Вставна новела


Вставна новела - розповідь у сюжетному творі про якийсь життєвий випадок чи історію, що прямо не пов'язані з розвитком дії твору й мають певну самостійну закінченість. Вставна новела художньо виправдана тоді, коли вона допомагає краще розкрити риси характеру героя чи ідейне спрямування твору.