Займенник. Варіант 1


    Інструкція
 1. Продовжте речення: «Займенником називають повнозначну частину мови, що...».
  ...означає число, кількість предметів, їх порядок при лічбі й відповідає на питання скільки? який? котрий?
  ...вказує на предмети, ознаки, кількість, але не називає їх.
  ...виражає ознаку предмета або його належність і відповідає на питання який? яка? яке? чий? чия? чиє? чиї?
  ...означає назву предмета і відповідає на питання хто? що?
  ...означає дію або стан і відповідає на питання що робить предмет? що з ним робиться?

 2. У якому рядку всі займенники — неозначені?
  Весь, цей, мій, ніхто, будь-який.
  Той, ніщо, абищо, її, всякий.
  Хто-небудь, будь-що, абихто, хтозна-що, казна-хто.
  Такий, сам, ваш, будь-хто, вони.
  Стільки, хтось, жодний, свій, дещо.

 3. У якому рядку всі займенники відмінюються, як прикметники?
  Хто-небудь, стільки, весь, цей, самий.
  Що, абиякий, мій, будь-що, він.
  Наш, твій, я, себе, цей.
  Вона, скільки, хтось, свій, всякий.
  Інший, такий, твій, деякий, котрий.

 4. Вкажіть, у якому рядку всі займенники пишуться разом.
  Ні/хто, де/який, аби/що, ні/котрий, хто/сь.
  Ні/для/кого, ні/який, де/що, хтозна/що, аби/хто.
  Ні/скільки, ні/з/чим, де/хто, будь/що, казна/що.
  Ні/чий, будь/який, ні/від/чого, казна/хто, будь/хто.
  Ні/в/якому, ні/чого, де/що, хто/небудь, аби/хто.

 5. У якому рядку всі займенники належать до одного розряду?
  Він, мене, вам, тобі, своїм.
  Кожному, всім, іншого, нічийого, жодного.
  Казна з ким, абихто, декому, бозна-чий, кого.
  Нічий, нікотрого, нікому, ні з ким, будь з ким.
  Котрий, скількох, кого, чим, що.

 6. У якому реченні виділене слово є вказівним займенником?
  Ми тоді ще були дітьми і, може, не одразу розуміли всю велич першої науки першого свого вчителя (В. Кучер).
  Минали роки, і кожен з нас усе більше і глибше усвідомлював велику ціну знанням (В. Кучер).
  Скільки підросло й полетіло нас
  В молодій весні, в колосистім полі,
  А у тебе знов та ж доріжка в клас,
  Той же явір наш
  Під вікном у школі (А. Малишко)
  Вчителько моя, зоре світова,
  Раднице моя на Вкраїні милій (А. Малишко).
  Сонечко встає, і в росі трава,
  Біля школи в нас зацвітають віти (А. Малишко).

 7. З'ясуйте, у якому реченні виділений займенник є частиною складеного іменного присудка.
  Ні з кого по сей день не брала я й пір'їнки (Л. Глібов).
  Я був не я. Лиш мрія, сон (П. Тичина).
  Чом ти, березо, така журлива... (Леся Українка)
  І кожний з нас те знав, що слави нам не буде (І. Франко).
  Життя людське багатогранне, і кожна його пора по-своєму прекрасна (І. Цюпа).

 8. У якому рядку всі займенники — означальні?
  Всякий, сам, кожний, інший, жодний.
  Дехто, весь, той, мій, нічий.
  Самий, цей, нікотрий, дещо, твій.
  Такий, деякий, їхній, який, ти.
  Хто-небудь, стільки, ваш, вона, себе.

 9. У якому рядку всі займенники пишуться через дефіс?
  Аби/хто, будь/що, казна/чий, де/котрий, ні/хто.
  Ані/який, де/який, аби/що, чий/сь, будь/хто.
  Де/котрий, що/небудь, хтозна/чий, ні/який, що/сь.
  Будь/що, чий/небудь, казна/який, хтозна/скільки, будь/який.
  Ні/скільки, хто/сь, хтозна/який, казна/що, ані/що.

 10. У якому рядку морфологічний аналіз виділеного слова зроблено правильно?
  Хвалися своїм умінням, а не батьківським (Народна творчість).

  Своїм — займенник, початкова форма — свій, зворотний, вжито в називному відмінку, не має роду й числа, у реченні є означенням.
  Своїм — займенник, початкова форма — свій, присвійний, вжито в орудному відмінку, в однині, середнього роду, у реченні є означенням.
  Своїм — займенник, початкова форма — свій, означальний, вжито в родовому відмінку, в однині, чоловічого роду, у реченні є додатком.
  Своїм — займенник, початкова форма — свій, особовий, вжито в знахідному відмінку, в множині, у реченні є означенням.
  Своїм — займенник, початкова форма — свій, відносний, вжито в називному відмінку, має форму тільки однини, у реченні є обставиною.

 11. Визначте, у якому рядку всі займенники замінюють іменники.
  Чийсь, котрий-небудь, скільки, хто, ваш.
  Я, себе, ніщо, що-небудь, абичий.
  Вона, щось, хто-небудь, ти, ніхто.
  Будь-хто, сам, ви, абихто, ніскільки.
  Ніщо, абихто, ми, він, будь-який.

 12. Виберіть рядок, у якому всі займенники змінюються за родами, числами, відмінками.
  Ніхто, себе, той, самий, ти.
  Цей, котрийсь, абичий, ніякий, той.
  Ніскільки, воно, сам, себе, мій.
  Стільки, абихто, ніщо, деякий, ваш.
  Котрий, такий, хто-небудь, бозна-чий, я.