Фонетика. Варіант 1


    Інструкція
 1. Усі приголосні звуки тільки глухі в слові
  театр
  палац
  гараж
  хата

 2. Уподібнення приголосних звуків за дзвінкістю відбувається в слові
  мережка
  боротьба
  зсохся
  грядка

 3. Правильну вимову відображає фонетичний запис слів в рядку
  сонний [сóн:ией], знайомишся [знайóмиеш'с'а]
  медовий [меͧдóвий], дуб [дýп]
  раджу [рáд͡жу], мелодія [меͧлóд'ійа]
  дзьоб [͡дз'óб], вогко [вóгко]

 4. Правильну вимову відображає фонетичний запис слів в рядку
  заквітчаний [закв’íч:аний], глядач [гл'адáч]
  мідь [м’ід'], жінка [жíнка]
  льон [л'он], обходжу [обхóджу]
  чекання [чеͧкáн':а], повість [пóвіс'т']

 5. Однакова кількість букв і звуків у кожному слові в рядку
  заєць, якийсь, подорожжю, колосся
  земля, обеззброєний, бездощів'я, порядок
  щавель, ательє, боєць, п'ять
  скотитися, бездолля, азалія, безкраїй

 6. Однакова кількість букв і звуків у кожному слові в рядку
  якийсь, буряк, життєстійкість, тьмяніє
  з'являється, ялтинський, воджу, щільно
  дзвякає, діяння, сіється, воля
  щипання, яворець, єднання, їстоньки

 7. Чергування приголосних звуків можливе в усіх словах у варіанті
  бік, вухо, каша, молоко
  пастух, стіл, язик, поріг
  друг, вік, дух, ріг
  пече, пише, читає, ріже

 8. Правильну вимову відображає фонетичний запис слова в рядку
  ходжу [хо͡жý]
  минають [миенáйут']
  казка [кáска]
  молодший [молóтший]

 9. Однакова кількість букв і звуків у кожному слові в рядку
  воля, діяльний, листя
  зм'якшиться, цвях, європеєць
  в'ється, погода, латаття
  дзвінок, хвиля, свято

 10. Той самий приголосний звук літери у рядку
  знак, дізнатися, кузня, узголов'я
  рекорд, скраю, трава, порядок
  стиль, користь, святитель, бистрина
  хом'як, мужній, взаємодія, мирний

 11. Уподібнення приголосних звуків відбувається в усіх словах у рядку
  просьба, казка, принісши
  легко, зсохнути, рюкзак
  дігтяр, різьба, йдеться
  ходьба, кігті, скибка

 12. Уподібнення приголосних звуків за глухістю відбувається в слові
  стежка
  дужка
  кігті
  мережка