Прадавня література. Варіант 2


    Інструкція
 1. "Спочатку було Слово…". Такими словами починається
  "Остромирове Євангеліє"
  Біблія
  Апостол
  "Повість минулих літ"
  "Поучення дітям..."

 2. Прадавня українська література – це література українського народу
  ХІ – ХІІ ст.
  ХІ – ХІІІ ст.
  ІХ – ХІІ ст.
  ХІ – ХVІІІ ст.

 3. Що таке патерик?
  Повчальне алегоричне оповідання про людське життя з яскраво вираженою мораллю.
  Розташовані в хронологічному порядку коротенькі замітки й докладні оповідання («сказання») про історичні події.
  Переказ про події або людей, оповитий казковістю, фантастичністю.
  Збірки оповідей про подвиги ченців і пустельників.
  Монолог, де князі наставляють своїх дітей, дають їм родинний і державний заповіт.

 4. Синонімами до слова Біблія є всі назви, КРІМ
  Книги Книг.
  Книги спасіння.
  Євангелія.
  Одкровення.
  Святе Письмо.

 5. Енциклопедією, у якій наведено відомості з астрономії й астрології, математики й фізики, історії й філософії, граматики, зоології, ботаніки, логіки й етики, є
  Ізборник 1076 року.
  Ізборник Святослава 1073 року.
  "Остромирове Євангеліє".
  "Повість минулих літ".
  "Поучення дітям...".

 6. До якого стилю належить "Слово о полку Ігоревім"?
  До доби монументального стилю.
  До доби орнаментального стилю.
  До доби бароко.
  До класицизму.
  До романтизму.

 7. Ім’я діда Володимира Мономаха.
  Ярослав.
  Святослав.
  Ігор.
  Ярополк.
  Василь.

 8. Як визначає жанр свого твору Володимир Мономах?
  Житіє.
  Повчання.
  Проповідь.
  Послання.
  Грамотка.

 9. Моментом відліку подій у "Повісті минулих літ" є
  Всесвітній потоп і наступне розселення нащадків Ноя.
  Хрещення Русі.
  Народження Ісуса Христа.
  Похід Ігоря Святославича на половців.
  Заснування Києво-Печерського монастиря.

 10. Виберіть твір, який є складовою частиною "Літопису Руського".
  Ізборник Святослава.
  Києво-Печерський патерик.
  "Пчела".
  Галицько-Волинський літопис.
  "Поучення дітям...".

 11. Що об'єднує твори "Слово про закон і благодать" Іларіона і "Поучення дітям..." Володимира Мономаха?
  Обсяг.
  Адресовані людям, "насищеним книжної сладості".
  Розповідається про Мойсеїв закон, Христові благодать і істину.
  Пропагується культ книжки, слова, освіти і вченості.
  Повчання, як стати добрими людьми й володарями.

 12. Про кого сказано: " Коли Ігор соколом летить, .... сірим вовком стелеться"?
  Про Гзака.
  Про Всеволода.
  Про Овлура.
  Про Бояна.
  Про Кончака.