Займенник. Варіант 2


    Інструкція
 1. У якому рядку всі займенники — присвійні?
  Я, себе, хто, ніщо, весь.
  Що, якийсь, хто-небудь, жодний, її.
  Який, вона, скільки, абихто, його.
  Мій, твій, свій, наш, їхній.
  Ваш, ти, що-небудь, чий, самий.

 2. У якому рядку всі займенники відмінюються, як прикметники твердої групи?
  Їхній, хто, що, який, котрий.
  Я, ти, ми, ви, він.
  Ваш, наш, той, такий, кожний.
  Себе, вона, воно, вони, чий.
  Ніхто, ніякий, хто-небудь, хтось, щось.

 3. Який займенник, вжитий у ввічливо-пошанному значенні, завжди пишеться з великої букви (дієслова при ньому вживаються в множині)?
  Мій.
  Хто.
  Ти.
  Скільки.
  Ви.

 4. Вкажіть, у якому рядку всі займенники пишуться разом.
  Аби/хто, ані/який, де/котрий, ні/скільки, де/що.
  Будь/що, ані/чий, казна/хто, ні/який, аби/який.
  Аби/котрий, де/який, ані/хто, будь/хто, хтозна/що.
  Ні/хто, ні/який, хто/небудь, що/сь, будь/який.
  Ні/у/кого, ні/що, де/хто, де/у/кого, ні/який.

 5. У якому рядку морфологічний аналіз виділеного слова зроблено правильно?
  Тих, кого люблять твої батьки, і ти люби; тих, кого вони поважають, і ти поважай (Народна творчість).

  Кого — займенник, початкова форма — хто, відносний, вжито в родовому відмінку, у реченні є додатком.
  Кого — займенник, початкова форма — хто?, питальний, вжито в родовому відмінку, в однині, чоловічого роду, у реченні є додатком.
  Кого — займенник, початкова форма — хто, неозначений, вжито в знахідному відмінку, в множині, у реченні є додатком.
  Кого — займенник, початкова форма — хто, особовий, вжито в родовому відмінку, не має роду й числа, у реченні є додатком.
  Кого — займенник, початкова форма — хто, зворотний, вжито в називному відмінку, в однині, у реченні є підметом.

 6. У якому реченні присвійний займенник вжито в місцевому відмінку?
  Мій дім стояв у лоджіях і в ґратках (Л. Костенко).
  Молимось, Боже Єдиний,
  Нам Україну храни.
  Всі твої ласки, щедроти
  Ти на люд наш зверни (О. Кониський).
  Я тоді твоїм ім'ям радію
  І сумую іменем твоїм (В. Симоненко).
  В своїй хаті своя й правда І сила, і воля (Т. Шевченко).
  Учітесь, читайте, і чужому научайтесь, й свого не цурайтесь (Т. Шевченко).

 7. З'ясуйте, у якому рядку всі займенники є заперечними.
  Ніскільки, дехто, казна-хто, його, вони.
  Ніхто, ніщо, ніякий, нічий, нікотрий.
  Хто, що?, свій, такий, будь-хто.
  Абиякий, будь-що, інший, ви, мій.
  Казна-що, кожний, інший, ми, стільки.

 8. У якому рядку всі займенники відмінюються, як прикметники твердої групи?
  Наш, їхній, я, себе, ніхто.
  Кожний, жодний, всякий, самий, інший.
  Хто, ти, ваш, вона, ніякий.
  Що, який, котрий, ви, він.
  Такий, чий, хтось, щось, воно.

 9. У якому рядку допущено помилки в написанні займенників?
  Яка-небудь, дещо, кого-небудь, аби з кого, нічий.
  Що-небудь, декотрі, будь-ким, абикому, ніхто.
  Хтозна-що, хтозна з ким, дечиїх, аби з чим, ні з кого.
  Кому-небудь, будь з чим, чий-небудь, абищо, деякий.
  Аби хто, деякий, хтозна-кого, казна у чому, хто-зна-що.

 10. У якому рядку морфологічний аналіз виділеного слова зроблено правильно?
  Безкоштовно ніщо не дається (Народна творчість).

  Ніщо — займенник, початкова форма — що, відносний, вжито в родовому відмінку, в однині, у реченні є додатком.
  Ніщо — займенник, початкова форма — ніщо, означальний, вжито в давальному відмінку, в однині, чоловічого роду, у реченні є обставиною.
  Ніщо — займенник, початкова форма — ніщо, заперечний, вжито в називному відмінку, у реченні є підметом.
  Ніщо — займенник, початкова форма — ніхто, присвійний, вжито в орудному відмінку, в однині, середнього роду, у реченні є означенням.
  Ніщо — займенник, початкова форма — ніщо, вказівний, вжито в називному відмінку, в однині, жіночого роду, у реченні є означенням.

 11. Вкажіть, у якому рядку всі слова — займенники.
  Дехто, дещо, дешево, десять, деякий.
  Абияк, абихто, аби тільки, абичий, абзац.
  Ніхто, ніготь, ніж, нічий, ніскільки.
  Хто, хтось, хто-небудь, хтозна-що, будь-хто.
  Мій, мідь, між, мізкувати, ми.

 12. Який займенник при відмінюванні не має називного відмінка, а також роду і числа?
  Я.
  Хто.
  Ніякий.
  Мій.
  Себе.