Іван Франко. Варіант 4


    Інструкція
 1. Укажіть портрет Івана Яковича Франка.


 2. Виберіть хибну відповідь на запитання: "Як втілює свої задуми в життя герой повісті Івана Франка "Перехресні стежки" Євгеній Рафалович?".
  організовує віче;
  виступає у пресі;
  сприяє організації позичкових кас;
  не приймає ніяких справ проти хлопів;
  запроваджує в містечку українську мову.

 3. Уважно прочитайте поезію Івана Франка та виконайте наступні тести 3 - 9.
  Я не жалуюсь на тебе, доле:
  Добре ти вела мене, мов мати.
  Таж де хліб родити має поле,
  Мусить плуг квітки з корінням рвати.

  Важко плуг скрипить у чорній скибі,
  І квітки зітхають у сконанню...
  Серце рвесь, уста німі, мов риби,
  І душа вглибляєсь в люту рану.

  А ти йдеш з сівнею й тихо сієш
  В чорні скиби й незарослі рани
  Нове сім'я, новії надії,
  І вдихаєш дух життя рум'яний.


  Визначте жанр поезії.

  інтимна лірика;
  пейзажна лірика;
  патріотична лірика;
  філософська лірика;
  громадянська лірика.

 4. Визначте віршовий розмір поезії.
  п'ятистопний ямб;
  п'ятистопний хорей;
  чотирьохстопний дактиль;
  чотирьохстопний анапест;
  трьохстопний амфібрахій.

 5. Укажіть тип римування поезії.
  суміжне;
  перехресне;
  кільцеве;
  білий вірш .

 6. Укажіть, який художній засіб використано в першому рядку поезії.
  епітет;
  символ;
  алегорія;
  порівняння;
  риторичне звертання.

 7. Укажіть, який художній засіб вжито в останній строфі поезії.
  тавтологія;
  анафора;
  антитеза;
  оксиморон;
  персоніфікація.

 8. Укажіть основну думку поезії.
  природу потрібно берегти від вандалів;
  страждання відкривають очі на прекрасне;
  хліборобська праця приносить насолоду;
  нещасливе кохання породжує смуток і надію;
  нове зазвичай народжується непросто, болісно.

 9. Укажіть вид строфи в поезії.
  сонет;
  дистих;
  верлібр;
  катрен;
  терцина.

 10. Який із творів належить перу І.Франка?
  "Камінний хрест";
  "Назар Стодоля";
  "Украдене щастя";
  "Давня казка";
  "Повість минулих літ".

 11. З якого твору І.Франка уривок: "Народе мій, замучений, розбитий, Мов паралітик той на роздорожжу, Людським презирством, ніби струпом, вкритий!" ?
  "Декадент";
  "Моя любов";
  "Мойсей";
  "Гримить!";
  "Гімн".

 12. Укажіть героя твору Івана Франка "Перехресні стежки", який не підтримував Рафаловича.
  Регіна;
  Вагман;
  о.Зварич;
  Стальський.
  о.Семенович.