Синтаксис
Просте ускладнене речення. Варіант 8


    Інструкція
 1. У якому реченні дієприслівниковий зворот виконує функцію обставини допусту?
  Сніг іде і, сяйво розсіваючи бліде, зволожує афіші і обличчя (І. Жиленко).
  Путівцем, піднімаючи хмари пилюки, сунули машини з зерном (І. Лагоза).
  Увійшовши в дім Верби, Олена опинилася на порозі великої кімнати (О. Бойченко).
  Добре знаючи ваше непевне становище, я спішу зі своїм листом (М. Хвильовий).
  До Відня Філько все ж виїхав, маючи в кишені всього-на-всього двісті доларів (І. Вільде).

 2. Знайдіть речення з однорідними обставинами.
  Завтра я буду далі і далі від полів цих... (А. Малишко)
  Хлопчина... відповідав цивільним зі спокоєм, з гідністю і дотепністю бувалого солдата (О. Гончар)
  В садах України весною про щастя дзвенять солов'ї (В. Симоненко).
  Є в коханні і будні, і свята... (В. Симоненко)
  І добре Хариті на ниві, і страшно (М. Коцюбинський).

 3. Укажіть речення з уточнюючою відокремленою прикладкою.
  Дружба — безмежна, як море (М. Рильський).
  Люди — солдати, матроси, цивільні — потоком вливалися в одні двері... (Ю. Смолич)
  То хліб. Домашній добрий хліб. Хмільний. Гарячий. Щойно з печі (В. Грабовський).
  Земля оновлена! І люди не ті, що ти, Тарасе, знав... (І. Гончаренко)
  Дивлюсь на квітучу яблуньку, а бачу сухі дерева (Г. Тарасюк).

 4. У якому реченні вставне слово виражає почуття мовця?
  Жахіть війни, на щастя, ви не зазнали... (О. Гончар)
  Мабуть, передчуття розлуки властиве людині (І. Цюпа).
  Зрештою, навчання триває і після закінчення школи (І. Цюпа).
  Коли ж, скажіте, серце відпочине, як ти за все в одвіті, що росте, і за людину кожну, й за зернину, за ніч і день, за повне і пусте? (В.Бровченко)
  Чигирин, здається, глянув не в очі, а в душу брата (М. Стельмах).

 5. Вкажіть умову відокремлення означення в реченні.
  Із пуп'янка долонь викохується слово, беззвучне і гучне, з роси, з води й сльози (О. Галета).

  Стосується особового займенника.
  Синтаксична несполучність із займенниками.
  Ускладнення основного змісту причиновим значенням.
  Постпозиція по відношенню до означуваного слова.
  Уточнюючий характер по відношенню до інших відокремлених членів речення.

 6. За якої умови означення вважають однорідними?
  Якщо вони виконують однакову синтаксичну функцію.
  Якщо вони мають однакове морфологічне вираження.
  Якщо вони стоять перед означуваним словом.
  Якщо вони приєднуються безсполучниковим зв'язком.
  Якщо вони характеризують предмет з одного боку.