Іван Франко. Варіант 3


    Інструкція
 1. До збірки "Зів'яле листя" ввійшли поезії, у яких ідеться про...
  нещасливе кохання;
  заклики до революції;
  скороминучість життя;
  любов до рідної землі;
  весняні зміни в природі.

 2. Укажіть, ким за фахом був Іван Франко.
  ковалем;
  учителем;
  священиком;
  письменником;
  канцеляристом.

 3. Укажіть, який троп яскраво виражений у словах: "Я ж не люблю її з надмірної любові".
  антитеза;
  метафора;
  синекдоха;
  оксиморон;
  порівняння.

 4. Поезія Івана Франка "Земле моя, всеплодющая мати..." є зразком
  інтимної лірики;
  пейзажної лірики;
  політичної лірики;
  патріотичної лірики;
  філософської лірики.

 5. Весна у поезіях Івана Франка з циклу "Веснянки" символізує...
  сум;
  радість;
  кохання;
  безнадію;
  оновлення.

 6. Поезія Івана Франка "Гімн" ("Вічний революціонер") є зразком
  політичної лірики;
  історичної лірики;
  патріотичної лірики;
  філософської лірики;
  громадянської лірики.

 7. Укажіть жанр твору "Мойсей".
  інтимна поема;
  політична поема;
  філософська поема;
  патріотична поема;
  громадянська поема.

 8. Укажіть поезію Івана Франка, де автор використовує прийом сну.
  "Гімн";
  "Не пора";
  "Гримить!";
  "Каменярі";
  "Гріє сонечко".

 9. Укажіть вид строфи в поемі "Мойсей".
  сонет;
  дистих;
  верлібр;
  катрен;
  терцина.

 10. Тема прологу до поеми Івана Франка "Мойсей":
  роздуми над власною долею;
  історія біблійного пророка Мойсея;
  роздуми поета над долею рідного краю;
  заклик до боротьби за громадянські права;
  змалювання важкої долі підгірських селян.

 11. На могилі Івана Франка встановили...
  уламок скелі;
  погруддя Франка;
  скульптуру Мойсея;
  скульптуру кобзаря;
  скульптуру каменяра.

 12. Образ Азазеля в поемі Івана Франка "Мойсей" символізує...
  злочин;
  злагоду;
  сумніви;
  темряву.
  упевненість.