"Велесова книга"

    Інструкція

1. За однією з версій – фальсифікація ХІХ – ХХ ст:
"Слово о полку Ігоревім".
"Велесова книга".
Галицько-Волинський літопис.
Козацькі літописи.
Послання Івана Вишенського.

2. "Велесова книга" – це:
Збірник молитов, легенд, оповідань про давню слов’янську історію.
Збірник імен поганських богів.
Збірник поетичних творів Г.Сковороди.
Збірник слов’янських календарних свят, опис обрядів.
Збірник дощечок з незрозумілими знаками.

3. Мова, якою була написана "Велесова книга":
Українська.
Церковнослов’янська.
Латиниця.
Рання кирилиця.
Рання латиниця.

4. Час написання "Велесової книги".
Х – ХІ ст.
ІІІ – VI ст.
IX – X ст.
VIII – X ст.
VII – X ст.

5. Назва книги пов’язана з іменем слов’янського бога…
Даждьбога.
Сварога.
Велеса.
Лади.
Рода.

6. "Велесова книга" була знайдена…
У 1918 році білогвардійцями.
У 1919 році О.Мусіним-Пушкіним.
У 1920 році невідомим солдатом.
У 1919 році А.Ізенбеком.
У 1921 році Ю.Миролюбовим.

7. Скільки дощечок складало "Велесову книгу"?
71.
75.
73.
77.
74.

8. Як скріплені були дощечки у "Велесовій книзі"?
Збиті дерев’яним цвяхом.
У спеціальному футлярі.
Перев’язані шкіряною стрічкою.
Нанизані на шкіряний ремінець.
Не скріплені.

9. Область, де була знайдена "Велесова книга".
Черкащина.
Дніпропетровщина.
Херсонщина.
Полтавщина.
Харківщина.

10. Які події описані у "Велесовій книзі"?
Війни з готами і гунами (IV ст. н.е.).
Хрещення Київської Русі (988 р.).
Похід князя Ігоря на половців  (1185 р.).
Світояр розбив готів (1003 р.).

11. Де зараз зберігається "Велесова книга"?
У Львові.
У Харкові.
Втрачена.
У бібліотеці ім. В.Вернадського.
В Англії.

12. Що таке Ява (за "Велесовою книгою")?
Видимий світ.
Світ померлих.
Слов'янський бог.
Рослинний світ.
Міфічна істота.