Відродження (Ренесанс)


Відродження (Ренесанс) - історичний період в економічному та культурному розвитку країн Європи (15 - 16 ст.), коли відбуваєтсья розклад феодальних і зародження буржуазно-капіталістичних відносин, починає бурхливо розвиватися промисловість, розквітає мистецтво, культура, формуються нові уявлення про світ, людину, про смисл життя.

У добу Відродження виникає нова філософія, яка стверджує право людини на земне щастя. З'являється інтерес до спадщини античних філософів, вчених, письменників, художників, які стверджували закоханість у життя, життєву активність, почуття власної гідності і духовної незалежності. Античне мистецтво стає взірцем для митців. В літературі з'являються античні сюжети, виникає новий жанр - утопії, де змальовується щасливе, безтурботне і радісне життя людей на чарівних островах. Першою такою книгою була "Утопія" англійського письменника Томаса Мора (1516). Письменники у своїх творах порушують питання виховання людини для земного щастя.