Григорій Сковорода . Варіант 2


    Інструкція
 1. Кому належать слова: «Світ ловив мене, та не спіймав»?
  Т.Шевченку.
  П.Грабовському.
  І.Франку.
  Г.Сковороді.
  П.Кулішу.

 2. Що в перекладі означає назва поезії Г.Сковороди «De Libertate»?
  "Про перемогу".
  "Про кохання".
  "Про свободу".
  "Про природу".
  "Про історію".

 3. Яке ідейне поняття розкривається в байці Г.Сковороди "Бджола і Шершень"?
  Свобода.
  "Сродна" праця.
  Дружба.
  Розум і обмеженість.
  Доброта.

 4. Збірка байок Г.Сковороди має назву...
  "Байки полтавські".
  "Байки харківські".
  "Байки діда Грицька".
  "Байки, розказані Григорієм".
  "Байки київські".

 5. Що засуджує Г.Сковорода в пісні «Всякому місту – звичай і права»?
  Існуючу бюрократичну систему.
  Фізичне насильство.
  Братовбивчу війну.
  Зраду.
  Неробство.

 6. Визначте жанр твору Г.Сковороди, фрагмент якого наведено:
  Гей, поля, поля зелені,
  Зелом, квітом оздоблені…
  Жайворонок над полями…
  Соловейко над садами…

  Байка.
  Поезія.
  Трактат.
  Балада.
  Притча.

 7. Укажіть твір, автором якого є Г.Сковорода.
  "Лебідь, Рак і Щука".
  "Розмова, звана Алфавіт, чи Буквар світу".
  "Милість Божа".
  "Володимир".
  "Каменярі".

 8. Яке слово пропущено?
  Що є ..., добро в ній якеє?
  Кажуть, неначе воно золотеє...
  Воля.
  Радість.
  Дівчина.
  Наука.
  Свобода.

 9. Позначте речення, які характеризують Григорія Сковороду та його погляди.
  Відданий прихильник конституційної монархії.
  Романтик.
  Просвітитель-демократ.
  Зачинатель історичного роману в українській літературі.
  Поборник ідеї відданого служіння мистецтву.

 10. Укажіть, який троп виділено?
  А коли кого своя робота не звеселяє, той, звичайно їх не родич і не її вірний приятель, але щось біля неї любить, і як не спокійний, так і не щасливий. Але немає нічого солодшого, як спільна для нас усіх робота.
  Епітет.
  Метафора.
  Метонімія.
  Синекдоха.
  Порівняння.

 11. Визначте віршовий розмір поданого уривка.
  Той безперервно стягає поля,
  Сей іноземних заводить телят.
  Ті на ловецтво готують собак,
  В сих дім, як вулик, гуде від гуляк.

  Ямб.
  Хорей.
  Дактиль.
  Анапест.
  Амфібрахій .

 12. Укажіть тип римування поданого в тесті 11 уривка...
  Перехресне.
  Кільцеве.
  Суміжне.
  Білий вірш.