Словотвір. Варіант 1


    Інструкція
 1. Продовжте речення: "Словотвір вивчає...".
  ...правила вимови слів.
  ...звукову будову мови.
  ...способи творення слів.
  ...слова, їх значення, походження, використання.
  ...правила написання слів.

 2. У якому рядку всі іменники утворено префіксально-суфіксальним способом?
  Вагончик, дитятко, долинка, дощик, вовчище.
  Їжачиха, висота, широчінь, здоровань, зелень.
  Ягідка, матуся, вихід, українка, перловка.
  Подорожник, суглинок, підвіконня, звістка, міжбрів'я.
  Синь, блакить, розклад, вишиванка, рядок.

 3. Яким способом утворено прикметники небалакучий, недорогий, надвеликий, ультракороткий?
  Суфіксальним способом.
  Префіксальним способом.
  Префіксально-суфіксальним способом.
  Складанням основ.
  Складанням скорочених слів.

 4. За допомогою яких префіксів утворюються неозначені займенники, що пишуться через дефіс?
  Пра-, су-, без-.
  За-, по-, пре-.
  Казна-, хтозна-, будь-.
  Пере-, зі-, за-.
  Ви-, від-, до-.

 5. У якому рядку всі слова непохідні?
  Білити, зачарований, хід, братський, радість.
  Біг, весна, білий, стіл, хата.
  Темрява, глибина, сіруватий, знаходити, пустеля.
  Бігати, ходити, неспокій, дівчинонька, ручка.
  Біліти, темніти, радіти, посміхатися, кричати.

 6. Визначте, у якому рядку всі слова утворено від прикметників.
  Ставок, місток, садочок, туга, мріяти.
  Добігти, виступити, почорніти, заговорити, з'їхати.
  Прекрасний, завеликий, височенький, надглибокий, спекотно.
  Зазеленіти, біліти, заколоситися, подивитися, почервоніти.
  Стінний, студентський, качиний, горобиний, братів.

 7. Яким способом утворено прикметники військово-спортивний, електронно-обчислювальний, блакитно-синій, історико-культурний, темно-зелений?
  Префіксальним.
  Суфіксальним.
  Префіксально-суфіксальним.
  Складанням основ або слів.
  Складанням скорочених основ.

 8. У якому рядку всі іменники утворено префіксальним способом?
  Книга, школа, рівнина, доброта, сіно.
  Гість, лікар, яструб, виліт, правнук.
  Безвість, безчестя, підгрупа, побережжя, правнук.
  Дівчина, візок, вовчище, бігун, сінце.
  Праліс, прадід, передісторія, вихід, забіг.

 9. За допомогою якого суфікса утворюються неозначені займенники, що пишуться через дефіс?
  -оньк-.
  -ськ-.
  -іш-.
  -небудь.
  -ість.

 10. Визначте, у якому рядку твірні основи похідних слів належать до однієї частини мови.
  Помста, розробка, виварка, вчителька, дрімота.
  Розмова, світанок, кривляка, грілка, біднота.
  Вишиванка, розписка, плавка, вискочка, синь.
  Задавака, жуйка, зівок, рева, лісок.
  Ковток, шепіт, вариво, жених, виграш.

 11. Виберіть рядок, у якому іменники утворені префіксально-суфіксальним способом.
  Моряк, пекарня, байкар, горянка, житель.
  Нагрудник, безсилість, безрукавка, безхребетність, відлюдність.
  Плавець, співець, берізка, переклад, чорноморець.
  Боксер, українець, вівсянка, заспів, недогляд.
  Водичка, перехід, морозець, переклад, законодавство.

 12. У якому рядку слова розташовано так, щоб кожне попереднє було твірним для наступного?
  Читати - читацький - читач.
  Перечитати - читальний - читальня.
  Писати - писар - писарський.
  Мовчати - розмовляти - розмова.
  Сміятись - сміх - смішний.