Усна народна творчість. Варіант 1


    Інструкція
 1. Найдавніші за походженням пісні, своїм корінням сягають ще первіснообщинного ладу, тісно пов'язані з язичницькими віруваннями давніх слов'ян.
  Календарно-обрядові
  Соціально-побутові
  Історичні
  Думи
  Балади

 2. Вид усної народнопоетичної творчості, що з'явився в язичницькі часи, пов'язаний з одним із найбільших свят наших предків - днем зимового сонцестояння. Святкували його 25 грудня (за старим стилем).
  Колядки.
  Щедрівки.
  Веснянки.
  Гаївки.
  Історичні пісні .

 3. Визначте вид календарно-обрядової пісні.
  Сійся, родися,
  Жито, пшениця,
  Горох, чечевиця
  І всяка пашниця,
  Внизу корениста,
  Зверху колосиста,
  Щоб на майбутній рік
  Було більше, ніж торік.
  Щоб всього було доволі
  І в коморі, і на полі.
  Сію, сію, посіваю,
  З Новим роком вас вітаю!

  Колядка.
  Щедрівка.
  Веснянка.
  Русальна.
  Історична пісня.

 4. Великі пісенно-розоповідні твори переважно героїчного змісту про важливі історичні події.
  Обжинкові пісні.
  Історичні пісні.
  Думи.
  Балади.
  Козацькі пісні.

 5. Дума, героїня якої не історична особа, а узагальнений образ жінки-полонянки, яка, потрапивши в турецьку неволю і ставши дружиною турецького султана, не забуває рідної землі і намагається допомогти їй.
  "Невольницький плач".
  "Маруся Богуславка".
  "Про втечу трьох братів з Азова, з турецької неволі".
  "Бондарівна".
  "Лимерівна".

 6. Жанр твору "Бондарівна".
  Родинно-побутова пісня.
  Історична пісня.
  Дума.
  Балада.
  Весільна пісня.

 7. З ким бився Хмельницький у пісні "Чи не той то Хміль?"
  Татарами.
  Поляками.
  Монголами.
  Половцями.
  Німцями.

 8. Яке слово пропущено?
  Ой з-за гори з-за крутої
  Горде військо виступає,
  Попереду ...
  Сивим конем виграває.

  Морозенко.
  Хмельниченко .
  Бондарівна.
  Козаченько.
  Морозиха.

 9. Про яке море згадується у думі "Маруся Богуславка"?
  Азовське.
  Чорне.
  Мармурове.
  Жовте.
  Карибське.

 10. Який художній засіб використано в рядках?
  Ой, Морозе-Морозенку,
  Ти, славний козаче.
  За тобою, Морозенку,
  Вся Вкраїна плаче.

  Оксюморон.
  Метафора.
  Метонімія.
  Синекдоха.
  Персоніфікація.

 11. Який художній засіб використано в рядках?
  Та буде тамки золотий камінь,
  З того каміння то буде сонце,
  То буде сонце і місяць ясний.
  Рум'яна зоря й звізди прекрасні.

  Епітет.
  Порівняння.
  Метафора.
  Риторична фраза.
  Епіфора.

 12. Похід козаків під керівництвом Морозенка у пісні "Ой, Морозе, Морозенку" - це...
  Експозиція.
  Зав'язка.
  Кульмінація.
  Розв'язка.
  Епілог.