Займенник. Варіант 3


    Інструкція
 1. Вкажіть, у якому рядку всі займенники — вказівні.
  Я, ти, себе, всякий.
  Будь-що, жодний, їхній, нікотрий.
  Скільки, ми, чий?, що.
  Той, цей, такий, стільки.
  Вона, сам, ніщо, наш.

 2. У якому відмінку вжито в реченні зворотний займенник?
  Ось і ви, любі хлопчики і дівчатка, станете багатші і сильніші, якщо відчуєте на собі чудодійний вплив народного мистецтва (С.Кочерга).

  У називному.
  У родовому.
  У давальному.
  У знахідному.
  У місцевому.

 3. Виберіть рядок, у якому всі займенники пишуться через дефіс.
  Аби/кому, де/кого, ні/хто, будь/з/ким, де/який.
  Де/в/чому, аби/чим, де/кому, хтозна/з/кого, ні/з/котрим.
  Хтозна/чим, будь/кого, що/небудь, чий/небудь, казна/хто.
  Ні/з/ким, будь/котрий, казна/кого, будь/у/кого, ні/що.
  Казна/чий, будь/котрий, будь/з/якою, ні/котрий, ні/скільки.

 4. У якому рядку морфологічний аналіз виділеного слова зроблено правильно?
  Найкращий володар — хто володіє собою (Народна творчість).

  Собою — займенник, початкова форма — себе, означальний, вжито в називному відмінку, в однині, чоловічого роду, у реченні є підметом.
  Собою — займенник, початкова форма — себе, присвійний, невідмінюваний, вжито в однині, у реченні є додатком.
  Собою — займенник, початкова форма — себе, особовий, вжито в знахідному відмінку, в однині, чоловічого роду, у реченні є означенням.
  Собою — займенник, не має називного відмінка, зворотний, вжито в орудному відмінку, у реченні є додатком.
  Собою — займенник, початкова форма — себе, відносний, вжито в орудному відмінку, в однині, чоловічого роду, у реченні є означенням.

 5. У якому рядку всі займенники належать до одного розряду?
  Бозна з чого, хтозна-що, декотрому, якому-небудь, ніщо.
  Абичого, скількох-небудь, будь-чий, декому, нікотрий.
  Декого, будь-ким, аби з кого, котрого-небудь, казна-якому.
  Деякий, абичий, з яким-небудь, хтось, вашому.
  Чогось, з котримсь, деяких, абиякого, жодного.

 6. З'ясуйте, у якому рядку всі займенники — особові.
  Ти, що, чий, цей, всякий.
  Сам, вона, щось, їхній, нічий.
  Який, воно, мій, такий, хтось.
  Хто-небудь, абищо, ніскільки, казна-що, дехто.
  Мені, вас, нами, йому, їх.

 7. У якому рядку всі займенники в непрямих відмінках мають інші основи, ніж у називному?
  Весь, мій, скільки, ніякий, свій.
  Самий, все, той, чийсь, жодний.
  Вся, інший, абиякий, декілька, чиє.
  Хто?, що?, я, ти, він.
  Кожний, чий, деякий, стільки, котрийсь.

 8. У якому реченні вказівний займенник вжито в місцевому відмінку?
  І від сліз тих гарячих розтане Та кора, льодовая, міцна, Може, квіти зійдуть, і настане Ще й для мене весела весна (Леся Українка).
  Хто взнає, який я чуття скарб багатий В ті вбогії вірші вкладаю? (І. Франко)
  Там юність ходила у росах до хати І жевріла цвітом вона, Там батько не спить і задумалась мати, Ота, що у світі одна (А. Малишко).
  В тій могилі співець незабутній лежить, що народу віддав свої сили (В. Сосюра).
  Попливла б я на схід сонця, А від сходу до заходу, Тим шляхом, що проложило Ясне сонце через воду (Леся Українка).

 9. Вкажіть, у якому рядку всі слова є займенниками.
  Жодний, відомий, гарний, всякий, гіркий.
  Котрий, який, всякий, дивний, дикий.
  Їхній, отой, молодий, весь, сильний.
  Який, нічий, такий, інший, самий.
  Кожний, залізний, твій, сірий, близький.

 10. Визначте, у якому рядку всі займенники змінюються лише за відмінками.
  Якийсь, наш, я, їхній, чий-небудь.
  Що, скільки, хтось, будь-хто, себе.
  Хто, ніскільки, твій, дехто, аніскільки.
  Абихто, дещо, казна-скільки, щось, свій.
  Будь-який, чийсь, мій, інший, ніщо.

 11. У якому реченні виділений займенник є підметом?
  Сильне море, зберися на силі! Ти потужне, нема тобі впину (Леся Українка).
  Земле! Як тепло нам із тобою! (М. Рильський)
  Оставайся шукать батька. А я вже шукала (Т. Шевченко).
  Ой нема, нема ні вітру, ні хвилі Із нашої України (Т Шевченко).
  Кому се ти плетеш віночки, Красо моя? (Леся Українка)

 12. У якому рядку всі займенники можуть мати коротку форму?
  Кожний, самий, всякий, жодний
  Інший, якийсь, котрий, цей.
  Той, такий, мій, ваш.
  Свій, цей, абичий, будь-який.
  Наш, котрий-небудь, твій, чийсь.