Тарас Шевченко. Варіант 3


    Інструкція
 1. "Заповіт" Т.Шевченко написав:
  1831 р., м. Вільно;
  1840 р., м. Петербург;
  1843 р., м. Київ;
  1845 р., м. Переяслав;
  1847 р., Орськ.

 2. "Кобзар" 1840 р. Т.Шевченко відкрив твором:
  "Заповіт";
  "Думи мої, думи мої";
  "Перебендя";
  "Тополя";
  "Причинна".

 3. Вкажіть прізвище письменника, який назвав одну гротескну сцену в поемі "Сон" Т.Шевченка "картиною генерального мордобитія" :
  Іван Франко;
  Пантелеймон Куліш;
  Панас Мирний;
  Леся Українка;
  Михайло Коцюбинський.

 4. Головний персонаж поеми "Гайдамаки" Ярема Галайда - це:
  герой-одинак, який мстився панам за власні кривди;
  конкретна постать в історії, оспівана в художній літературі;
  узагальнений образ повсталого народу, який веде запеклу боротьбу проти конфедератів;
  найманець, який підтримує будь-яку боротьбу і служить своєму отаману;
  молодий юнак, окрилений ідеєю національно-визвольної боротьби народу.

 5. Легенду про Прометея Т.Шевченко використав у поемі:
  "Гайдамаки";
  "Катерина";
  "Сон";
  "Єретик";
  "Кавказ".

 6. У вірші, пройнятому духом запорізької минувшини і вірою в те, що українська нація не загине, є такі рядки:
  Наша дума, наша пісня
  Не вмре, не загине...
  От де, люде, наша слава,
  Слава України!

  "Перебендя";
  "Заповіт";
  "Думи мої, думи мої... ";
  "До Основ'яненка";
  "На вічну пам'ять Котляревському ".

 7. Рядками послання "І мертвим, і живим..." Т.Шевченко звертається до:
  Обініміте ж, брати мої,
  Найменшого брата, -
  Нехай мати усміхнеться,
  Заплакана мати.

  манкуртів, які зреклися рідної мови і культури;
  представників російської інтеліґенції;
  панів лібералів, які видавали себе за народних захисників, а насправді визискували своїх кріпаків;
  інтеліґентів-дворян, які на той час були основною культурною верствою народу;
  письменників, які покликані захищати і будити народ до кращого життя.

 8. Вкажіть назву вірша Т.Шевченка, в якому кульмінаційною є така строфа:
  Та не однаково мені,
  Як Україну злії люди
  Присплять, лукаві, і в огні
  Її, окраденую, збудять...
  Ох, не однаково мені.

  "І мертвим, і живим...";
  "Думи мої, думи мої...";
  "Мені однаково...";
  "Чого ти ходиш на могилу";
  "За байраком байрак".

 9. Вкажіть місця, в яких відбував заслання Т.Шевченко:
  Петербург, Оренбург, Кос-Арал;
  Оренбург, Кос-Арал, Новопетровська фортеця;
  Оренбург, Москва, Нижній Новгород;
  Мангишлак, Кос-Арал, Сибір;
  Петербург, Нижній Тагіл, Тобольськ.

 10. Вкажіть твори Т.Шевченка, написані на засланні:
  "Княжна", "Варнак", "Причинна";
  "Гайдамаки", "Москалева криниця", "Не гріє сонце на чужині";
  "Царі", "Марина", "Катерина";
  "Лічу в неволі дні і ночі", "Варнак", "В неволі, в самоті";
  "Заповіт", "Сотник", "Петрусь".

 11. "Він був сином мужика і став володарем в царстві духа. Він був кріпаком і став велетнем у царстві людської культури...". Ці слова про великого Кобзаря написав:
  Пантелеймон Куліш;
  Микола Костомаров;
  Іван Франко;
  Євген Маланюк;
  Володимир Базилевський.

 12. Укажіть, який троп використано в наведеному уривку:
  Сіло сонце з-за діброви,
  Небо червоніє...
  епітет;
  метафора;
  гіпербола;
  порівняння;
  алегорія.