Тарас Шевченко. Варіант 2


    Інструкція
 1. "Кобзар" Т.Шевченка 1840 року видання налічував:
  8 творів;
  20 творів;
  50 творів;
  100 творів;
  150 творів.

 2. Вкажіть рядок, у якому розміщені назви балад Т.Шевченка:
  "Тополя", "Катерина", "Марія";
  "Лілея", "Гайдамаки", "Наймичка";
  "Тополя", "Лілея", "Причинна";
  "Кавказ", "Марія", "Гамалія";
  "Утоплена", "Русалка", "Варнак".

 3. Перша подорож Т.Шевченка в Україну:
  1843 - 1844 рр.;
  1845 р.;
  1847 р.;
  1857 р.;
  1859 р.

 4. Назвати організацію, до якої вступив Тарас Шевченко, за що був засуджений 5 квітня 1847 року:
  Київське братство;
  Кирило-Мефодіївське товариство;
  Студентське братство;
  Петербурзьке братство студентів;
  підпільна редакція журналу "Современник".

 5. За жанром "Катерина" Т.Шевченка - це:
  балада;
  роман у віршах;
  соціально-політична поема;
  бурлескно-травестійна поема;
  ліро-епічна, соціально-побутова поема.

 6. Назви розділів поеми "Гайдамаки" правильно вказані у рядку:
  "Гонта", "Лебедин", "Інтродукція";
  "Бенкет у Лисянці", "Титар", "Оксана";
  "Гонта в Умані", "Бенкет у Лисянці", "Інтродукція";
  "Перебендя", "Залізняк", "Гупалівщина";
  "Лебедин", "Три лірники", "Титар".

 7. Хто з героїв поеми "Гайдамаки" зображений у найтрагічніший момент свого життя?
  Гляне - усміхнеться.
  Страшно, страшно усміхався,
  На степ оглядався.
  Утер очі... Тільки мріє
  В диму, та й сховався.

  титар;
  Гонта;
  Залізняк;
  Ярема;
  Перебендя.

 8. Поема "Сон" ("У всякого своя доля") - це:
  широка картина життя народів царської Росії;
  сон поета, який він побачив, подорожуючи Україною;
  гостра сатира на пануючу верхівку та методи поневолення народу в Російській імперії;
  бурлескно-травестійний твір розважального характеру;
  ліро-епічний твір героїчного змісту.

 9. У поемі "Кавказ" Тарас Шевченко осуджує:
  панів-кріпосників;
  кріпосницький лад, який ґрунтується на експлуатації і визискуванні простого люду;
  загарбницьку колонізаторську політику царизму на Кавказі;
  українців-найманців, які брали участь у загарбницьких війнах;
  панів-лібералів, які, заграючи з кріпаками, розставляли для них найрізноманітніші тенета.

 10. Вкажіть портрет Т.Шевченка. 11. Послання Т.Шевченка "І мертвим, і живим..." є зразком:
  пейзажної лірики;
  інтимної лірики;
  політичної лірики;
  громадянської лірики;
  героїчної лірики.

 12. Укажіть, який троп використано в наведеному уривку:
  Спасибі, дідусю, що ти заховав
  В голові столітній ту славу козачу:
  Я її онукам тепер розказав.
  антитеза;
  метафора;
  синекдоха;
  порівняння;
  персоніфікація.