Давня література. Варіант 1


    Інструкція
 1. Хто винайшов друкарський прес?
  Й. Гутенберг
  Ф. Скорина
  І. Федоров
  С. Дропан
  М. Смотрицький

 2. Місто – перший центр українського книгодрукування.
  Київ.
  Львів.
  Острог.
  Прага.
  Харків.

 3. За сприяння братств:
  Поширювалося декоративно-прикладне мистецтво.
  Інтенсивно розвивалася архітектура.
  Засновувалися і функціонували школи.
  Будувалися бібліотеки і лікарні.
  Скрізь проголошувалися проповіді про незалежність України.

 4. Хто із зазначених осіб був викладачем Острозької академії?
  Мелетій Смотрицький.
  Герасим Смотрицький.
  Іов Борецький.
  Касіян Сакович.
  Лазар Баранович.

 5. В Острозькій друкарні було видано...
  Псалтир.
  Біблію.
  "Апостол".
  "Буквар".
  "Граматику".

 6. Письменник, який навчався у Києво-Могилянській академії:
  І. Вишенський.
  Ф. Прокопович.
  Г. Кониський.
  Г. Сковорода.
  І. Франко.

 7. Через що видавнича справа в Україні почала занепадати?
  Брак професіоналів.
  Обмеження у фінансуванні.
  Збільшення податків.
  Указ царя про заборону друку будь-яких книжок.
  Указ Петра І про заборону друку книжок староукраїнською літературною мовою.

 8. Уперше книгодрукування з'явилося в:
  Росії.
  Франції.
  Німеччині.
  Англії.
  Україні.

 9. «Бароко» з італійської перекладається як:
  Простий, доступний.
  Цікавий, захоплюючий.
  Інтригуючий, жвавий.
  Вибагливий, химерний.
  Войовничий.

 10. Характерна риса, притаманна добі Реформації:
  Критика середньовіччя, католицької церкви.
  Протиставлення античності, первісного християнства.
  Песимістичні судження про життя.
  Гуманізм.
  Поширення курйозного віршування.

 11. Письменник, для творчості якого характерні риси доби Відродження:
  Ф. Прокопович.
  І. Вишенський.
  М. Смотрицький.
  М. Базилевич.
  П. Куліш.

 12. Основні віхи життєвого шляху І. Вишенського уявляють і домислюються на основі:
  Літописів та історичних джерел православної церкви.
  Матеріалів католицько-уніатської публіцистики.
  Творів митця.
  Листів аскетників Афону.
  Автобіографії.