Орфографія. Варіант 2


    Інструкція
 1. Вкажіть, у якому рядку допущено орфографічну помилку.
  Вілла, комісія, бароко, голландець, група.
  Брутто, Ясси, Діккенс, Руссо, нетто.
  Інтелігенція, імміграція, іррегулярний, Ніцца, ірреальний.
  Контрреволюція, апарат, колектив, сумма, панна.
  Барикада, ірраціональний, манна, шасі, мадонна.

 2. Визначте, у якому рядку в усіх словах відбулося спрощення приголосних.
  Шіс...надцять, чес...ний, рідкіс...ний, ненавис...ний, контрас...ний.
  Облас...ний, якіс...ний, свис...нути, швидкіс...ний, випус...ний.
  Якіс...ний, ціліс...ний, хвас...ливий, тиж...невий, ус...ний.
  Улес...ливий, щас...ливий, кіс..лявий, піс...ний, шелес...нути.
  Бриз...нути, віс...ник, гус...нути, сер...це, тріс...нути.

 3. У якому рядку всі слова слід писати з апострофом?
  Поголів...я, безриб...я, горохв...яний, В...язьма, п...ють.
  Торф...яний, без...язикий, пів...яблука, дит...ясла, пір...я.
  Об...ява, об...їзд, мор...як, черв...як, бур...як.
  Об...єкт, ін...єкція, св...ятковий, Св...ятослав, роз...яснити.
  Дзв...якнути, р...яст, арф...яр, сузір...я, подвір...я.

 4. Вкажіть, у якому рядку допущено помилку при переносі слів.
  Яб-луня, збіж-жя, на-ука, май-но, сі-м'я.
  Різь-бяр, без-хмарний, студенст-во, хо-джу, синьо-го.
  Ві-дімкнути, безі-менний, від-жити, при-йшов, над-звичайний.
  Пташ-ка, мадон-на, дово-джу, роз-дріб, перехрес-ний.
  Га-йок, край-ня, народ-жений, роз-квіт, кіль-це.

 5. У якому рядку в усіх словах можливе чергування У/В?
  Вдосвіта, вдосталь, взуватися, вдома, Власенко.
  Вволю, вголос, вздовж, впасти, взаємодопомога.
  Ввечері, в вічі, взимку, взуття, вміння.
  Внаслідок, вниз, вночі, вкласти, встигати.
  Всюди, втекти, втіха, вчений, влада.

 6. Вкажіть рядок, у якому всі слова слід писати з Ь.
  Брен...кіт, мід..., тес...ляр, т...мяний, ред...ці.
  Нян...чити, знан..., дівчинон...ці, стан...те, рибал...ці.
  Дон...чин, різ...бяр, місяц..., сердец..., сон...ця.
  С...огодні, ган...ба, вос...мий, лял...чин, кул...ці.
  Порт...єра, павіл...йон, міл...ярд, на гіл...ці, черешен...ці.

 7. Вкажіть, у якому рядку всі слова написані правильно.
  Сфотографувати, без клопоту, з шибок, з черги, душчий.
  Безжурний, пісчаний, дужчий, молодший, ложка.
  Стомиться, сцідити, косьба, просьба, книжка.
  Борідка, ягідка, квітка, юшка, дужка.
  Ближчий, розкішний, дьохтю, казка, легший.

 8. У якому рядку допущено орфографічну помилку?
  Інтелігентний, форпостний, контрастний, чесний, нещасний.
  Обласний, рідкісний, свиснути, швидкісний, безвиїзно.
  Пестливий, хваснути, кістлявий, зап'ястний, писнути.
  Рискнути, вискнути, випускний, туристський, проїзний.
  Шістнадцять, хвастливий, крикнути, шістдесят, обласний.

 9. Виберіть рядок, у якому всі слова слід писати з Ь.
  Пал..ці, рибал...ці, кіл...це, ручен...ка, батен...ко.
  Тіл...ки, кин...те, їдален..., пісен..., бал...ці.
  Ган...ба, л...он, д...оготь, т...охкати, близ...ко.
  Донец...кий, пол...ський, кін..., Натал...чин, гал...ці.
  Тр...ома, дяд...ко, бат...ко, робит...ся, смієш...ся.

 10. Вкажіть, у якому рядку всі слова пишуться з апострофом.
  Кар..єра, комп...ютер, б...юро, б...джет, куп...юра.
  Бар...єр, прем...єр, п...єса, інтерв...ю, п...юре.
  Інтер...єр, грав...юра, б...юрократизм, кур...єр, п...єдестал.
  Ф...юзеляж, Монтеск...є, об...єкт, прем...єра, кап...юшон.
  Об...єктив, ар...єргард, ін...єкція, кар...єризм, краков...як.

 11. У якому рядку між словами слід вживати прийменник У?
  Зайшов (у, в) клас, стояв (у, в) воді, взяв (у, в) сестри, жила (у, в) Одесі.
  Лежала (у, в) лікарні, відніс (у, в) хату, була (у, в) Італії, приїжджала (у, в) Львів.
  Зайди (у, в) клас, успіх (у, в) роботі, стояти (у, в) болоті, плавати (у, в) озері.
  Приїзд (у, в) Київ, працював (у, в) лабораторії, удар (у, в) спину, глянь (у, в) вікно.
  Плавати (у, в) морі, стань (у, в) куток, прочитати (у, в) оповіданні, піти (у, в) театр.

