Синтаксис.
Словосполучення. Варіант 1


    Інструкція
 1. У якому рядку названо всі ознаки словосполучення?
  Поєднання двох чи більшої кількості слів; одиниця спілкування; поєднується зв’язком узгодження і керування.
  Поєднання двох чи більшої кількості повнозначних слів; одиниця не комунікативна; поєднана на основі синтаксичного зв’язку між підметом і присудком.
  Поєднання двох чи більшої кількості слів на основі підрядного зв’язку; має граматичне значення й інтонацію повідомлення.
  Поєднання двох чи більшої кількості повнозначних слів на основі підрядного та сурядного зв’язку; одиниця комунікативна; має граматичне значення.
  Поєднання двох чи більшої кількості повнозначних слів на основі підрядного зв’язку; одиниця не комунікативна; має граматичне значення (означальні, додаткові, обставинні відношення).

 2. Вкажіть, у якому рядку словосполучення дієслівні.
  Виконати завдання, мрія про щастя, читаючи книгу, думати над прочитаним, гаяти час, відповісти на запитання.
  Пам’ятати про подвиг, думка про товариша, поглядати у вікно, спостерігати за дітьми, мрія вчитися, радість перемоги.
  Сповнений надій, доглядати хворого, купити ліків, сподіватися на краще, одержати нагороду, повернутися в місто.
  Працювати на совість, допомагати батькам, виконане доручення, вручити подарунок, вступити до інституту, чекати весни.
  Уміння працювати, боротися за щастя, навчати дітей, вчинити правильно, дочитати сторінку, вдячність за турботу.

 3. У якому рядку всі словосполучення однакові за будовою (прості чи складні)?
  Переїзд до Львова, лірика Павла Грабовського, болісно переживати, чистота дитячої душі, крізь усі випробування, віддати життя за Батьківщину.
  Мотиви творчості письменника, виявитися історично перспективним, початок письменницької діяльності, впевнено йти вперед, емоційно наснажені твори, відображення дійсності.
  Взятися за письменницьке перо, бути школою майстерності, взірець моральної чистоти, милуватися краєвидом, відповідати за долю людства, викресати вогонь з каменю.
  Культура Давньої Греції, подорожувати рідною землею, бути щедрим душею, автор «Війни і миру», шляхами бойової слави, пальто зеленого кольору.
  Голосно читати вірш, цікава розповідь про героя, поділити яблуко надвоє, вміння вчителя зацікавити, братова книга з малюнками, самобутній стиль письменника

 4. У якому рядку всі словосполучення виражають додáткові відношення між головним і залежним словами?
  Творити легенду, симфонія Шостаковича, відвідати друзів, схожий на батька, слово про матір, передати братом.
  Говорити англійською мовою, зв’язок з дійсністю, сплетений з лози, відчути біль, узагальнення сказаного, зустріч з прекрасним.
  Присвятити матері, любов до землі, дослідження стилю, впевнений у перемозі, співзвучний з епохою, разом з друзями.
  Повірити відразу, виконаний учнем, переконаний у справедливості, роздум про творчість, повчальний приклад, дуже актуальний.
  Спрямований на взаємозбагачення, повернутися через місяць, вогонь душі, наголошувати на основному, виводити правило, перебувати у відрядженні.

 5. Визначте, у словосполученнях якого рядка передаються однакові відношення (означальні, додáткові чи обставинні).
  Художня проза, переклад з англійської мови, стаття про літературу, твір на вільну тему, спогад ветерана, повага до старших.
  Потреба спілкування, вистояти з честю, полетіти соколом, триматися гордо, працювати чесно, писати без помилок.
  Бажання вчитися, хата дідуся, слово майстра, будинок ліворуч, хустина з шовку, дівчина гарної вроди.
  Почуття гордості, конспект з географії, шелест листя, рішення зборів, праця академіка, усвідомлення обов’язку.
  Написання листа, напис на камені, давні друзі, присвячений дружині, поява книги, завершення твору.

 6. У якому рядку всі словосполучення утворено способом прилягання?
  Сподівання зустрітися, заклик до перемоги, наказ наступати, підійти ближче, поїхати додому.
  Прохання виконати, повернутися під вечір, потребувати допомоги, линути вгору, йти тротуаром.
  Бажання випередити, приїхати вчасно, співати пісню, вміння одягатися, значно краще.
  Дозвіл поїхати, стиха промовляти, трохи вище, йти назустріч, вчитися музики.
  Прагнення знати, бажання працювати, мрія вчитися, звичка читати, намагання перемогти, намір подорожувати.