Зв'язне мовлення
Лінгвістика тексту. Варіант 4


    Інструкція
 1. У якому рядку вказано змістові особливості тексту?
  Наказовий характер викладу, офіційність, логічність, об'єктивність, конкретність, стислість, знеособленість і стандартизованість викладу.
  Наявність зачину і кінцівки, послідовність викладу змісту, використання мовних засобів зв'язку між складовими частинами.
  Наявність теми, основної думки, можливість дібрати відповідний заголовок, зв'язок між складовими частинами.
  Наявність розділових знаків, які допомагають читачеві зрозуміти зміст написаного, передати на письмі все багатство інтонаційних відтінків усного мовлення.
  Об'ємна змістова єдність, своєрідний невеличкий художній твір.

 2. Продовжте речення: «Проміжною ланкою між текстом і реченням є...».
  ...слово.
  ...словосполучення.
  ...складне синтаксичне ціле.
  ...абзац.
  ...звук.

 3. Визначте жанр тексту.
  Добробут нації залежить від багатьох чинників. Та найголовнішою передумовою з усіх є все-таки воля й незалежність держави. Може, нинішні випробовування послані українцям Богом? Щоб перевірити, чи здатні вони вижити, не втративши людської гідності, не ставши на коліна перед іноземцями? Переконатись, що не зречуться вони того, за що змагалися їхні славні предки, чи не зганьблять себе перед нащадками?

  Анотація.
  Памфлет.
  Публіцистична стаття
  Дискусія.
  Оповідання.

 4. Яка основна думка твору?
  Я хотіла би нинішній вид буковинських гір задержати навіки в пам'яті, а передусім одну частину краєвиду. Високу, стрімку, густо порослу лісом гору, відділену від сусідньої гори глибоким вузьким яром. У тім яру все темно, однак я його знаю, він не страшний. По спадистих стінах його повиростали густо смереки, і то вони здалека такі темні. Серединою між великим і дрібним камінням котиться потік. У мерехтячім світлі місяця він блищить місцями, мов дзеркало. Тло, від котрого відбиваються гори, — то синяво-сріблясте небо, засіяне зорями, ніжними, миготячими зорями (За О.Кобилянською).

  Захоплення рідним краєм.
  Краєвид.
  Поросла лісом гора.
  Світло місяця.
  Повиростали густо смереки.

 5. До якого типу зв'язного мовлення належить поданий міні-текст (складне синтаксичне ціле)?
  Степ рівний, як долоня, широкий і довгий — безкраїй. Він тоне у своїй просторій просторості, у своїй зеленій траві, спершу аж темно-зелений, а чим далі — блідніший, голубіший, аж поки не сходиться з краєм блакитного неба, де, здається, він загинається угору і йде уже попід небом. Серед нього хвилі золотого сонячного світу так і ходять, так і переливаються... (За Панасом Мирним)

  Розповідь.
  Опис.
  Роздум.
  Комбінований.
  Діалог.

 6. Якими засобами зв'язку поєднані речення у тексті?
  Цей чудернацький ссавець має вкриті роговим чохлом щелепи.
  Розмножується він також незвичайно: відкладає яйця, насиджує їх, а малят вигодовує молоком. У тихих річках Австралії ця тварина ловить безхребетних, вибираючи їх із мулу. Качкодзьоби стали дуже рідкісними тваринами. Вони перебувають під охороною закону (З довідника).

  Займенники.
  Синоніми.
  Сполучні засоби.
  Неповні, усічені речення, пропущені члени яких встановлюються з попередніх речень.
  Єдність місця і часу.