 12. Вкажіть рядок, у якому в усіх словах відбувається подвоєння приголосних.
  Барок...о, гун...и, буд...изм, гол...андець, Мус...оліні.
  Мадон...а, шас...і, Жан...а, бравіс...имо, бон...а.
  Ан...али, ван...а, брут...о, віл...а, ім...іграція.
  Фін..., інтермец...о, Ахіл...ес, пан...а, Кан...и.
  Ан...отація, Агнес...а, бул...а, Марок...о, Шил...ер.

 13. Вкажіть, у якому рядку всі лова слід писати з апострофом.
  Інтерв...ю, прем...єр, миш...як, грав...юра, кап...юшон.
  Краков...як, інтер...єр, кур...єр, б...юро, ф...юзеляж.
  П...єдестал, полум...я, ім...я, верхів...я, мавп...ячий.
  Міжгір...я, відв...язати, Стеф...юк, верф...ю, Лук...ян.
  Дит...ясла, пів...яблука, бур...я, з...їзд, довір...я.

 14. У якому рядку допущено орфографічну помилку?
  Район, гайок, майонез, медальйон, бульйон.
  Бадьорий, вольовий, гільйотина, гайочок, войовничий.
  Льонарство, чотирьох, мільон, льодяник, вйокати.
  Серйозний, павільйон, мальовничий, Селезньов, майор.
  Синього, нижнього, знайомий, йодистий, майоріння.

 15. Визначте, у якому рядку всі слова написано правильно.
  Скинути, змішати, зсипати, зчищати, спалити.
  Скласти, зв'язати, зробити, зфотографувати, зволожити.
  Змити, зняти, створити, збагнути, зписати.
  Спиляти, зварити, схилити, зкопати, створити.
  Стерти, сплющити, зсунути, зплутати, стверджувати.

 16. У якому рядку всі слова написано правильно?
  Пенні, тонна, булла, вілла, група.
  Манна, бароко, комісія, голандець, апарат.
  Іррегулярний, інтеллігенція, Руссо, Шиллер, Ніцца.
  Мадона, панна, група, нетто, брутто.
  Ірреальний, донна, іміграція, Ясси, Діккенс.

 17. Вкажіть, у якому рядку в усіх словах можливе чергування У/В.
  Вправа, влада, уболівати, вказівка, указка.
  Вплив, вступ, враження, вчителька, утруднення.
  Урожай, удача, указ, умова, уява.
  Взимку, увечері, уже, упав, ударити.
  Урок, вклад, узбережжя, Україна, уранці.

 18. У якому рядку допущено помилку при переносі слів?
  Оповідан-ня, джерель-це, ек-скаватор, п'я-тірка, об'єд-нати.
  З'я-вилась, в'єть-ся, від'-їхати, 10-т, картин-ний.
  На-гріти, з'я-сувати, три-складовий, яч-мінь, під'їзди-ти.
  Сніжно-білий, п'ятір-ка, ліх-тар, зав-госп, зіл-ля.
  Під-креслити, іс-пит, ор-кестр, ґу-дзик, кань-йон.

 19. Вкажіть, у якому рядку допущено орфографічну помилку.
  Згрупувати, згаснути, здогадатися, змазати, змарнувати.
  Скрутити, стерти, схвилювати, скінчити, створити.
  Спинити, зчепити, скинути, сфотографувати, зносити.
  Схилити, ствердити, спутати, сплющити, списати.
  Збирати, збити, склепати, зпекти, звернути.

 20. У якому рядку всі слова слід писати з Ь?
  Дяд...ко, пис...мо, емал..., памороз..., русал...чин.
  Постат..., близ...кий, боязк...ий, тон...кий, вуз...ко.
  В'юн...кий, джерел...це, кружал...це, Ковал...чук, палац... .
  Палец..., Хар...ків, сім...сот, с...огодні, утр...ох.
  Одес...кий, брин...чати, стан...те, тр...ома, дз...об.

 21. Вкажіть, у якому рядку в орудному відмінку всі слова пишуться з подвоєними приголосними.
  Повідь, міць, одіж, честь, молодість.
  Сіль, тінь, піч, папороть, кров.
  Лань, дань, щедрість, подорож, ніч.
  Річ, мідь, галузь, паморозь, вісь.
  Скатерть, жовч, повінь, ніч, січ.

 22. З'ясуйте, у якому рядку допущено орфографічну помилку.
  Інтер'єр, гравюра, бюрократизм, кур'єр, п'єдестал.
  Капюшон, об'єкт, кар'єра, прем'єра, портьєра.
  Бюджет, суб'єкт, Мольєр, компаньйон, комп'ютер.
  Фельєтон, більярд, пюре, інтерв'ю, б'юро.
  Ньютон, мільярд, п'єса, краков'як, ін'єкція.

 23. У якому рядку чергування У/В не розрізняє значення слів?
  Враз, вживатися, втриматися, ударити, вступ.
  Вклад, вправа, введення, удача, враження.
  Урожай, Вкраїна, уранці, увечері, уже.
  Взимку, умова, указка, ввійти, уболівати.
  Вдома, увага, вбігти, уміти, Угорщина.

 24. Вкажіть, у якому рядку допущено помилку при переносі слів.
  Роз-квіт, роз'-яснити, з'юр-мились, ру-м'яний, коте-джі.
  Без-страшний, здоро-в'я, ща-стя, квіт-ка, об'-ява.
  Дай-те, сим-вол, слов'-яни, розсад-жувати, во-їн.
  Від'-їзд, іс-тина, без-смертний, з'я-вилась, ріл-ля.
  Ас-фальт, сві-тло, піс-ня, кіль-це, бо-льовий.