Зв'язне мовлення
Лінгвістика тексту. Варіант 3


    Інструкція
 1. У якому рядку наведено основні ознаки тексту?
  Вживання слів у прямому значенні, використання термінів, усталених зворотів.
  Тематична цілісність, вживання складних речень, прямий порядок слів у реченнях.
  Переважання іменників, вживання складних речень, прямий порядок слів у реченнях.
  Офіційність, знеособленість, стандартизованість викладу, аналіз явищ.
  Тема, абзац, зачин, вживання слів з абстрактним значенням.

 2. Продовжте речення: «Основним поняттям лінгвістики тексту є...».
  ...слово.
  ...речення.
  ...складне синтаксичне ціле (надфразна єдність).
  ...текст.
  ...словосполучення.

 3. Визначте жанр тексту.
  Вже третій тиждень тягнув Кобзар важку солдатську лямку. Він жив подвійним життям. Одне було у всіх на очах: на плацу в смердючій і гамірливій казармі. Інше було таємне й глибоке, і здогадуватися про нього могли лише друзі. А сторонні й не підозрювали, що в душі його бринять нечутні пісні, сплітаються рими, народжуються образи... (З. Тулуб)

  Анотація.
  Памфлет.
  Публіцистична стаття
  Дискусія.
  Оповідання.

 4. Визначте, який із поданих варіантів становить текст.
  Безсмертя душі, важливе для нас питання, воно стосується, настільки глибока, байдужість служила, ознака втрати, будь-яка свідомість.
  Чи не нам, сьогоднішнім, що не зберегли Україну від катастроф...
  Згори гарно та тихо, а всередині ворушиться лихо. Словом, як шовком, вишиває, а ділом, як шилом шпигає.
  Досить часто київські князі були фундаторами таких бібліотек. Чутки про таке диво швидко поширились по всій країні. Вишиванням в Україні займалися майже виключно жінки.
  Сонце ще далеко за обрієм. Його дотики до хмар ледве-ледве можна розпізнати. Це навіть ще не дотики. Це погляд здалеку, від якого голубіє небо на тім місці, де зійде сонце (Ю.Яновський).

 5. Визначте, скільки мікротем містить текст.
  Спочатку було слово

  Слово — Бог, і слово людське одвічно, повсякчас і повік-віку передує всьому, що творить людина в світі. А це значить, що поки є у нас слово, перед нами є майбутнє, є надія. У нас не було ні правди, ні волі, у нас одбирали віру. Але крізь мури, крізь ґрати і дріт пробивалося слово, і попри все, навіть коли розум вже не бачив перспективи, серце сподівалось, бо вільне слово поета переконувало: є в світі любов, яка не боїться нічого, є творчість, що в злетах своїх не знає меж, є готовність зробити вибір, є відвага здійснити вчинок, взяти на себе відповідальність, чинити спротив — тобто є можливість свободи. А саме тим людина і виконує призначення, що дав їй Бог: бо лише в свободі, лише вільна людина може бути образом і подобою Божою (В.Маринчак).

  Одну.
  Дві.
  Три.
  Чотири.
  П'ять.

 6. Продовжте речення: «Полілог — це...».
  ...чуже мовлення, передане дослівно, з повним збереженням змісту, форми та інтонації.
  ...мовлення однієї особи, звернене до широкої аудиторії слухачів, глядачів, читачів з метою цілеспрямованого впливу на них.
  ...форма мовлення, що являє собою розмову між двома особами.
  ...синтаксична конструкція, що відтворює мовлення групи людей (більше двох).
  ...дослівний уривок з чийогось тексту або висловлення для підтвердження якоїсь думки.