Давня література. Варіант 2


    Інструкція
 1. Визначте твір І. Вишенського, написаний ним до Брестської унії:
  "Извещение краткое о латинских прелестях".
  "Послання до єпископів".
  "Краткословний ответ Феодула".
  "Порада".

 2. З'ясуйте твір полемічної літератури, який належить І. Вишенському:
  "Палинодія".
  "Послання до всіх в Лядській землі живущих".
  "Ключ царства небесного".
  "Тренос, або Плач східної церкви".
  "Володимир".

 3. Хто був українським першодрукарем?
  Ф. Скорина.
  Й. Гутенберг.
  І. Федоров.
  Г. Смотрицький.
  Х. Філарет.

 4. Перша українська друкована книга.
  Біблія.
  "Апостол".
  Пересопницьке Євангеліє.
  Літопис Самовидця.
  "Меч духовний".

 5. З якого літопису Пантелеймон Куліш взяв сюжет для свого роману “Чорна рада”?
  Григорія Грабянки.
  Самійла Величка.
  Самовидця.
  "Літопис Руський".
  Галицько-Волинський літопис.

 6. З якого літопису художник Ілля Рєпін взяв сюжет для своєї знаменитої картини “Запорожці пишуть листа до турецького султана”?
  Григорія Грабянки.
  Самійла Величка.
  Самовидця.
  "Літопис Руський".
  Галицько-Волинський літопис.

 7. Перший ректор Києво-Могилянської академії:
  Григорій Сковорода.
  Михайло Ломоносов.
  Іван Величковський.
  Климентій Зіновіїв.
  Петро Могила.

 8. Ознаками літератури доби Ренесансу є всі названі, КРІМ
  Увага до особистості, її внутрішнього світу.
  Заперечення середньовічних традицій.
  Повернення до зразків античного мистецтва.
  Урочистості, мальовничості, пишної декоративності.
  Намагання звільнити людину від покірності надприродному (навіть Божій волі).

 9. Ознаками барокової літератури є всі названі, КРІМ
  Зображення Бога як вершини досконалості.
  Акцент на цінностях людської особистості.
  Бачення світу через контрасти й суперечності.
  Перенасичення художніми засобами.
  Використання античних символів й міфологічних образів.

 10. Назву твору «Літопис Самовидця» дав
  Тарас Шевченко.
  Іван Франко.
  Невідомий.
  Іван Вишенський.
  Пантелеймон Куліш.

 11. Головною описуваною подією козацьких літописів та «Історії русів» є
  Хрещення Русі.
  Ворожнеча в українському суспільстві внаслідок Брестської унії 1596 р.
  Національно-визвольна війна 1648–1654 рр. під проводом Б. Хмельницького.
  Уведення кріпосного права на українських землях.
  Поширення освіти на Україні.

 12. Спробуйте визначити, якому видові курйозного вірша відповідає твір
  СлОвО плОтОнОснО
  МнОгО плОдОнОснО.

  "Ехо".
  "Рак".
  "Азбучний" вірш.
  Одноголосний.
  Фігурний.