Прадавня література. Варіант 1


    Інструкція
 1. Прадавня українська література має характер
  Релігійний
  Світський
  Релігійний і світський
  Героїчний і релігійний
  Філософський

 2. “Слово про Закон і Благодать” – це твір
  Релігійний перекладний.
  Релігійний оригінальний.
  Світський перекладний.
  Світський оригінальний.

 3. “А коли добре щось умієте – того не забувайте, а чого не вмієте – то того учітеся, так же, як отець мій. Удома сидячи він зумів знати п’ять мов, а за це почесть єсть од інших країв”. Слова належать
  Митрополиту Іларіону.
  Ярославу Мудрому.
  Данилові Заточнику.
  Володимирові Мономаху.
  Ігорю Святославичу.

 4. Вірування і звичаї прадавніх українців розкрито в
  “Поученні” Володимира Мономаха.
  Апокрифах.
  “Велесовій книзі”.
  Житіях святих отців.
  Біблії.

 5. Книга, на якій присягає Президент України – це...
  Острозька Біблія.
  Остромирове Євангеліє.
  Пересопницьке Євангеліє.
  “Дії святих апостолів”.
  Псалтир.

 6. Слово Біблія означає
  Святе Письмо.
  Заповідь.
  Закон.
  Книга.
  Повчання.

 7. Історико-літературні твори, що з'явилися в Х столітті в Київській Русі.
  Історична пісня.
  Дума.
  Проповідь.
  Повчання.
  Літопис.

 8. У чому полягає значення "Повісті минулих літ"?
  Її автори запропонували перший системний виклад історії Русі .
  Це перший рукописний твір у Київській Русі .
  Це перший друкований твір у Київській Русі.
  Це перший твір, написаний живою народною мовою.
  Це найдавніший літопис Київської Русі.

 9. Що засуджує Київський літопис?
  Постійні війни з сусідніми державами.
  Князівське ворогування.
  Боротьбу русичів з половцями.
  Постійне вживання правителями алкогольних напоїв.
  Неосвіченість Київської Русі.

 10. Хто автор твору "Слово о полку Ігоревім"?
  О.Мусін-Пушкін.
  О.Пушкін.
  Невідомий учасник походу Ігоря на половців.
  Т.Шевченко.
  Нестор-літописець.

 11. Збірник мудрих афористичних біблійних висловів.
  "Пчола".
  "Шестоднев".
  "Фізіолог".
  Ізборник Святослава.
  "Руська правда".

 12. "Гуманна і доброчинна книга" (І.Франко), "Золота книга" (М.Грушевський), написана літописцем Нестором, ченцем Полікарпом і єпископом Симоном.
  "Слово про закон і благодать".
  "Поучення дітям".
  Біблія.
  "Життя і ходіння Данила, Руської землі ігумена".
  Києво-Печерський патерик.