Синтаксис.
Просте речення. Варіант 2


    Інструкція
 1. На які типи поділяють речення за будовою?
  Повні, неповні.
  Двоскладні, односкладні.
  Поширені, непоширені.
  Прості, прості ускладнені, складні.
  Сполучникові, безсполучникові.

 2. У якому з поданих речень простий підмет виражений прикметником?
  Минуле ніколи не повертається.
  Де ти, милий, чорнобривий? Де ти? – озовися.
  Нарешті привезли пальне...
  Несказане лишилось несказанним.
  Два хитрих мудрого не переважать.

 3. У якому реченні наявний простий дієслівний присудок ускладнений часткою?
  Оленчук Іван Іванович – сиваський солевоз, виноградар і, як брат його, майстер розшукувати солодку воду в солончаковому степу.
  А Іван Гнатович візьми та й покажи улов на свою голову.
  І все-таки приїдь – ми поговорим.
  Вона не збиралася довго затримуватись у Харкові.
  Зійшов місяць ясний – я пішла в садочок нарвать-назбирати пахучих квіточок.

 4. Знайдіть речення, в якому складений дієслівний присудок становить поєднання інфінітива з особовою формою дієслова, що вказує на початок, продовження чи закінчення дії.
  Як іноді просте, звичайне слово, сказане доречно, уміє людину зробити щасливою.
  Раніше почало вставати сонце, щиріше доглядати землю.
  Кажу: з вас кожен міг поетом стати, в кривавім лихолітті полягти, чи мирним днем зорю з небес дістати, чи сам для світу зіркою зійти.
  Не може при добрі той жить, хто хоче злу й добру служить.
  Я щось маю розпитати.

 5. У якому реченні підмет виражено інфінітивом, а іменну частину присудка - прислівником?
  Жити на землі - не просто, звісно.
  Вибиватися у люди – справа зовсім не проста.
  Жити означає любити.
  Настя положила зарік якнайчастіше навідуватися до хрещениці.
  Життя було попереду.

 6. Знайдіть речення з підметом, вираженим нерозкладним словосполученням з неозначеною формою дієслова.
  Пісням лунати, поетам буть – поети є.
  Хотілося б бути людиною.
  Як хочеш мати багато друзів – будь другом.
  Бути якнайближче до правди, відчувати, як пашить на тебе життя, самому бути схвильованим – тільки в такому стані берися до праці.
  Стати переможцем, залишитися ним, втримати таку честь – було його давньою мрією.