Синтаксис
Просте ускладнене речення. Варіант 4


    Інструкція
 1. У якому реченні дієприслівниковий зворот виконує синтаксичну функцію обставини причини?
  Будяки, притаївшись неприязною юрбою на рові, шепотіли якісь прокльони невідомо кому (Г. Журба).
  Сюди зібралися крамарі, сподіваючись корисно розпродати свої товари (C. Тулуб).
  Не розбурхавши сестер, він не увійде в свою палату (М. Хвильовий).
  Знаєш приказку: давши слово — держись! (А. Головко)
  І передчуваючи велику користь, Сафар радісно всміхався C. Тулуб).

 2. Знайдіть речення з однорідними підметами.
  Класична література лишила нам великі заповіти: правдивість, відданість народові, ідеали братерства і гуманізму (О. Гончар).
  Під літнім широченним небокраєм мене стрічають друзі і знайомі... (А. Малишко)
  Тихі води дніпрові я стрічав у дорозі, сині хмари, діброви, спілі ранки та грози (А. Малишко).
  Праця людини — окраса і слава, праця людини — безсмертя її (В.Симоненко).
  Усмішка твоя — єдина, мука твоя — єдина, очі твої — одні (В. Симоненко).

 3. Вкажіть, яке речення ускладнене відокремленим означенням.
  Чуєш, мамо, горлиця мені знову нагадала давню пісню колискову (М. Ткач).
  Вона, Леся Українка, мала залізну волю, безмежну сміливість та допитливість думки (М. Рильський).
  Мовчить мій цілий світ, загорнутий в лихі словесні целофани (Л. Костенко).
  Старий, столітній дуб підкошено під корінь (А. Малишко).
  Тут народився у простій колибі син коваля, народу славний син (І. Гончаренко).

 4. У якому рядку всі слова та словосполучення у ролі вставних виражають задоволення мовця?
  Без сумніву, скажімо, головним чином, на жаль.
  Безперечно, як кажуть, можливо, чого доброго.
  Признатися, так би мовити, напевно, по суті справи.
  На щастя, на диво, на радість, слава Богу, нарешті.
  Природно, між іншим, уявіть собі, як відомо.

 5. Яке правило, що стосується відокремлення дієприслівникового звороту, сформульоване неправильно?
  Не відокремлюються деякі дієприслівникові звороти фразеологічного типу.
  Не відокремлюється дієприслівниковий зворот від підсилювальної частки І, яка стоїть на його початку.
  Не відокремлюється дієприслівниковий зворот, що виступає в ролі однорідного члена до іншого невідокремленого члена.
  Не відокремлюється дієприслівниковий зворот, що стоїть перед присудком.
  Не відокремлюється дієприслівниковий зворот, що за змістом тісно пов'язаний із присудком.

 6. Укажіть, що відокремлено у реченні.
  Життя обох — батька і сина — склалося так, що вони весь час ходили по різних стежках (Г.Тютюнник).

  Звертання.
  Додаток.
  Прикладку.
  Означення.
  Вставні слова.