Лексикологія. Варіант 2


    Інструкція
 1. Лексикологія – це розділ мовознавчої науки, який вивчає ...
  стійкі одиниці мови;
  особливості слововживання;
  правильну вимову слів;
  лексичне значення і вживання слів;
  правильне написання слів.

 2. Укажіть, на які групи поділяється лексика української мови за походженням
  загальновживана, запозичена, спільнослов’янська;
  діалектизми, історизми, неологізми;
  спільнослов’янська, власне українська, запозичена;
  загальновживана, неологізми, термінологічна;
  спільнослов’янська, архаїзми, жаргонізми.

 3. Лексика української мови за пасивністю використання поділяється на…
  загальновживану, спільнослов’янську, термінологічну;
  діалектизми, історизми, архаїзми;
  власне українську, запозичену, стилістично марковану;
  неологізми, історизми, архаїзми;
  спільнослов’янську, сленг, професіоналізми.

 4. Визначте, на які групи поділяється лексика української мови за сферою вживання
  власне українські та запозичені слова;
  спільнослов’янські слова та екзотизми;
  стилістично марковані слова та неологізми;
  загальновживані та стилістично марковані слова;
  історизми, архаїзми.

 5. Укажіть, у яких стилях мовлення найбільше виявляють свої стилістичні можливості багатозначні слова
  художньому та науковому;
  публіцистичному та конфесійному;
  художньому та публіцистичному;
  розмовному та епістолярному;
  науковому та розмовному.

 6. Визначте, яка група лексики найчастіше є засобом створення колориту минулих епох
  загальновживані слова;
  історизми та архаїзми;
  терміни та запозичені слова;
  діалектизми;
  фразеологізми.

 7. Укажіть, до якої групи лексики належать слова плай, вивірка
  загальновживані слова;
  терміни;
  жаргонізми;
  архаїзми;
  діалектизми.

 8. Визначте рядок, у якому всі слова – архаїзми
  уста, шолом, управа, зіронька;
  десниця, перст, письмовець, возсіяти;
  причепуритися, ректи, обрій, путня;
  дружина, волхви, злато, сумніватися;
  кошовий, земство, бунчук, жаровня.

 9. Укажіть рядок, у якому усі слова – професіоналізми:
  афікс, синтаксис, речення, постфікс, підсніжник;
  температура, дощить, прогноз, громовиця, осяйний;
  луг, бджілка, мед, пасічник, ультразвуковий;
  антитіло, ін’єкція, пацієнт, термометр, стерилізатор;
  кермо, гальма, пасажир, траса, рута-м’ята.

 10. Визначте речення, у якому використано авторські неологізми
  Плачу любові ціною свого життя – серце скапує в слово (Б.Харчук).
  І рухається день, як верств одвічний здвиг (М.Бажан).
  Там серце моє вознеслося в сліпучі верхів’я небес (Д.Павличко).
  Є люди, що мало чим цікавляться, я їх дрібнодухами, чи й зовсім пустодухами називаю (О.Гончар).
  І влягаються думи золотими томами, золоте німе захоплення, золота стеблина відданості (І.Драч).

 11. Укажіть рядок, у якому не всі слова загальновживані
  щодень, навчання, відпочинок, погода, квіти;
  порядок, квітує, працювати, батьки, тачка (машина);
  любов, сердечний, їжа, дорога, друзі;
  перебудова, віддаль, далекосяжний, річка;
  надія, ледь-ледь, зустріч, пташка, Прут, промінь.

 12. Укажіть, до якої групи лексики належать слова злиняти, на шару
  загальновживані;
  терміни;
  жаргонізми;
  архаїзми;
  діалектизми.

 13. Визначте рядок, у якому всі слова належать до стилістично маркованої лексики
  лимонка, низи, біржа, світанок, кошелик;
  електродоїння, прогресивка, спонсор, надія, жага;
  добривечір, артіль, атрамент, любий, марево;
  реготати, лупцювати, репетувати, злиняти;
  фіранка, мастак, гультяй, танцювати, плентатися.

 14. Вкажіть, у якому рядку є власне українські слова
  суцвіття, рід, крайнебо, пюпітр;
  слов’янофіл, краєвид, футбол, плем’я;
  вареники, лелека, сузір’я, веселий, овес;
  співавтор, ковбаса, благодать, бульба;
  кришталь, мірошник, соната, фламінго.

 15. Визначте речення, у якому вжито професіоналізм.
  Тихою спокійною річечкою повз мальовничих берегів пливе човник.
  Раптом перестала працювати швейна машинка – човник вийшов з ладу.
  Багатий урожай білоколоски – це завжди приємно.
  Збирали ми гуртом у полі «оте колоссячко вусате».
  Як у човнику, пливемо колосяною нивою (За В.Русанівським).

 16. Укажіть рядок із стилістично маркованими синонімами:
  працювати, трудитися, гнути спину;
  мужній, сміливий, безстрашний;
  ректи, глаголити, базікати, балакати;
  сміятися, веселитися, хіхікати;
  відпочивати, насолоджуватися, спати.

 17. Визначте речення з контекстуальними синонімами
  Ялинки – не тільки дітям радість, а й символ одвічної зеленої природи (І.Цюпа).
  Скільки летітиме думка – усе не буде межі, тільки нова і нова глибінь всесвіту (О.Гончар).
  Кожне слово складається із змісту і мелодії (Петро Панч).
  А хлюня мій ходить іще не може – синок мій любий, щастячко моє (За В.Сосюрою).
  Поезія – це праця зрима, це думки смілої весна (М.Рильський).

 18. Укажіть речення, у якому вжито стилістичну фігуру – антитезу
  Я входжу в ліс – трава стає навшпиньки, кошлатий морок лапу подає (Л.Костенко).
  Вітер дихне – пшениці ворухнуться розкішні, вусом шелесне ячмінь... (П.Дорожко).
  Нарешті, запалили свічку, та вітер одразу її погасив (В.Канівець).
  Остання хвиля покотилася на берег, але вона була вже безсилою (Д.Ткач).
  Пан гуляв у себе в замку – у ярмі стогнали люди (Леся Українка).

 19. Укажіть рядок, у якому всі пари слів – пароніми
  веселий – щасливий; швидкий – повільний;
  далекий – близький; знайомий – маловідомий;
  музичний – музикальний; робочий – робітничий;
  усміхнений – похмурий; усмішка – посмішка;
  бити байдики – точити ляси; ревма ревіти – заливатися сміхом.

 20. Визначте речення, у якому використано перифразу
  Над бистротечим Дніпром западав вечір (Ю.Опільський).
  Он хмари повільно бредуть одна за одною над самим обрієм, схожі на білих лебедів (О.Копиленко).
  І диво дивнеє сталось: з ним совість заговорила (І.Ющук).
  І вкриє мудрість голову сріблом (М.Рильський).
  Як навесні світиться садок од цвіту, так тепер він починає світитися своїми плодами (Є.Гуцало).

 21. Термінологічна лексика
  лелека;
  гіпербола;
  боцян;
  комівояжер;
  рать

 22. Неологізм
  кібернетика;
  жаровня;
  мультимедіа;
  щодня;
  перст.

 23. Омоніми
  Прут, прут;
  плай, ватра;
  взяти ноги в руки;
  безкраїй, безмежний;
  реготати, ревіти.

 24. Синекдоха
  косарі пливуть юрбою;
  поїхав заробити копійку;
  прочитала Кобилянську;
  гарна, як квіточка в лузі;
  хмаринка плаче.