Синтаксис
Просте ускладнене речення. Варіант 7


    Інструкція
 1. Укажіть основну причину (загальну умову) відокремлення членів речення.
  Інверсійна позиція.
  Ступінь поширеності іншими членами речення.
  Сусідство з іншими відокремленими членами речення.
  Синтаксична несполучність окремих членів речення з особовими займенниками.
  Ускладненість основного змісту, що передається відокремленим членом.

 2. Структура якого речення ускладнена однорідними означеннями?
  Понад усякі сучасні швидкості прудкіші людські літа: блискавками летять (О. Гончар).
  Творчість поетова гуманістична, інтернаціональна, вселюдська за своїм глибинним змістом (О. Гончар).
  У руку взяв зерно важке і повне, і налилася силою рука... (В. Бичко)
  Очевидно, наша літературна критика надалі буде ще пристраснішою, ще гострішою у виступах проти войовничої ворожої ідеології сучасного імперіалізму (О. Гончар).
  Польова дорога з пилюкою, прибитою легким дощем, м'яко стелиться під ногами (Р. Дідула).

 3. Визначте речення з уточнюючою відокремленою обставиною.
  Терпи, терпи, — терпець тебе шліфує, сталить твій дух — отож терпи, терпи (В. Стус).
  Ви запевняли, що я забуду і ті хвилини, і ті слова (T. Севернюк).
  Бачили наших гостей і в трудових колективах, і на будовах (З газети).
  Рано, разом з сонцем, прокинулась і Харитя (М. Коцюбинський).
  Раптом він як засміється, та так щиро, так щиро, що аж мені смішно стало (М. Ткач).

 4. Укажіть засіб вираження звертання в реченні.
  Народе мій, ясна любове, ти волю лиш яви свою — поклич, — а серце вже готове за тебе згинути в бою! (Д. Павличко)

  Клична форма. Іменник у кличній формі.
  Називний відмінок. Іменник у називному відмінку.
  Стійке словосполучення.
  Займенник у називному відмінку.
  Субстантивована частина мови у називному відмінку.

 5. Знайдіть речення з відокремленим означенням.
  Непорушно стоять дерева, загорнені в сутінь, рясно вкриті краплистою росою (М. Коцюбинський).
  Там батько, плачучи з дітьми (а ми малі були і голі), не витерпів лихої долі, умер на панщині (Т. Шевченко).
  У барвисту тишу осіннього лісу, у вранішній туман, у ясну блакить неба — вкрадливо вдарився дзвін металу з кузні коваля (О.Донченко).
  З ніжної душі — слово ніжне й запашне, як розпростерта у світ неперевершена українська пісня (І. Вихованець).
  Усе на світі змінюється, нетлінною лишається лише праця і селянина, й художника, який намалював картину (Ю. Мушкетик).

 6. Серед наведених прикладів речень знайдіть неповне.
  Живемо в такий час, коли йде вирішальна боротьба за людину, за її майбутнє (О. Гончар).
  Життя людське унікальне і, по суті, невичерпне (О. Гончар).
  Ой темно ж. Ніч (П. Тичина).
  Жили собі дід та баба.
  З одного берега у ставок сосни заглядають. А з другого, протилежного - дуби.