Синтаксис
Просте ускладнене речення. Варіант 11


    Інструкція
 1. У якому реченні дієприслівниковий зворот виконує синтаксичну функцію обставини способу дії?
  Птахи, вириваючись у сизі присмерки степу, не могли залітати дуже далеко і високо (Г. Тютюнник).
  Сонце, зупинившись у зеніті, палить землю вогняними проміннями (М. Хвильовий).
  Ахнули козаки, почувши таку страхітливу вість, і руки опустили (Б. Леп- кий).
  Він запросив мене до хати, бажаючи поговорити наодинці (В. Винниченко).
  Моя княгине! Ти ідеш вмирати, піднявши вгору стомлене лице (Л.Костенко).

 2. Структуру якого речення ускладнено однорідними додатками?
  Будь майстром, поетом, художником у справі, яку ти справді любиш (В. Сухомлинський).
  Мало бачити зовнішність дитини, треба бачити її душу. Лише тоді ви будете справжнім учителем, вихователем, другом дітей (В.Сухомлинський).
  Досвідчена вчителька і словом, і увагою пригріла хлопчика (І. Цюпа).
  Ростуть мої діла, мої надії (Д. Павличко).
  Я полем ішов, і зеленим узліссям, і лугом... (Л. Первомайський)

 3. Укажіть речення, ускладнене відокремленою прикладкою із сполучником як.
  Що нами зроблено — то буде звіковічено, як правда, і святиня, і закон (А. Малишко).
  Як справжній митець, Галина Кальченко вміла захоплюватись, природною була її глибока схвильованість перед виявами людської мужності... (О. Гончар)
  Життя — як ріка (І. Цюпа).
  Школа — як неспокійний, гомінкий вулик: гуде, шумить, сповнений дитячим галасом (І. Цюпа).
  Сухомлинський, як справжній дипломат, тримається невимушено, хоч у серці в нього кипить (І. Цюпа).

 4. Знайдіть приклад із вставним реченням.
  — Вода ж тут, самі бачите, яка: в ній сила земна і сила сонця (І. Цюпа).
  Раніше, бувало, друкувався навіть у столичних газетах і журналах, а тепер писав здебільшого для себе, для душі (І. Цюпа).
  Ось я бачу, що багато хто з молодих починає з мініатюр... (О. Гончар)
  Давно помічено, що художні скарби залягають на глибинах, не на мілині (О. Гончар).
  Ви помічали, що кожна весна зацвітає ніби по-новому, хоч суть її лишається все та ж, суть її — сама весняність (О. Гончар).

 5. У якому реченні допущено пунктуаційну помилку?
  Наша з Вами місія, дорогий друже, — пробудити, утвердити, виховати любов до слова (В. Сухомлинський).
  Слався од краю до краю, Вітчизно, слався садами, піснями лунай! (М. Рильський)
  Зустрівшись тут несподівано, хлопці зніяковіли і, привітавшись, зайшли до хати разом (В. Козаченко).
  Не помічені юним гвардійцем, ми зупинились поблизу, і стримуючи усмішку, теж стали слухати (О. Гончар).
  Буває так у житті людини, що якась подія набуває особливої сили і звучання, щойно перепущена через фільтр часу (І. Вільде).

 6. Укажіть умову відокремлення означення в реченні.
  Знесилений важкою роботою, Іван опустився на землю і вдивлявся на захід (М. Івченко).

  Позиція по відношенню до означуваного слова.
  Ускладнення основного змісту причиновим значенням.
  Синтаксична несполучність з означуваним словом.
  Сусідство з іншими відокремленими членами.
  Ступінь поширеності іншими членами речення.