Синтаксис
Просте ускладнене речення. Варіант 3


    Інструкція
 1. Укажіть рядок із вставними компонентами, що виражають невпевненість мовця у повідомлюваному.
  Безперечно, напевно, природно, звісно.
  На щастя, мабуть, видно, до слова.
  Власне, очевидно, щоправда, до слова.
  Як відомо, навпаки, наприклад, звичайно.
  Можливо, здається, видно, мабуть.

 2. Структура якого речення ускладнена однорідними означеннями?
  Хотів би я бути міцним і суворим, на славу байдужим, на слово нескорим... (А. Малишко)
  ...І квітла, снила, парувала важка чорноземна рілля (А. Малишко).
  Україно тернова, свята і висока, не зів'януть твої корогви золоті (Т. Севернюк).
  Часто чуємо, яка важка вона, творча праця, як нам нелегко (О. Гончар).
  А Настя усе була добра, тиха, сумирна (М.Коцюбинський).

 3. Укажіть, що відокремлено в реченні.
  Варто б нашій критиці пильніше вдивлятися і в ті процеси, що відбуваються в літературі світовій, зокрема в її прогресивних течіях (О.Гончар).

  Звертання.
  Додаток.
  Означення.
  Обставина.
  Вставне словосполучення.

 4. Серед наведених прикладів знайдіть вставлене речення.
  То жінка та, хорунжого чи сотника, що під стовпом лежала нежива (Л. Костенко).
  Література, за висловом письменника, наповнює ідеї плоттю й кров'ю (І. Цюпа).
  В ім'я миру і злагоди народів, я певен, кожний із нас не пошкодує віддати розум і здібності, віддати всі найкращі сили своєї душі (О.Гончар).
  А я хвилинку виберу, скажу про командира (отак за першим спогадом і другий виплива): людина він обкурена, душа у нього щира... (А.Малишко)
  Лише у скверах та по більших подвір'ях — довкола великих багать — купчилися групи солдатів (Ю. Смолич).

 5. У якому реченні допущено пунктуаційну помилку?
  Уклін земний, працівникам землі! Вам, сіячі, плугатарі, — спасибі! (М. Рильський)
  Я єсть Людина, в боротьбі зміцніла, в труді завзята, в творчості жива... (М. Бажан)
  Ні вража лють, ні лжа, ні спроба збройна мене не відвернули від мети (М. Бажан).
  Червону руту не шукай вечорами, — ти у мене єдина, тільки ти, повір (В. Івасюк).
  А коли поєднали нас пісня, та хліб, та борня, ростемо у прийдешність, спільноту цю в душі поклавши (В. Коротич).

 6. Знайдіть речення, структура якого ускладнена вставним словом.
  Як море, в долині хвилюється хліб, налитий снагою землі, — здається, по ньому проплисти могли б великі морські кораблі (М. Упеник).
  І вже коли ти похитнувсь у слові, вважай, що похитнувся у собі (Б. Олійник).
  Ну, що ж, було, спливло й нема (Л. Первомайський).
  Біда, коли тебе забуде брат, — та ще буває гірше во стократ, коли тебе забуде друг (Д. Павличко).
  Ти явилась мені — і здалося, що світ помолодшав навколо на тисячу літ (В. Симоненко).