Зв'язне мовлення
Стилістика. Культура мовлення. Практична риторика. Варіант 1


    Інструкція
 1. Продовжте речення: «Стилістика — це...».
  ...розділ науки про мову, що вивчає речення, його будову та способи об'єднання слів у словосполучення і речення.
  ...словниковий склад мови.
  ...розділ науки про мову, що вивчає слово як частину мови.
  ...вчення про функціонування і використання мови.
  ...розділ науки про мову, що вивчає звукову будову мови.

 2. Які засоби звукового забарвлення використано в тексті?
  Ідіть! Ніхто вас не спиня,
  Ідіть із ночі в сяйво дня.
  Ідіть із мертвої пустелі (О. Олесь).

  Приспів.
  Асонанс.
  Алітерацію.
  Звуконаслідування.
  Анафору.

 3. У якому рядку подано ненормативні конструкції, уживані в листах?
  Високоповажний Ігоре Степановичу!; вважаємо за доцільне; незважаючи на неодноразові нагадування; відповідно до Вашого прохання; маючи нагоду, повідомляємо.
  Ми уважно ознайомилися з каталогом; маємо надію зустрітися найближчим часом; просимо надіслати новий прейскурант; вдячні за запрошення; ми не маємо змоги.
  Сподіваємося, що наша праця буде плідною; завдяки Вашій підтримці; чекаємо Вашої згоди; через непорозуміння; доводимо до Вашого відома.
  Завіряємо Вас; вважаємо необхідним; згідно нашої домовленості; посилаємо за адресою; заказний лист.
  Надсилаємо Вам копію договору; запевняємо, що ми докладемо всіх зусиль; гарантуємо оплату рахунка; з огляду на зазначені обставини; завдяки спільним зусиллям.

 4. Користуючись довідкою, визначте пропущене в реченні слово: «Письменник вирішив додати до тексту нового оповідання...»
  ...замітку (Замітка, и, ж. 1. Невелика стаття, повідомлення в газеті, журналі, збірнику. 2. Короткий запис).
  ...помітку (Помітка, и, ж. Напис, позначка).
  ...примітку (Примітка, и, ж. Короткий запис, що є поясненням якогось тексту, а також додаток до нього або відомості про його автора).
  ...позначку (Позначка, и, ж. Мітка, знак та ін., зроблені для відрізнення або позначення чого-небудь, указування на щось).
  ...відмітку (Відмітка, и, ж. Знак, який засвідчує проходження документа через когось чи щось).

 5. Продовжте речення: «Риторика — це...».
  ...наука про правильну вимову та наголошення слів.
  ...емоційне ствердження чи заперечення якогось факту.
  ...теорія ораторського мистецтва.
  ...відповідь, заперечення, зауваження одного з учасників діалогу іншому.
  ...наука про словниковий склад мови.

 6. З якою стилістичною метою вжито виділені в реченні старослов'янізми?
  Все упованіє моє
  На тебе, мій пресвітлий раю,
  На
  милосердіє твоє,
  Все
  упованіє моє
  На тебе, мати,
  возлагаю (Т. Шевченко).

  Як засіб словесної гри (каламбур).
  Для контрастної характеристики образів, предметів, явищ, настроїв.
  Як засіб створення гумористичних, іронічних ефектів.
  Для надання мовленню урочистого, піднесеного забарвлення.
  Для відтворення місцевого колориту.