Іван Котляревський. Варіант 2


    Інструкція
 1. З виходом якого твору пов’язують початок нової української літератури?
  "Наталка Полтавка" І. Котляревського.
  "Кобзар" Т. Шевченка.
  "Маруся" Г.Квітки-Основ’яненка.
  "Енеїда" І. Котляревського.
  "Чорна рада" П.Куліша.

 2. І. Котляревський брав безпосередню участь в бойових діях:
  у війні з Туреччиною.
  у війні з Наполеоном.
  у війні на Кавказі.
  у гайдамацькому повстанні.
  у Хотинській війні.

 3. Під час війни 1812 р. І. Котляревський мав доручення:
  зібрати продовольчий запас.
  бути розвідником.
  сформувати козацький полк.
  бути перекладачем.
  бути парламентарем.

 4. Травестія - це
  літературний жарт.
  вид гумористичної поезії.
  мандрівний сюжет.
  висміювання недоліків.
  зла сатира на вади суспільства.

 5. Різновид засобів сміху, тісно пов'язаний з народною сміховою культурою і акцентований на несподіваності форми й змісту внаслідок підміни високого стилю низьким і низького високим, називається...
  травестією.
  алюзією.
  пародією.
  гумором.
  бурлеском.

 6. Хто написав музику до опери «Наталка Полтавка»?
  М. Лисенко.
  М. Леонтович.
  П. Чайковський.
  С. Рахманінов.
  О.Бородін.

 7. Визначте місце і значення творчості І. Котляревського в літературному процесі.
  Увів нові жанри - поему, драму, водевіль.
  Утвердив у вітчизняній поезії силабо-тонічний вірш.
  Засновник нової української літератури.
  Основоположник жанру психологічної новели в українській літературі.
  Увів у літературу історичний роман.

 8. Кого Еней звав мамою?
  Сивіллу.
  Юнону.
  Венеру.
  Гебу.
  Дідону.

 9. Вкажіть портрет І.Котляревського.


 10. Що таке пародія?
  Гумористична поезія, комічний ефект у якій досягається або тим, що героїчний зміст викладається у зниженому тоні, або про буденне говориться піднесено.
  Літературні твори у формі нотаток-спогадів.
  Форма художнього відображення дійсності, яка полягає в різко осудливому осміюванні негативного.
  Повторення слів одного кореня чи близьких за значенням.
  Художній твір гумористичного, іронічного чи сатиричного характеру, що є переробкою якогось іншого відомого твору, модного жанру або певної манери висловлювання з метою висміювання як невідповідних потребам нової доби.

 11. Укажіть жанр твору "Наталка Полтавка" І.Котляревського, визначений автором:
  опера.
  драма.
  комедія.
  оперета.
  мелодрама.

 12. Написані дрібним кеглем зауваження драматурга для режисера й акторів називаються...
  описами.
  репліками.
  ремарками.
  полілогами.
  експозицією.