рахунок сильного наголосу на окремих словах, ритмоутворювальних пауз і рим.


ВІРШОВІ РОЗМІРИ

Стопа. Рима. Основні види римування. Строфа. Види строф.

Стопа — у метричному і силабо-тонічному віршуванні умовна одиниця, за допомогою якої визначається віршовий розмір.
Стопа — це поєднання одного наголошеного й одного чи двох ненаголошених складів.

Двоскладові стопи: хорей, ямб.
Хорей - перший склад наголошений, другий — ненаголошений;  ямб - перший склад ненаголошений, другий — наголошений.
Трискладові стопи: дактиль, амфібрахій, анапест.
Дактиль — трискладова стопа з наголосом на першому складі.
Амфібрахій — трискладова стопа з наголосом на середньому складі.
Анапест — трискладова стопа з наголосом на третьому складі.

Допоміжні стопи: пірихій, спондей.
Пірихій — стопа з двома ненаголошеними складами.
Спондей — стопа з двома наголошеними складами.

Строфа. Види строф.
Строфа — композиційне поєднання кількох віршових рядків, певним чином заримованих, шо становлять відносну змістову і ритміко-синтаксичну цілість.
Строфа є найбільшою одиницею в ритмічному членуванні тексту вірша. У ній може бути від 2 до 14 рядків.
Види строф: двовірш (дистих), тривірш (терцет, терцина), чотиривірш (катрен), шестивірш (секстет, секстина) та ін.

Сонет — це вірш із чотирнадцяти рядків, розбитих на два чотиривірші (катрени) і два тривірші (терцети), написаних п'ятистопним чи шестистопним ямбом.

Верлібр — вільний вірш, у якому відсутнє чергування наголошених і ненаголошених складів, поділ на стопи, як правило, нема рим.
Білий вірш — вірш, у якому немає рими, але є поділ на стопи.

Рима. Основні види римування в катрені.
Рима — співзвуччя, звуковий повтор у віршах, здебільшого в кінці рядка.
За місцем наголосу у словах, що римуються, розрізняємо такі рими:
чоловіча — наголоси на останніх складах: невже — береже;
жіноча — наголошені передостанні склади: пуга — закута;
дактилічна — наголошені треті від кінця слів склади: яснесенький — тихесенький.

Види римування в катрені (чотиривірші)
Римування рядків — це розташування рим у віршованому творі. Воно відіграє важливу роль у компонуванні віршів і поділі їх на строфи.
Розрізняють такі види римування у катрені:
1. Суміжне (парне) римування: перший рядок римується з другим, третій - з четвертим (а а б б).
2 Перехресне римування: перший рядок римується з третім, другий - з четвертим (а б а б).
3. Кільцеве (охоплююче) римування: перший рядок римується з четвертим, другий - з третім (а б б а).
Категорія: Додатковий матеріал для уроків літератури | Додав: ychitel (01.04.2012)
Переглядів: 7440 | Теги: білий вірш, силабічне, римування, СТОПА, Сонет, суміжне, перехресне, Строфа, верлібр, кільцеве | Рейтинг: 3.2/4