Г. Квітка-Основ'яненко. Варіант 2


    Інструкція
 1. Для написання першої української повісті "Маруся" Г. Квітка-Основ'яненко обрав творчий метод:
  реалізм, який полягає в правдивому зображенні картин дійсності.
  романтизм, який розкриває внутрішній світ людини.
  класицизм з орієнтацією на єдність часу, місця, дії.
  сентименталізм, що зображує почуття простої людини, яка за своєю мораллю протистоїть існуванню представників вищих класів.
  власний оригінальний художній стиль.

 2. Портретну характеристику головної героїні: "Та що за дівка була! Висока, прямесенька, як стрілочка, чорнявенька, очиці, як тернові ягідки, бровеньки, як на шнурочку, личком червона, як панська рожа, що у саду цвіте..." - автор повісті "Маруся" подає з метою:
  привернути увагу читача доголовної героїні.
  ідеалізувати образ Марусі.
  показати типового героя у типових обставинах.
  змалювати природну красу людського тіла.
  використати якнайбільше художніх засобів при змалюванні образу.

 3. Укажіть, хто з героїнь повісті Г.Квітки-Основ'яненка "Конотопська відьма" виявився справжньою відьмою:
  Явдоха Зубиха.
  Пазька Псючиха.
  Пріська Чирячка.
  Домаха Карлючківна.
  Химка Рябокобилиха.

 4. Герой повісті "Маруся" Василь після смерті коханої стає...
  ченцем.
  лікарем.
  кріпаком.
  військовим.
  мандрівником.

 5. Розв'язкою твору Г.Квітки-Основ'яненка "Маруся" є...
  смерть Василя.
  одруження Наума.
  сватання Василя та Марусі.
  відмова Наума видати дочку заміж.
  одруження Василя з Марусею.

 6. Укажіть, про кого з героїв творів Григорія Квітки-Основ'яненка йдеться в реченні: "...Батькові й матері слухняний, старшим себе покірний, меж товариством друзяка, ні півслова ніколи не збрехав, горілки не впивавсь і п'яниць не терпів, з ледачими не водивсь, а до церкви - так хоч би і маленький празник, тільки піп у дзвін, - він вже й там: свічечку обмінить, старцям грошенят роздасть і приньметься за діло: коли прочує яку бідність, наділить по своїй силі й совіт добрий дасть".
  Наум Дрот.
  Прокіп Пістряк.
  Микита Забрьоха.
  Василь.
  Дем'ян Халявський.

 7. Укажіть, яким є зміст вище написаного речення:
  Побутовим.
  Авантюрним.
  Повчальним.
  Історичним.
  Викривальним.

 8. Укажіть героя повісті "Конотопська відьма", який відіграє сюжетно організаційну роль.
  Солоха.
  Писар Пістряк.
  Явдоха Зубиха.
  Сотник Забрьоха.
  Хорунжівна Олена.

 9. Укажіть справжнє прізвище Г. Квітки-Основ’яненка
  Квітка.
  Основ’яненко.
  Основа.
  Конотопський.
  Квітка-Основ’яненко.

 10. Вкажіть портрет Г.Квітки-Основ'яненка. 11. Для сентименталізму характерне:
  розкриття внутрішнього конфлікту героя.
  показ неузгодженості духовних поривань героя із зовнішніми соціальними факторами.
  використання фантастичних елементів.
  звернення до почуттів і переживань героїів, яких автор ідеалізує.
  змалювання сутичок між панівною верхівкою і бунтарів проти соціальної несправедливості.

 12. Кульмінацією твору Г.Квітки-Основ'яненка "Маруся" є:
  смерть Василя.
  смерть Марусі.
  сватання Василя до Марусі.
  відмова Наума видати дочку заміж.
  одруження Василя з Марусею.