Синтаксис
Просте ускладнене речення. Варіант 10


    Інструкція
 1. Укажіть просте ускладнене речення з відокремленою обставиною, вираженою порівняльним зворотом.
  Все, як ти кажеш, так буде навіки (О. Пахльовська).
  Він так ніколи не чекав вечірньої години, як того душного дня (М. Хвильовий).
  Це вона говорила так, ніби виправдовувалась (О. Чорногуз).
  Але часом одна здібна, щира, незалежна людина може зробити більше, ніж можуть зробити сотні залежних бюрократів (В.Винниченко).
  А вітер грає, мов орган (Д. Павличко).

 2. Назвіть усі різновиди сурядних синтаксичних відношень, у які вступають однорідні члени речення.
  Єднальні, приєднувальні, градаційні.
  Протиставні, єднальні, пояснювальні.
  Розділові, протиставні, градаційні, приєднувальні.
  Єднальні, розділові, протиставні, градаційні, приєднувальні, пояснювальні.
  Єднальні, приєднувальні, розділові, протиставні.

 3. Серед наведених прикладів знайдіть неповне речення.
  Причасти мене розмовою українською мовою. Зачаруй мене славнозвісною українською піснею (С. Галябарда).
  Освідчуйтесь в любові людям, селам, містам... Помножена любов — це щастя (М. Подолян).
  В долині - луки, трава по пояс...
  Над ставом у кущах сміялися солов'ї. Зоряно, тихо (А. Головко).
  А потім осінь. Вітер (Н. Забіла).

 4. Вкажіть, у якому реченні звертання називає співрозмовника.
  — Спасибі вам, дядечку, що хоч трохи душу одвели (С. Васильченко).
  Віро, Віро! Кароока дніпрянка моя, горда, нескорена горлице (І. Цюпа).
  Чого ж ти мовчиш, сивий вітряче? (М. Стельмах)
  Мужай, прекрасна наша мово, серед прекрасних братніх мов (М. Рильський).
  О земле рідна, скільки у тобі краси ясної і живої сили! (І. Гончаренко)

 5. Яка з названих умов відокремлення означень є неправильною?
  Відокремлюються означення, виражені прикметниками чи дієприкметниками з залежними від них словами, якщо вони відокремлені від означуваного слова іншими членами речення.
  Означення, що відносяться до особових займенників, відокремлюються у будь-якій позиції.
  Відокремлюються означення у постпозиції по відношенню до означуваного слова, якщо вони ускладнені обставинними відтінками значення.
  Відокремлюються означення, що відносяться до означуваного слова, яке в реченні відсутнє і встановити його можна з контексту.
  Завжди відокремлюються означення, виражені дієприкметниковими зворотами.

 6. Структуру якого речення ускладнено вставним словом?
  І здається мені в цю мить: стягом нашої перемоги стиглий колос в степу шумить (В. Соколов).
  Відомо, що задовго до польоту Гагаріна, виступаючи на з'їзді письменників, Довженко присвятив свої роздуми космічній темі (О.Гончар).
  Така прекрасна була та пісня, що, здавалось, і листочки на тополі перестали шелестіти, прислухаючись до материнського співу (І.Цюпа).
  Ясноокі хлоп'ята, вам легко усе далося! Вам на цілому світі здається усе ясним! (В. Коротич)
  Боюсь людей, що проживуть, як гості, все життя: від них, чогось мені здається, віє цвинтарем (М. Стельмах).