"Слово про Ігорів похід" . Варіант 2


    Інструкція
 1. Поразка русичів на річці Каялі ("Слово про Ігорів похід") є:
  Зав'язкою.
  Заспівом.
  Кульмінацією.
  Розвитком подій.
  Розв'язкою.

 2. Він розтікався "мислію по древу, сірим вовком по землі, сизим орлом під хмари".
  Святослав.
  Боян.
  Ігор.
  Кончак.
  Ярослав Осмомисл.

 3. Центральний образ твору.
  Ярославна.
  Ігор.
  Святослав.
  Земля Руська.
  Русичі.

 4. Останнє слово поеми "Слово про похід Ігорів".
  Амінь.
  Слава.
  Кінець.
  Ура.
  Гей.

 5. Вкажіть, який художній засіб є в словосполученні "мости мостити".
  Літота.
  Антитеза.
  Тавтологія.
  Епітет.
  Синекдоха.

 6. Про який образ поеми не сказано ні слова, але він у кожному рядку?
  Образ автора.
  Образ Володимира Мономаха.
  Образ землі Руської.
  Образ Бояна.
  Образи воїнів-русичів.

 7. Хто з письменників не переспівував і не перекладав "Слово о полку Ігоревім"?
  Маркіян Шашкевич.
  Тарас Шевченко.
  Юрій Федькович.
  Максим Рильський.
  Марко Вовчок.

 8. Який художній прийом міститься в рядках "Галицький Осмомисле Ярославе! Високо сидиш ти на своїм злотокованім столі, підпер гори угорськії своїми залізними полками, засупивши королеві путь, зачинивши Дунаю ворота, метаючи тягарі через хмари, суди рядячи до Дунаю"?
  Гіпербола.
  Літота.
  Антитеза.
  Анафора.
  Порівняння.

 9. Який художній прийом міститься в рядках "Ти пробив камінні гори крізь землю Половецьку. Ти гойдав на собі Святославові човни... "?
  Анафора.
  Епіфора.
  Тавтологія.
  Постійні епітети.
  Порівняння.

 10. Який художній прийом міститься в рядках "А чи довго се, браття, старому помолодіти"?
  Гіпербола.
  Риторичне запитання.
  Риторичний вигук.
  Антитеза.
  Паралелізм.

 11. Про кого сказано: "Наступив на землю Половецьку, притоптав горби і яруги, змутив ріки, озера, висушив потоки і болота"?
  Про Ігоря.
  Про Святослава.
  Про Всеволода.
  Про Ярослава Осмомисла.
  Про хана Кончака.

 12. Установіть,  якому персонажу належать слова: «Вступіте, господарі, в золоті стремена за обиду часу нашого, за землю Руську, за рани Ігореві, смілого Святославича».
  Рюрику.
  Святославу.
  Бояну.
  Ярославні.
  Всеволоду.