Словотвір. Варіант 2


    Інструкція
 1. Яким способом утворено іменники прабатьківщина, підстанція, присмак, незгода, суперклас?
  Префіксально-суфіксальним.
  Префіксальним.
  Суфіксальним.
  Складанням основ або слів.
  Переходом прикметників у іменники.

 2. Знайдіть рядок, у якому слова утворено шляхом складання основ або слів.
  Довгий, сірий, сизий, дикий, синій.
  Безрукий, середземний, протизаконний, рoзвеселий, заширокий.
  Привільний, приміський, мирний, ясний, сучасний.
  Сліпучий, простий, творчий, білий, зелений.
  Лісостеп, чорнозем, правобережний, важкохворий, глухонімий.

 3. Який префікс вживається у заперечних займенниках?
  Казна-.
  Хтозна-.
  Будь-.
  Де-
  Ні-.

 4. Визначте, у якому рядку твірні основи поданих слів належать до однієї частини мови.
  Майструвати, пекарня, словникар, казкар, заготівельний.
  Сліпота, слухацький, хімік, росинка, рукописний.
  Білизна, знання, слізка, недруг, скрипаль.
  Червень, співавтор, проїзний, празький, вдень.
  Восени, книжковий, сухарик, вовченя, вибалок.

 5. У якому рядку слова розташовано так, щоб кожне попереднє було твірним для наступного?
  Свій - свояк - своячка - свояцтво.
  Зелений - зелененький - зеленіти - позеленіти - позеленіння.
  Мудрий - мудрувати - мудрування - мудрощі.
  Свіжий - свіжіший - свіжішати - посвіжішати - свіжозораний.
  Твердий - твердіти - затвердіти - затвердіння.

 6. Яким способом утворено займенники хто-небудь, який-небудь, що-небудь?
  Префіксальним.
  Суфіксальним.
  Префіксально-суфіксальним.
  Складанням основ або слів.
  Складанням скорочених основ.

 7. У якому рядку всі слова, подані в парах, є твірним - похідним?
  Знедолити - доля, мрійниця - мріяти, тигреня - тигр.
  Непривітний - привітний, читальний - читати, неприхованість - ховати.
  Схованка - сховати, занімілість - занімілий, відродження - відродити.
  Поливати - поливальний, труд - трудівник, історія - історик.
  Надзвичайно - звичайний, перелічити - лічити, добувний - добувати.

 8. Яке слово утворено основоскладанням?
  Письменник.
  Пароплав.
  Перебудова.
  Вирощувати.
  Дитинство.

 9. Виберіть рядок із твірною основою іменника безстрашність.
  Страшний.
  Без страху.
  Страх.
  Безстрашний.
  Страхати.

 10. Продовжте речення: "Похідні слова - це...".
  ...основа, від якої утворюється інше слово.
  ...слова, утворені від інших слів.
  ...слова, що вживаються в переносному значенні.
  ...єдність граматичних значень і способів їх вираження.
  ...слова зі спільним коренем, але з різним лексичним значенням.

 11. Виберіть слово, утворене безсуфіксним способом.
  Учитель.
  Спів.
  Гризун.
  Співак.
  Білизна.

 12. У якому рядку всі слова непохідні?
  Злаковий, вишневий, больовий, чудовий, ритм.
  Особливий, вродливий, подати, щастя, птах.
  Вишня, біль, злаки, чудо, мелодія.
  Хвороба, хворобливий, хворіти, перехворіти, хворобливість.
  Імена, курчата, сім'ї, дитятко, молодь.