Синтаксис.
Просте речення. Варіант 1


    Інструкція
 1. На які типи поділяють речення за метою висловлювання?
  Стверджувальні, загальнозаперечні, часткозаперечні.
  Розповідні, питальні, окличні.
  Стверджувальні і заперечні.
  Розповідні, питальні, спонукальні.
  Питально-спонукальні, риторичні, окличні.

 2. У якому з поданих речень підмет виражений нерозкладним словосполученням (складений підмет)?
  Рибалки вечеряли коло багаття.
  Незвичайна схожість дочки з матір’ю дуже вразила Яся.
  Визволені не можуть забути своїх визволителів.
  Дружба народів – це злагода й мир.
  Двоє рибалок або двоє мисливців ніколи не почувають себе чужими один одному: в них є про віщо говорити, вони – завжди друзі.

 3. У якому реченні простий присудок виражений фразеологізмом?
  Вичитавши всьому гуртові, директор почав брати в шори поодинці.
  І правда кривду спопелить, коли навчиться люд убогий громадою обух сталить.
  Я печу раків і мовчки стою на одному місці, каючись, що прийшов сюди.
  На уроках він завжди про щось своє думає, а як спитають, завжди скаже не до речі.
  Будівельники не думали здавати свої позиції.

 4. Знайдіть просте речення зі складеним дієслівним присудком.
  Я буду жити, бо жива мета.
  По двісті років можуть жить ворони, а солов’ї живуть так мало літ.
  Тривога прадіда предавня мені заснути не дає.
  Коли ж дерево в корінь підтяти – жить не буде, хоч буде стояти.
  Трішечки дивно: більше не будеш ти готувати уроки.

 5. Виберіть речення, в якому іменна частина присудка виражена прикметником.
  Різні бувають сприйняття – раптові, запізнілі.
  Були тут люди вищої краси.
  В борні за мир наш труд є зброя.
  І щем у серці був.
  Радості нашій не було меж.

 6. Вкажіть, у якому рядку подано риторичне питальне речення.
  – А куди ти мандруєш, парубче?
  – Хіба ви не одержали мого послання?
  – Хто ви, звідки і як зоветесь?
  – Хто ж бо велич міряє метром?!
  – Ой дівчино, чим ти полонила юне серце в той вечірній час?