Зв'язне мовлення
Лінгвістика тексту. Варіант 2


    Інструкція
 1. Продовжте речення: «Текст складається з...».
  ...декількох не пов'язаних між собою змістовим зв'язком речень.
  ...речень, не пов'язаних тематичною цілісністю.
  ...певної кількості пов'язаних між собою речень, рідше — з окремого речення, що вичерпно виражає якусь думку.
  ...розділових знаків.
  ...сполучників, часток, вигуків.

 2. Продовжте речення: «Тема тексту — це...».
  ...те, про що в ньому йдеться, його зміст.
  ...комунікативна мета висловлення (те, заради чого створено текст).
  ...частина тексту, що містить його головну думку.
  ...сукупність виражальних засобів мови, використаних у певному тексті.
  ...стійкі сполучення слів, що виражають єдине поняття.

 3. Визначте жанр тексту.
  «Усе треба віддати в музеї, — говорив батько, — тільки в музеї». «Але ж це не варто виставляти в музеях, — заперечували йому, — і не все виставляється там, хіба що краще, щоб не пропадало, як пропадає маса звичаїв, слів, котрі вмирають разом з речами і звичаями». «А ти скажи, скажи! — кричав на батька приятель, — з чого починається "Третьяковка"?» «О, це ви знаєте, ви знаєте надто багато», — уже втрачав аргументи батько (Н. Бічуя).

  Анотація.
  Памфлет.
  Публіцистична стаття
  Дискусія.
  Оповідання.

 4. З'ясуйте, які типи мовлення поєднано в наведеному тексті.
  Олесь не повірив своїм очам: по городі спокійнісінько походжав здоровенний вепр. Він визбирував картоплю, що залишилася після копання. Величезний, вуха — ніби лопухи, ікла, як дві шаблі, з рила стирчать, щетина — наче дріт. Вепр пирхнув, прочистив забиті землею ніздрі і рушив у напрямку лісу (За Б. Комаром).

  Розповідь і опис.
  Розповідь і роздум.
  Розповідь, опис і роздум.
  Розповідь, опис та оцінка предмета.
  Роздум та оцінка предмета.

 5. Вкажіть назву стилістичної фігури, в якій цілісна, завершена думка подається в ускладненому простому, багатокомпонентному складному реченні або кількох реченнях, що структурно та інтонаційно поділяються на дві частини — зачин і висновок, напр.:
  Нехай у грудях ти чудове серце маєш
  І серце те усіх звабля,
  Бо всіх до нього ти ласкаво пригортаєш,
  Та коли ти Вкраїни не кохаєш, —
  Ти не моя! (М. Вороний)

  Антитеза.
  Символ.
  Іронія.
  Період.
  Алегорія.

 6. До якого стилю належить поданий текст?
  Гори навколо мовби висіли в повітрі, такі вони були прозорі й легкі в ці останні дні ясного гірського літа. Ліси наче світилися наскрізь. Контури кожного дерева, кожної скелі були напрочуд виразні, як у панорамі бінокля. Де-не-де по лісах прохоплювалось перше полум'я осіннього багрянцю, від якого вони ставали ще пишніші й барвистіші (О. Гончар).

  Публіцистичного.
  Наукового.
  Художнього.
  Розмовного.
  Офіційно-ділового.